#Nam Thần Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Long Vương Đi Học

Long Vương Đi Học

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Lạc Thiên
Ngày thêm: 30/09/2016

Ở xã hội loài người và những thế lực phi loài người cùng sinh sống, 4 anh em Long Vương vì để trở về Thiên giới, phải hoàn thành những nhiệm vụ được giao…

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Long Vương Đi Học – Chap 3607/04/2017
Long Vương Đi Học – Chap 3506/03/2017
Long Vương Đi Học – Chap 3429/12/2016
Long Vương Đi Học – Chap 3327/12/2016
Long Vương Đi Học – Chap 3218/12/2016
Long Vương Đi Học – Chap 3114/12/2016
Long Vương Đi Học – Chap 3004/12/2016
Long Vương Đi Học – Chap 2918/11/2016
Long Vương Đi Học – Chap 2816/11/2016
Long Vương Đi Học – Chap 2713/11/2016
Long Vương Đi Học – Chap 2612/11/2016
Long Vương Đi Học – Chap 2510/11/2016
Long Vương Đi Học – Chap 2408/11/2016
Long Vương Đi Học – Chap 2306/11/2016
Long Vương Đi Học – Chap 2204/11/2016
Long Vương Đi Học – Chap 2102/11/2016
Long Vương Đi Học – Chap 2031/10/2016
Long Vương Đi Học – Chap 1929/10/2016
Long Vương Đi Học – Chap 1827/10/2016
Long Vương Đi Học – Chap 1725/10/2016
Long Vương Đi Học – Chap 1623/10/2016
Long Vương Đi Học – Chap 1523/10/2016
Long Vương Đi Học – Chap 1419/10/2016
Long Vương Đi Học – Chap 1317/10/2016
Long Vương Đi Học – Chap 1215/10/2016
Long Vương Đi Học – Chap 1113/10/2016
Long Vương Đi Học – Chap 1003/10/2016
Long Vương Đi Học – Chap 902/10/2016
Long Vương Đi Học – Chap 801/10/2016
Long Vương Đi Học – Chap 730/09/2016
Long Vương Đi Học – Chap 630/09/2016
Long Vương Đi Học – Chap 530/09/2016
Long Vương Đi Học – Chap 430/09/2016
Long Vương Đi Học – Chap 330/09/2016
Long Vương Đi Học – Chap 230/09/2016
Long Vương Đi Học – Chap 130/09/2016

Bình luận