#Tu Chân Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ

Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ

Tên khác: Không có
Tác giả: Thần Cơ Động Mạn
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: comicvn
Ngày thêm: 24/02/2017

Trời đất mênh mông, tương lai biến ảo, ai là Chân Long, ai là Mãng Xà? Hay mọi chúng sinh đều thành được Chân Long? Triều đình, bang phái giang hồ, Thế ngoại tiên đạo, thiên niên thế gia, ma thần vu tộc, thượng cổ vu đạo, tranh đấu không thôi

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 13230/01/2019
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 13124/10/2018
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 13009/10/2018
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 12928/09/2018
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 12812/09/2018
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 12704/09/2018
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 12616/08/2018
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 12516/08/2018
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 12414/08/2018
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 12310/08/2018
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 12207/08/2018
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 12104/08/2018
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 12002/08/2018
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 11927/07/2018
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 11813/07/2018
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 11708/07/2018
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 11624/06/2018
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 11522/06/2018
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 11421/06/2018
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 11318/06/2018
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 11215/06/2018
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 11111/06/2018
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 11005/06/2018
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 10931/05/2018
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 10815/05/2018
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 10708/05/2018
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 10606/05/2018
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 10502/05/2018
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 10430/04/2018
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 10319/04/2018
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 10212/04/2018
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 10106/04/2018
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 10003/04/2018
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 9920/03/2018
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 9818/03/2018
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 9716/03/2018
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 9614/03/2018
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 9513/03/2018
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 9426/02/2018
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 9320/02/2018
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 9214/02/2018
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 9111/02/2018
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 9008/02/2018
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 8904/02/2018
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 8831/01/2018
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 8730/01/2018
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 8623/01/2018
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 8518/01/2018
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 8412/01/2018
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 8305/01/2018
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 8204/01/2018
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 8130/12/2017
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 8029/12/2017
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 7927/12/2017
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 7822/12/2017
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 7715/12/2017
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 7614/12/2017
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 7509/12/2017
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 7407/12/2017
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 7305/12/2017
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 7223/11/2017
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 7121/11/2017
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 7010/11/2017
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 6909/11/2017
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 6805/11/2017
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 6728/10/2017
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 6620/10/2017
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 6518/10/2017
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 6413/10/2017
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 6311/09/2017
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 6208/09/2017
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 6101/09/2017
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 6028/08/2017
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 5924/08/2017
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 5820/08/2017
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 5716/08/2017
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 5611/08/2017
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 5509/08/2017
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 5404/08/2017
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 5302/08/2017
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 5229/07/2017
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 5126/07/2017
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 5022/07/2017
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 4920/07/2017
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 4814/07/2017
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 4712/07/2017
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 4607/07/2017
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 4505/07/2017
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 4401/07/2017
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 4328/06/2017
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 4223/06/2017
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 4121/06/2017
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 4016/06/2017
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 3914/06/2017
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 3809/06/2017
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 3707/06/2017
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 3603/06/2017
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 3531/05/2017
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 3426/05/2017
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 3324/05/2017
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 3219/05/2017
Long Phù chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 3118/05/2017
Long Phù chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 3012/05/2017
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 2910/05/2017
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 2805/05/2017
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 2703/05/2017
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 2628/04/2017
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 2527/04/2017
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 2422/04/2017
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 2319/04/2017
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 2214/04/2017
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 2112/04/2017
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 2007/04/2017
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 1931/03/2017
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 1829/03/2017
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 1725/03/2017
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 1622/03/2017
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 1520/03/2017
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 1418/03/2017
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 1315/03/2017
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 1213/03/2017
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 1112/03/2017
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 1010/03/2017
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 908/03/2017
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 808/03/2017
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 704/03/2017
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 603/03/2017
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 501/03/2017
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 427/02/2017
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 326/02/2017
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 225/02/2017
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 124/02/2017

Bình luận