Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ

Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ

Tên khác: Không có
Tác giả: Thần Cơ Động Mạn
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: comicvn
Ngày thêm: 24/02/2017

 
 

Trời đất mênh mông, tương lai biến ảo, ai là Chân Long, ai là Mãng Xà? Hay mọi chúng sinh đều thành được Chân Long? Triều đình, bang phái giang hồ, Thế ngoại tiên đạo, thiên niên thế gia, ma thần vu tộc, thượng cổ vu đạo, tranh đấu không thôi

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 6620/10/2017
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 6518/10/2017
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 6413/10/2017
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 6311/09/2017
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 6208/09/2017
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 6101/09/2017
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 6028/08/2017
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 5924/08/2017
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 5820/08/2017
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 5716/08/2017
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 5611/08/2017
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 5509/08/2017
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 5404/08/2017
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 5302/08/2017
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 5229/07/2017
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 5126/07/2017
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 5022/07/2017
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 4920/07/2017
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 4814/07/2017
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 4712/07/2017
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 4607/07/2017
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 4505/07/2017
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 4401/07/2017
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 4328/06/2017
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 4223/06/2017
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 4121/06/2017
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 4016/06/2017
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 3914/06/2017
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 3809/06/2017
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 3707/06/2017
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 3603/06/2017
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 3531/05/2017
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 3426/05/2017
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 3324/05/2017
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 3219/05/2017
Long Phù chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 3118/05/2017
Long Phù chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 3012/05/2017
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 2910/05/2017
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 2805/05/2017
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 2703/05/2017
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 2628/04/2017
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 2527/04/2017
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 2422/04/2017
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 2319/04/2017
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 2214/04/2017
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 2112/04/2017
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 2007/04/2017
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 1931/03/2017
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 1829/03/2017
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 1725/03/2017
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 1622/03/2017
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 1520/03/2017
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 1418/03/2017
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 1315/03/2017
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 1213/03/2017
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 1112/03/2017
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 1010/03/2017
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 908/03/2017
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 808/03/2017
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 704/03/2017
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 603/03/2017
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 501/03/2017
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 427/02/2017
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 326/02/2017
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 225/02/2017
Long Phù Chi Vương Đạo Thiên Hạ – Chap 124/02/2017

Bình luận