Lưỡng Bất Nghi

Lưỡng Bất Nghi

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Lục Dương
Ngày thêm: 16/08/2016

 
 

Tai nạn nhỏ, hoàng thượng biến thành hoàng hậu, hoàng hậu biến thành hoàng thượng. Sau tai nạn đó vô số chuyện hài hước xảy ra

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Lưỡng Bất Nghi – Chap 7424/09/2017
Lưỡng Bất Nghi – Chap 7317/09/2017
Lưỡng Bất Nghi – Chap 7210/09/2017
Lưỡng Bất Nghi – Chap 7103/09/2017
Lưỡng Bất Nghi – Chap 7027/08/2017
Lưỡng Bất Nghi – Chap 6920/08/2017
Lưỡng Bất Nghi – Chap 6817/08/2017
Lưỡng Bất Nghi – Chap 6713/08/2017
Lưỡng Bất Nghi – Chap 6610/08/2017
Lưỡng Bất Nghi – Chap 6510/08/2017
Lưỡng Bất Nghi – Chap 6406/08/2017
Lưỡng Bất Nghi – Chap 6330/07/2017
Lưỡng Bất Nghi – Chap 6227/07/2017
Lưỡng Bất Nghi – Chap 6123/07/2017
Lưỡng Bất Nghi – Chap 6020/07/2017
Lưỡng Bất Nghi – Chap 5916/07/2017
Lưỡng Bất Nghi – Chap 5809/07/2017
Lưỡng Bất Nghi – Chap 5702/07/2017
Lưỡng Bất Nghi – Chap 5625/06/2017
Lưỡng Bất Nghi – Chap 5518/06/2017
Lưỡng Bất Nghi – Chap 5411/06/2017
Lưỡng Bất Nghi – Chap 5304/06/2017
Lưỡng Bất Nghi – Chap 5228/05/2017
Lưỡng Bất Nghi – Chap 5121/05/2017
Lưỡng Bất Nghi – Chap 5014/05/2017
Lưỡng Bất Nghi – Chap 4907/05/2017
Lưỡng Bất Nghi – Chap 48.501/05/2017
Lưỡng Bất Nghi – Chap 4823/04/2017
Lưỡng Bất Nghi – Chap 4716/04/2017
Lưỡng Bất Nghi – Chap 4609/04/2017
Lưỡng Bất Nghi – Chap 4503/04/2017
Lưỡng Bất Nghi – Chap 4426/03/2017
Lưỡng Bất Nghi – Chap 4319/03/2017
Lưỡng Bất Nghi – Chap 4212/03/2017
Lưỡng Bất Nghi – Chap 4105/03/2017
Lưỡng Bất Nghi – Chap 4026/02/2017
Lưỡng Bất Nghi – Chap 3919/02/2017
Lưỡng Bất Nghi – Chap 3812/02/2017
Lưỡng Bất Nghi – Chap 3705/02/2017
Lưỡng Bất Nghi – Chap 3630/01/2017
Lưỡng Bất Nghi – Chap 3522/01/2017
Lưỡng Bất Nghi – Chap 3415/01/2017
Lưỡng Bất Nghi – Chap 3308/01/2017
Lưỡng Bất Nghi – Chap 3202/01/2017
Lưỡng Bất Nghi – Chap 31.525/12/2016
Lưỡng Bất Nghi – Chap 3119/12/2016
Lưỡng Bất Nghi – Chap 3012/12/2016
Lưỡng Bất Nghi – Chap 2904/12/2016
Lưỡng Bất Nghi – Chap 2802/12/2016
Lưỡng Bất Nghi – Chap 2727/11/2016
Lưỡng Bất Nghi – Chap 2625/11/2016
Lưỡng Bất Nghi – Chap 2520/11/2016
Lưỡng Bất Nghi – Chap 2413/11/2016
Lưỡng Bất Nghi – Chap 2306/11/2016
Lưỡng Bất Nghi – Chap 2231/10/2016
Lưỡng Bất Nghi – Chap 2123/10/2016
Lưỡng Bất Nghi – Chap 2016/10/2016
Lưỡng Bất Nghi – Chap 1913/10/2016
Lưỡng Bất Nghi – Chap 1809/10/2016
Lưỡng Bất Nghi – Chap 1706/10/2016
Lưỡng Bất Nghi – Chap 1602/10/2016
Lưỡng Bất Nghi – Chap 1529/09/2016
Lưỡng Bất Nghi – Chap 1425/09/2016
Lưỡng Bất Nghi – Chap 1324/09/2016
Lưỡng Bất Nghi – Chap 1218/09/2016
Lưỡng Bất Nghi – Chap 1112/09/2016
Lưỡng Bất Nghi – Chap 1004/09/2016
Lưỡng Bất Nghi – Chap 928/08/2016
Lưỡng Bất Nghi – Chap 821/08/2016
Lưỡng Bất Nghi – Chap 718/08/2016
Lưỡng Bất Nghi – Chap 617/08/2016
Lưỡng Bất Nghi – Chap 517/08/2016
Lưỡng Bất Nghi – Chap 416/08/2016
Lưỡng Bất Nghi – Chap 316/08/2016
Lưỡng Bất Nghi – Chap 216/08/2016
Lưỡng Bất Nghi – Chap 116/08/2016

Bình luận