#Lão Công Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Ma Vương Sau Bộ Vest: Tổng Tài Khó Chiều Cưa Không Nổi

Ma Vương Sau Bộ Vest: Tổng Tài Khó Chiều Cưa Không Nổi

Tên khác: Không có
Tác giả: Hữu Độc Quân, Đông Ảnh Studio
Nhóm dịch: Ngôn Phong
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: ngonphongcomics.com
Ngày thêm: 12/06/2020

Thiệu Hinh Dư, tiểu thuyết gia quèn luôn không viết ra được được truyện gì hay ho, gái giả trai lấy tên giả là thiệu hân dư, liều chết chui vào tập đoàn Vinh Quàng nơi toàn nam trong truyền thuyết, định tham khảo tổng giám đốc Ôn Kỳ Cảnh để viết ra một quyển tiểu thuyết để đời. Ôn Kỳ Cảnh lạnh lùng cao ngạo, dọa chạy không ít trợ lý sinh hoạt. lại cứ khi “thiếu niên” thiệu hân dư ngóng lóng vô tích sự xuất hiện trước mặt anh, trái tim anh lại đập loạn nhịp.

Ghé thăm Ngôn Phong để xem nhiều truyện hơn.

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Ma Vương Sau Bộ Vest: Tổng Tài Khó Chiều Cưa Không Nổi – Chap 3928/11/2020
Ma Vương Sau Bộ Vest: Tổng Tài Khó Chiều Cưa Không Nổi – Chap 3826/11/2020
Ma Vương Sau Bộ Vest: Tổng Tài Khó Chiều Cưa Không Nổi – Chap 3721/11/2020
Ma Vương Sau Bộ Vest: Tổng Tài Khó Chiều Cưa Không Nổi – Chap 3617/11/2020
Ma Vương Sau Bộ Vest: Tổng Tài Khó Chiều Cưa Không Nổi – Chap 3516/11/2020
Ma Vương Sau Bộ Vest: Tổng Tài Khó Chiều Cưa Không Nổi – Chap 3415/11/2020
Ma Vương Sau Bộ Vest: Tổng Tài Khó Chiều Cưa Không Nổi – Chap 3301/11/2020
Ma Vương Sau Bộ Vest: Tổng Tài Khó Chiều Cưa Không Nổi – Chap 3230/10/2020
Ma Vương Sau Bộ Vest: Tổng Tài Khó Chiều Cưa Không Nổi – Chap 3127/10/2020
Ma Vương Sau Bộ Vest: Tổng Tài Khó Chiều Cưa Không Nổi – Chap 3024/10/2020
Ma Vương Sau Bộ Vest: Tổng Tài Khó Chiều Cưa Không Nổi – Chap 2923/10/2020
Ma Vương Sau Bộ Vest: Tổng Tài Khó Chiều Cưa Không Nổi – Chap 2820/10/2020
Ma Vương Sau Bộ Vest: Tổng Tài Khó Chiều Cưa Không Nổi – Chap 2711/10/2020
Ma Vương Sau Bộ Vest: Tổng Tài Khó Chiều Cưa Không Nổi – Chap 2611/10/2020
Ma Vương Sau Bộ Vest: Tổng Tài Khó Chiều Cưa Không Nổi – Chap 2511/10/2020
Ma Vương Sau Bộ Vest: Tổng Tài Khó Chiều Cưa Không Nổi – Chap 2411/10/2020
Ma Vương Sau Bộ Vest: Tổng Tài Khó Chiều Cưa Không Nổi – Chap 2303/10/2020
Ma Vương Sau Bộ Vest: Tổng Tài Khó Chiều Cưa Không Nổi – Chap 2201/10/2020
Ma Vương Sau Bộ Vest: Tổng Tài Khó Chiều Cưa Không Nổi – Chap 2126/09/2020
Ma Vương Sau Bộ Vest: Tổng Tài Khó Chiều Cưa Không Nổi – Chap 2019/09/2020
Ma Vương Sau Bộ Vest: Tổng Tài Khó Chiều Cưa Không Nổi – Chap 1918/09/2020
Ma Vương Sau Bộ Vest: Tổng Tài Khó Chiều Cưa Không Nổi – Chap 1814/09/2020
Ma Vương Sau Bộ Vest: Tổng Tài Khó Chiều Cưa Không Nổi – Chap 1712/09/2020
Ma Vương Sau Bộ Vest: Tổng Tài Khó Chiều Cưa Không Nổi – Chap 1611/09/2020
Ma Vương Sau Bộ Vest: Tổng Tài Khó Chiều Cưa Không Nổi – Chap 1505/09/2020
Ma Vương Sau Bộ Vest: Tổng Tài Khó Chiều Cưa Không Nổi – Chap 1429/08/2020
Ma Vương Sau Bộ Vest: Tổng Tài Khó Chiều Cưa Không Nổi – Chap 1325/08/2020
Ma Vương Sau Bộ Vest: Tổng Tài Khó Chiều Cưa Không Nổi – Chap 1215/08/2020
Ma Vương Sau Bộ Vest: Tổng Tài Khó Chiều Cưa Không Nổi – Chap 1109/08/2020
Ma Vương Sau Bộ Vest: Tổng Tài Khó Chiều Cưa Không Nổi – Chap 1001/08/2020
Ma Vương Sau Bộ Vest: Tổng Tài Khó Chiều Cưa Không Nổi – Chap 925/07/2020
Ma Vương Sau Bộ Vest: Tổng Tài Khó Chiều Cưa Không Nổi – Chap 818/07/2020
Ma Vương Sau Bộ Vest: Tổng Tài Khó Chiều Cưa Không Nổi – Chap 711/07/2020
Ma Vương Sau Bộ Vest: Tổng Tài Khó Chiều Cưa Không Nổi – Chap 604/07/2020
Ma Vương Sau Bộ Vest: Tổng Tài Khó Chiều Cưa Không Nổi – Chap 527/06/2020
Ma Vương Sau Bộ Vest: Tổng Tài Khó Chiều Cưa Không Nổi – Chap 420/06/2020
Ma Vương Sau Bộ Vest: Tổng Tài Khó Chiều Cưa Không Nổi – Chap 314/06/2020
Ma Vương Sau Bộ Vest: Tổng Tài Khó Chiều Cưa Không Nổi – Chap 213/06/2020
Ma Vương Sau Bộ Vest: Tổng Tài Khó Chiều Cưa Không Nổi – Chap 112/06/2020

Bình luận

Float Left Đóng
Float Right Đóng