#Tổng Tài Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Luyện Ngục Trọng Sinh

Luyện Ngục Trọng Sinh

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: www.a3manga.com
Ngày thêm: 20/02/2017

Nhân vật chính bị người yêu giết chết không rõ nguyên nhân, không cam lòng, ngàn khổ vạn khổ cũng phải tìm ra chân tướng!

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 19212/01/2019
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 19104/01/2019
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 19020/12/2018
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 18918/12/2018
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 18817/12/2018
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 18713/12/2018
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 18612/12/2018
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 18508/12/2018
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 18406/12/2018
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 18305/12/2018
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 18204/12/2018
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 18103/12/2018
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 18002/12/2018
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 17901/12/2018
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 17830/11/2018
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 17729/11/2018
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 17627/11/2018
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 17526/11/2018
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 17425/11/2018
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 17323/11/2018
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 17222/11/2018
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 17121/11/2018
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 17020/11/2018
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 16919/11/2018
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 16817/11/2018
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 16715/11/2018
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 16614/11/2018
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 16513/11/2018
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 16412/11/2018
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 16311/11/2018
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 16209/11/2018
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 16108/11/2018
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 16007/11/2018
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 15906/11/2018
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 15806/11/2018
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 15705/11/2018
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 15604/11/2018
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 15502/11/2018
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 15431/10/2018
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 15330/10/2018
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 15229/10/2018
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 15126/10/2018
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 15025/10/2018
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 14924/10/2018
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 14821/10/2018
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 14718/10/2018
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 14613/10/2018
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 14511/10/2018
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 14410/10/2018
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 14309/10/2018
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 14207/10/2018
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 14106/10/2018
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 14004/10/2018
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 13902/10/2018
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 13801/10/2018
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 13730/09/2018
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 13629/09/2018
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 13528/09/2018
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 13427/09/2018
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 13326/09/2018
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 13224/09/2018
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 13123/09/2018
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 13021/09/2018
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 12920/09/2018
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 12819/09/2018
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 12718/09/2018
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 12615/09/2018
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 12512/09/2018
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 12409/09/2018
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 12306/09/2018
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 12204/09/2018
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 12103/09/2018
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 12002/09/2018
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 11901/09/2018
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 11831/08/2018
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 11730/08/2018
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 11628/05/2018
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 11520/05/2018
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 11431/03/2018
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 11330/03/2018
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 11229/03/2018
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 11119/03/2018
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 11009/03/2018
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 10923/01/2018
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 10822/01/2018
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 10718/01/2018
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 10617/01/2018
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 10514/01/2018
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 10411/01/2018
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 10310/01/2018
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 10202/01/2018
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 10101/01/2018
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 10029/12/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 9925/12/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 9821/12/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 9713/12/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 9612/12/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 9510/12/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 9409/12/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 9302/12/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 9230/11/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 9129/11/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 9028/11/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 8927/11/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 8826/11/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 8725/11/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 8623/11/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 8521/11/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 8420/11/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 8319/11/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 8218/11/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 8117/11/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 8016/11/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 7915/11/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 7813/11/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 7711/11/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 7609/11/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 7507/11/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 7405/11/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 7303/11/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 7202/11/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 7129/10/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 7028/10/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 6926/10/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 6825/10/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 6724/10/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 6623/10/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 6522/10/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 6421/10/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 6320/10/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 6218/10/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 6116/10/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 6015/10/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 5914/10/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 5813/10/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 5712/10/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 5611/10/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 5510/10/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 5430/09/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 5329/09/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 5228/09/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 5127/09/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 5022/09/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 4921/09/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 4820/09/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 4713/09/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 4612/09/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 4509/09/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 4408/09/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 4306/09/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 4205/09/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 4104/09/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 4002/09/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 3902/09/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 3801/09/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 3731/08/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 3630/08/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 3529/08/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 3428/08/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 3327/08/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 3226/08/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 3125/08/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 3024/08/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 2923/08/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 2823/08/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 2722/08/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 2622/08/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 2521/08/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 2421/08/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 2320/08/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 2219/08/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 2118/08/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 2014/04/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 1913/04/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 1806/04/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 1702/04/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 1624/03/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 1522/03/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 1418/03/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 1317/03/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 1216/03/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 1114/03/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 1013/03/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 912/03/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 811/03/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 701/03/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 625/02/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 524/02/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 423/02/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 322/02/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 221/02/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 120/02/2017

Bình luận

Float Left Đóng
Float Right Đóng