Luyến Ái Bạo Quân

Luyến Ái Bạo Quân

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Miêu Truyện
Ngày thêm: 30/09/2017

 

Từ lần đầu gặp mặt không thuận mắt, đến khi từ từ thu hút nhau, hai người họ dần dần càng đi càng gần…

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận