Looking for Clotho

Looking for Clotho

Tên khác: Không có
Tác giả: Hắc Mạch
Nhóm dịch: Tuổi Thơ Dữ Dội
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: www.tuoithodudoi.com
Ngày thêm: 14/02/2015

 
 

Sinh mệnh của con người rốt cuộc nằm trong tay ai???

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận