Luyện Ngục Trọng Sinh

Luyện Ngục Trọng Sinh

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: www.a3manga.com
Ngày thêm: 20/02/2017

 

Nhân vật chính bị người yêu giết chết không rõ nguyên nhân, không cam lòng, ngàn khổ vạn khổ cũng phải tìm ra chân tướng!

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 10923/01/2018
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 10822/01/2018
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 10718/01/2018
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 10617/01/2018
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 10514/01/2018
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 10411/01/2018
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 10310/01/2018
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 10202/01/2018
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 10101/01/2018
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 10029/12/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 9925/12/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 9821/12/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 9713/12/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 9612/12/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 9510/12/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 9409/12/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 9302/12/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 9230/11/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 9129/11/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 9028/11/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 8927/11/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 8826/11/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 8725/11/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 8623/11/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 8521/11/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 8420/11/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 8319/11/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 8218/11/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 8117/11/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 8016/11/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 7915/11/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 7813/11/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 7711/11/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 7609/11/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 7507/11/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 7405/11/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 7303/11/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 7202/11/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 7129/10/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 7028/10/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 6926/10/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 6825/10/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 6724/10/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 6623/10/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 6522/10/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 6421/10/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 6320/10/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 6218/10/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 6116/10/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 6015/10/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 5914/10/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 5813/10/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 5712/10/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 5611/10/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 5510/10/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 5430/09/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 5329/09/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 5228/09/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 5127/09/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 5022/09/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 4921/09/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 4820/09/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 4713/09/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 4612/09/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 4509/09/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 4408/09/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 4306/09/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 4205/09/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 4104/09/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 4002/09/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 3902/09/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 3801/09/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 3731/08/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 3630/08/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 3529/08/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 3428/08/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 3327/08/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 3226/08/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 3125/08/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 3024/08/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 2923/08/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 2823/08/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 2722/08/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 2622/08/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 2521/08/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 2421/08/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 2320/08/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 2219/08/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 2118/08/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 2014/04/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 1913/04/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 1806/04/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 1702/04/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 1624/03/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 1522/03/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 1418/03/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 1317/03/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 1216/03/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 1114/03/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 1013/03/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 912/03/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 811/03/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 701/03/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 625/02/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 524/02/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 423/02/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 322/02/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 221/02/2017
Luyện Ngục Trọng Sinh – Chap 120/02/2017

Bình luận

Tết 2018