Lưu Luyến Không Rời

Lưu Luyến Không Rời

Tên khác: Không có
Tác giả: Bố Bố Tinh Cầu
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Lam Thụy Miên
Ngày thêm: 22/07/2017

 

Hắn là nam nhân không biết thế nào là yêu thương, cần phải học thế nào là trách nhiệm, thế nào là ôn nhu. Nàng là cô gái sợ hãi yêu đương, từ trốn tránh vận mệnh của chính mình đến dũng cảm đối mặt hết thảy…

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận