Luyến Ái Sinh Tử Bộ

Luyến Ái Sinh Tử Bộ

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: www.a3manga.com
Ngày thêm: 22/03/2017

 

Tử thần cũng phải yêu đương! Thiếu nữ tử thần số 23 dưới địa phủ Trì Tuyết Tầm, loài người nhìn thấy cô ấy chính là lúc cái chết đến gần, cho đến một hôm một người đàn ông xuất hiện trước mặt cô ấy, cô ấy lại không tra được tin tức tử vong của đối phương…

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Luyến Ái Sinh Tử Bộ – Chap 4213/01/2018
Luyến Ái Sinh Tử Bộ – Chap 4110/01/2018
Luyến Ái Sinh Tử Bộ – Chap 4009/01/2018
Luyến Ái Sinh Tử Bộ – Chap 3908/01/2018
Luyến Ái Sinh Tử Bộ – Chap 3805/01/2018
Luyến Ái Sinh Tử Bộ – Chap 3702/09/2017
Luyến Ái Sinh Tử Bộ – Chap 3601/09/2017
Luyến Ái Sinh Tử Bộ – Chap 3531/08/2017
Luyến Ái Sinh Tử Bộ – Chap 3430/08/2017
Luyến Ái Sinh Tử Bộ – Chap 3329/08/2017
Luyến Ái Sinh Tử Bộ – Chap 3228/08/2017
Luyến Ái Sinh Tử Bộ – Chap 3127/08/2017
Luyến Ái Sinh Tử Bộ – Chap 3026/08/2017
Luyến Ái Sinh Tử Bộ – Chap 2921/08/2017
Luyến Ái Sinh Tử Bộ – Chap 2820/08/2017
Luyến Ái Sinh Tử Bộ – Chap 2714/08/2017
Luyến Ái Sinh Tử Bộ – Chap 2614/08/2017
Luyến Ái Sinh Tử Bộ – Chap 2514/08/2017
Luyến Ái Sinh Tử Bộ – Chap 2413/08/2017
Luyến Ái Sinh Tử Bộ – Chap 2307/08/2017
Luyến Ái Sinh Tử Bộ – Chap 2205/08/2017
Luyến Ái Sinh Tử Bộ – Chap 2103/08/2017
Luyến Ái Sinh Tử Bộ – Chap 2002/08/2017
Luyến Ái Sinh Tử Bộ – Chap 1901/08/2017
Luyến Ái Sinh Tử Bộ – Chap 1831/07/2017
Luyến Ái Sinh Tử Bộ – Chap 1724/07/2017
Luyến Ái Sinh Tử Bộ – Chap 1622/07/2017
Luyến Ái Sinh Tử Bộ – Chap 1520/07/2017
Luyến Ái Sinh Tử Bộ – Chap 1419/07/2017
Luyến Ái Sinh Tử Bộ – Chap 1318/07/2017
Luyến Ái Sinh Tử Bộ – Chap 1217/07/2017
Luyến Ái Sinh Tử Bộ – Chap 1101/06/2017
Luyến Ái Sinh Tử Bộ – Chap 1031/05/2017
Luyến Ái Sinh Tử Bộ – Chap 918/05/2017
Luyến Ái Sinh Tử Bộ – Chap 808/04/2017
Luyến Ái Sinh Tử Bộ – Chap 706/04/2017
Luyến Ái Sinh Tử Bộ – Chap 602/04/2017
Luyến Ái Sinh Tử Bộ – Chap 531/03/2017
Luyến Ái Sinh Tử Bộ – Chap 426/03/2017
Luyến Ái Sinh Tử Bộ – Chap 325/03/2017
Luyến Ái Sinh Tử Bộ – Chap 223/03/2017
Luyến Ái Sinh Tử Bộ – Chap 122/03/2017

Bình luận

Tết 2018