#Của Tôi Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Long Vương Truyền Thuyết

Long Vương Truyền Thuyết

Tên khác: Đấu La Đại Lục 3
Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu
Nhóm dịch: Ham Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: hamtruyen
Ngày thêm: 06/06/2016

Theo Hồn Đạo khoa học kỹ thuật tiến bộ, con người trên Đấu La Đại Lục chinh phục hải dương, lại phát hiện hai mảnh Đại Lục. Hồn Thú cũng bị nhân loại Hồn Sư săn giết vô độ mà đi đến bờ vực diệt vong, ngủ say vô số năm Hồn Thú Chi Vương tại Tinh Đấu Đại Sâm Lâm cuối cùng Tịnh thổ thức tỉnh, nó muốn dẫn dẫn còn sống tộc nhân, hướng nhân loại báo thù!
Đường Vũ Lân lập chí muốn trở thành một vị Hồn Sư cường đại, mà khi Võ Hồn thức tỉnh lúc, thức tỉnh, lại là. . .
Có một không hai chi tài, Long Vương chi tranh, chúng ta Long Vương truyền thuyết, để cho này bắt đầu.

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 18522/07/2020
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 18422/07/2020
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 18322/07/2020
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 18208/07/2020
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 18108/07/2020
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 18003/07/2020
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 17903/07/2020
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 17803/07/2020
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 17703/07/2020
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 17603/07/2020
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 17503/07/2020
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 17403/07/2020
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 17303/07/2020
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 17203/07/2020
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 17103/07/2020
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 17003/07/2020
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 16902/07/2020
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 16802/07/2020
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 16730/06/2020
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 16630/06/2020
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 16530/06/2020
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 16430/06/2020
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 16330/06/2020
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 16228/06/2020
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 16128/06/2020
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 16025/05/2020
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 15909/05/2020
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 15807/05/2020
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 15713/04/2020
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 15611/04/2020
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 15523/03/2020
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 15421/03/2020
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 15329/02/2020
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 15215/02/2020
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 15127/01/2020
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 15011/01/2020
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 14924/12/2019
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 14820/12/2019
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 14718/12/2019
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 14616/12/2019
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 14525/10/2019
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 14416/10/2019
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 14309/10/2019
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 14206/10/2019
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 14123/09/2019
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 14015/09/2019
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 13912/09/2019
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 13811/09/2019
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 13708/09/2019
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 13606/09/2019
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 13505/09/2019
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 13403/09/2019
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 13303/09/2019
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 13203/09/2019
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 13103/09/2019
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 13003/09/2019
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 12922/08/2019
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 12820/08/2019
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 12705/08/2019
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 12603/08/2019
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 12514/07/2019
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 12412/07/2019
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 12328/06/2019
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 12228/06/2019
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 12113/06/2019
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 12011/06/2019
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 11903/05/2019
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 11801/05/2019
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 11701/05/2019
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 11616/04/2019
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 11503/04/2019
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 11401/04/2019
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 11319/03/2019
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 11217/03/2019
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 11104/02/2019
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 11002/02/2019
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 10924/01/2019
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 10822/01/2019
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 10710/01/2019
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 10608/01/2019
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 10525/12/2018
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 10425/12/2018
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 10310/12/2018
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 10209/12/2018
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 10104/12/2018
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 10003/12/2018
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 9924/11/2018
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 9804/11/2018
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 9728/10/2018
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 9612/10/2018
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 9507/10/2018
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 9428/09/2018
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 9315/09/2018
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 9208/09/2018
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 9101/09/2018
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 9025/08/2018
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 8920/07/2018
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 8812/07/2018
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 8705/07/2018
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 8620/06/2018
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 8511/06/2018
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 8428/05/2018
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 8324/05/2018
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 8221/05/2018
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 8103/05/2018
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 8022/04/2018
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 7929/03/2018
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 7819/03/2018
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 7714/03/2018
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 7601/03/2018
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 7527/02/2018
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 7422/02/2018
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 7327/01/2018
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 7213/11/2017
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 7120/10/2017
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 7016/10/2017
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 6914/07/2017
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 6823/06/2017
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 6704/06/2017
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 6602/06/2017
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 6522/05/2017
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 64.506/05/2017
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 6414/04/2017
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 6306/04/2017
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 6227/03/2017
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 6120/03/2017
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 6010/03/2017
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 5908/03/2017
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 5806/03/2017
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 5717/02/2017
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 5612/02/2017
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 5506/02/2017
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 5422/01/2017
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 5314/01/2017
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 5206/01/2017
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 5131/12/2016
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 5023/12/2016
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 4917/12/2016
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 4809/12/2016
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 4702/12/2016
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 4626/11/2016
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 4518/11/2016
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 4411/11/2016
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 4304/11/2016
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 4229/10/2016
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 4121/10/2016
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 4014/10/2016
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 3909/10/2016
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 3806/10/2016
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 3705/10/2016
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 3629/09/2016
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 3526/09/2016
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 3424/09/2016
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 3319/09/2016
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 3216/09/2016
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 3111/09/2016
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 3006/09/2016
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 2901/09/2016
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 2830/08/2016
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 2726/08/2016
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 2623/08/2016
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 2522/08/2016
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 2419/08/2016
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 2314/08/2016
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 2209/08/2016
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 2105/08/2016
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 2004/08/2016
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 1903/08/2016
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 1827/07/2016
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 1725/07/2016
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 1621/07/2016
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 1517/07/2016
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 1416/07/2016
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 1314/07/2016
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 1212/07/2016
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 1111/07/2016
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 1008/07/2016
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 930/06/2016
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 827/06/2016
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 727/06/2016
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 625/06/2016
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 523/06/2016
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 422/06/2016
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 316/06/2016
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 215/06/2016
Long Vương Truyền Thuyết – Chap 106/06/2016

Bình luận