#Cô Vợ Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
VIC Mobile Top
Lưỡng Bất Nghi

Lưỡng Bất Nghi

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Trọn bộ
Nguồn: Lục Dương
Ngày thêm: 16/08/2016

Tai nạn nhỏ, hoàng thượng biến thành hoàng hậu, hoàng hậu biến thành hoàng thượng. Sau tai nạn đó vô số chuyện hài hước xảy ra

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Lưỡng Bất Nghi – Chap 17608/11/2019
Lưỡng Bất Nghi – Chap 17507/11/2019
Lưỡng Bất Nghi – Chap 17406/11/2019
Lưỡng Bất Nghi – Chap 17306/11/2019
Lưỡng Bất Nghi – Chap 17219/09/2019
Lưỡng Bất Nghi – Chap 17117/08/2019
Lưỡng Bất Nghi – Chap 17005/08/2019
Lưỡng Bất Nghi – Chap 16905/08/2019
Lưỡng Bất Nghi – Chap 16828/07/2019
Lưỡng Bất Nghi – Chap 16715/07/2019
Lưỡng Bất Nghi – Chap 16607/07/2019
Lưỡng Bất Nghi – Chap 16507/07/2019
Lưỡng Bất Nghi – Chap 16407/07/2019
Lưỡng Bất Nghi – Chap 16216/06/2019
Lưỡng Bất Nghi – Chap 16102/06/2019
Lưỡng Bất Nghi – Chap 16026/05/2019
Lưỡng Bất Nghi – Chap 15919/05/2019
Lưỡng Bất Nghi – Chap 15812/05/2019
Lưỡng Bất Nghi – Chap 15705/05/2019
Lưỡng Bất Nghi – Chap 15628/04/2019
Lưỡng Bất Nghi – Chap 15521/04/2019
Lưỡng Bất Nghi – Chap 15415/04/2019
Lưỡng Bất Nghi – Chap 15309/04/2019
Lưỡng Bất Nghi – Chap 15207/04/2019
Lưỡng Bất Nghi – Chap 15107/04/2019
Lưỡng Bất Nghi – Chap 15024/03/2019
Lưỡng Bất Nghi – Chap 14916/03/2019
Lưỡng Bất Nghi – Chap 14814/03/2019
Lưỡng Bất Nghi – Chap 14710/03/2019
Lưỡng Bất Nghi – Chap 14610/03/2019
Lưỡng Bất Nghi – Chap 14510/03/2019
Lưỡng Bất Nghi – Chap 14419/02/2019
Lưỡng Bất Nghi – Chap 14318/02/2019
Lưỡng Bất Nghi – Chap 14222/01/2019
Lưỡng Bất Nghi – Chap 14116/01/2019
Lưỡng Bất Nghi – Chap 14009/01/2019
Lưỡng Bất Nghi – Chap 13903/01/2019
Lưỡng Bất Nghi – Chap 13823/12/2018
Lưỡng Bất Nghi – Chap 13717/12/2018
Lưỡng Bất Nghi – Chap 13610/12/2018
Lưỡng Bất Nghi – Chap 13503/12/2018
Lưỡng Bất Nghi – Chap 13426/11/2018
Lưỡng Bất Nghi – Chap 13319/11/2018
Lưỡng Bất Nghi – Chap 13212/11/2018
Lưỡng Bất Nghi – Chap 13105/11/2018
Lưỡng Bất Nghi – Chap 13028/10/2018
Lưỡng Bất Nghi – Chap 12922/10/2018
Lưỡng Bất Nghi – Chap 12814/10/2018
Lưỡng Bất Nghi – Chap 12707/10/2018
Lưỡng Bất Nghi – Chap 12630/09/2018
Lưỡng Bất Nghi – Chap 12523/09/2018
Lưỡng Bất Nghi – Chap 12417/09/2018
Lưỡng Bất Nghi – Chap 12309/09/2018
Lưỡng Bất Nghi – Chap 12203/09/2018
Lưỡng Bất Nghi – Chap 12127/08/2018
Lưỡng Bất Nghi – Chap 12019/08/2018
Lưỡng Bất Nghi – Chap 11912/08/2018
Lưỡng Bất Nghi – Chap 11805/08/2018
Lưỡng Bất Nghi – Chap 11701/08/2018
Lưỡng Bất Nghi – Chap 11623/07/2018
Lưỡng Bất Nghi – Chap 11517/07/2018
Lưỡng Bất Nghi – Chap 11410/07/2018
Lưỡng Bất Nghi – Chap 11302/07/2018
Lưỡng Bất Nghi – Chap 11229/06/2018
Lưỡng Bất Nghi – Chap 11118/06/2018
Lưỡng Bất Nghi – Chap 11011/06/2018
Lưỡng Bất Nghi – Chap 10904/06/2018
Lưỡng Bất Nghi – Chap 10830/05/2018
Lưỡng Bất Nghi – Chap 10722/05/2018
Lưỡng Bất Nghi – Chap 10613/05/2018
Lưỡng Bất Nghi – Chap 10506/05/2018
Lưỡng Bất Nghi – Chap 10429/04/2018
Lưỡng Bất Nghi – Chap 10322/04/2018
Lưỡng Bất Nghi – Chap 10215/04/2018
Lưỡng Bất Nghi – Chap 10108/04/2018
Lưỡng Bất Nghi – Chap 10002/04/2018
Lưỡng Bất Nghi – Chap 9925/03/2018
Lưỡng Bất Nghi – Chap 9818/03/2018
Lưỡng Bất Nghi – Chap 9711/03/2018
Lưỡng Bất Nghi – Chap 9604/03/2018
Lưỡng Bất Nghi – Chap 9525/02/2018
Lưỡng Bất Nghi – Chap 94.518/02/2018
Lưỡng Bất Nghi – Chap 9411/02/2018
Lưỡng Bất Nghi – Chap 9305/02/2018
Lưỡng Bất Nghi – Chap 9228/01/2018
Lưỡng Bất Nghi – Chap 9121/01/2018
Lưỡng Bất Nghi – Chap 9014/01/2018
Lưỡng Bất Nghi – Chap 8907/01/2018
Lưỡng Bất Nghi – Chap 8831/12/2017
Lưỡng Bất Nghi – Chap 8724/12/2017
Lưỡng Bất Nghi – Chap 8618/12/2017
Lưỡng Bất Nghi – Chap 8511/12/2017
Lưỡng Bất Nghi – Chap 8403/12/2017
Lưỡng Bất Nghi – Chap 8326/11/2017
Lưỡng Bất Nghi – Chap 8219/11/2017
Lưỡng Bất Nghi – Chap 8112/11/2017
Lưỡng Bất Nghi – Chap 8005/11/2017
Lưỡng Bất Nghi – Chap 79.501/11/2017
Lưỡng Bất Nghi – Chap 7929/10/2017
Lưỡng Bất Nghi – Chap 7822/10/2017
Lưỡng Bất Nghi – Chap 7715/10/2017
Lưỡng Bất Nghi – Chap 7608/10/2017
Lưỡng Bất Nghi – Chap 7501/10/2017
Lưỡng Bất Nghi – Chap 74.501/10/2017
Lưỡng Bất Nghi – Chap 7424/09/2017
Lưỡng Bất Nghi – Chap 7317/09/2017
Lưỡng Bất Nghi – Chap 7210/09/2017
Lưỡng Bất Nghi – Chap 7103/09/2017
Lưỡng Bất Nghi – Chap 7027/08/2017
Lưỡng Bất Nghi – Chap 6920/08/2017
Lưỡng Bất Nghi – Chap 6817/08/2017
Lưỡng Bất Nghi – Chap 6713/08/2017
Lưỡng Bất Nghi – Chap 6610/08/2017
Lưỡng Bất Nghi – Chap 6510/08/2017
Lưỡng Bất Nghi – Chap 6406/08/2017
Lưỡng Bất Nghi – Chap 6330/07/2017
Lưỡng Bất Nghi – Chap 6227/07/2017
Lưỡng Bất Nghi – Chap 6123/07/2017
Lưỡng Bất Nghi – Chap 6020/07/2017
Lưỡng Bất Nghi – Chap 5916/07/2017
Lưỡng Bất Nghi – Chap 5809/07/2017
Lưỡng Bất Nghi – Chap 5702/07/2017
Lưỡng Bất Nghi – Chap 5625/06/2017
Lưỡng Bất Nghi – Chap 5518/06/2017
Lưỡng Bất Nghi – Chap 5411/06/2017
Lưỡng Bất Nghi – Chap 5304/06/2017
Lưỡng Bất Nghi – Chap 5228/05/2017
Lưỡng Bất Nghi – Chap 5121/05/2017
Lưỡng Bất Nghi – Chap 5014/05/2017
Lưỡng Bất Nghi – Chap 4907/05/2017
Lưỡng Bất Nghi – Chap 48.501/05/2017
Lưỡng Bất Nghi – Chap 4823/04/2017
Lưỡng Bất Nghi – Chap 4716/04/2017
Lưỡng Bất Nghi – Chap 4609/04/2017
Lưỡng Bất Nghi – Chap 4503/04/2017
Lưỡng Bất Nghi – Chap 4426/03/2017
Lưỡng Bất Nghi – Chap 4319/03/2017
Lưỡng Bất Nghi – Chap 4212/03/2017
Lưỡng Bất Nghi – Chap 4105/03/2017
Lưỡng Bất Nghi – Chap 4026/02/2017
Lưỡng Bất Nghi – Chap 3919/02/2017
Lưỡng Bất Nghi – Chap 3812/02/2017
Lưỡng Bất Nghi – Chap 3705/02/2017
Lưỡng Bất Nghi – Chap 3630/01/2017
Lưỡng Bất Nghi – Chap 3522/01/2017
Lưỡng Bất Nghi – Chap 3415/01/2017
Lưỡng Bất Nghi – Chap 3308/01/2017
Lưỡng Bất Nghi – Chap 3202/01/2017
Lưỡng Bất Nghi – Chap 31.525/12/2016
Lưỡng Bất Nghi – Chap 3119/12/2016
Lưỡng Bất Nghi – Chap 3012/12/2016
Lưỡng Bất Nghi – Chap 2904/12/2016
Lưỡng Bất Nghi – Chap 2802/12/2016
Lưỡng Bất Nghi – Chap 2727/11/2016
Lưỡng Bất Nghi – Chap 2625/11/2016
Lưỡng Bất Nghi – Chap 2520/11/2016
Lưỡng Bất Nghi – Chap 2413/11/2016
Lưỡng Bất Nghi – Chap 2306/11/2016
Lưỡng Bất Nghi – Chap 2231/10/2016
Lưỡng Bất Nghi – Chap 2123/10/2016
Lưỡng Bất Nghi – Chap 2016/10/2016
Lưỡng Bất Nghi – Chap 1913/10/2016
Lưỡng Bất Nghi – Chap 1809/10/2016
Lưỡng Bất Nghi – Chap 1706/10/2016
Lưỡng Bất Nghi – Chap 1602/10/2016
Lưỡng Bất Nghi – Chap 1529/09/2016
Lưỡng Bất Nghi – Chap 1425/09/2016
Lưỡng Bất Nghi – Chap 1324/09/2016
Lưỡng Bất Nghi – Chap 1218/09/2016
Lưỡng Bất Nghi – Chap 1112/09/2016
Lưỡng Bất Nghi – Chap 1004/09/2016
Lưỡng Bất Nghi – Chap 928/08/2016
Lưỡng Bất Nghi – Chap 821/08/2016
Lưỡng Bất Nghi – Chap 718/08/2016
Lưỡng Bất Nghi – Chap 617/08/2016
Lưỡng Bất Nghi – Chap 517/08/2016
Lưỡng Bất Nghi – Chap 416/08/2016
Lưỡng Bất Nghi – Chap 316/08/2016
Lưỡng Bất Nghi – Chap 216/08/2016
Lưỡng Bất Nghi – Chap 116/08/2016

Bình luận