Long Phi Bất Bại

Long Phi Bất Bại

Tên khác: Không có
Tác giả: RYU Ki-Woon, MOON Jung-Hoo
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Comictomb | A4V.Manga
Ngày thêm: 07/03/2014

 
 

Long Phi là một thợ săn tiền thưởng với võ công cao cường, trong lần bắt được cao thủ hắc đạo hàng đầu giang hồ là Khu Ngụy, Long Phi đã cứu được một cậu bé với miếng ngọc bội trên người. Vốn dĩ tham tài điên cuồng, Long Phi đã nhận của cậu bé miếng ngọc bội trị giá liên thành mà không biết mình đã vô tình bị cuốn vào một cuộc tranh chấp khủng khiếp trên giang hồ. Long Phi sẽ đối phó với cuộc chiến đó thế nào? Số phận của Long Phi sẽ ra sao khi ngày càng phải đối mặt với các cao thủ tuyệt đỉnh trên giang hồ? Mời các vị đón xem…

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Long Phi Bất Bại – Chap 9331/07/2014
Long Phi Bất Bại – Chap 9231/07/2014
Long Phi Bất Bại – Chap 9131/07/2014
Long Phi Bất Bại – Chap 9031/07/2014
Long Phi Bất Bại – Chap 8931/07/2014
Long Phi Bất Bại – Chap 8831/07/2014
Long Phi Bất Bại – Chap 8712/05/2014
Long Phi Bất Bại – Chap 8610/03/2014
Long Phi Bất Bại – Chap 8510/03/2014
Long Phi Bất Bại – Chap 8410/03/2014
Long Phi Bất Bại – Chap 8310/03/2014
Long Phi Bất Bại – Chap 8210/03/2014
Long Phi Bất Bại – Chap 8110/03/2014
Long Phi Bất Bại – Chap 8010/03/2014
Long Phi Bất Bại – Chap 7910/03/2014
Long Phi Bất Bại – Chap 7810/03/2014
Long Phi Bất Bại – Chap 7710/03/2014
Long Phi Bất Bại – Chap 7610/03/2014
Long Phi Bất Bại – Chap 7510/03/2014
Long Phi Bất Bại – Chap 7410/03/2014
Long Phi Bất Bại – Chap 7310/03/2014
Long Phi Bất Bại – Chap 7210/03/2014
Long Phi Bất Bại – Chap 7110/03/2014
Long Phi Bất Bại – Chap 7010/03/2014
Long Phi Bất Bại – Chap 6910/03/2014
Long Phi Bất Bại – Chap 6810/03/2014
Long Phi Bất Bại – Chap 6710/03/2014
Long Phi Bất Bại – Chap 6610/03/2014
Long Phi Bất Bại – Chap 6510/03/2014
Long Phi Bất Bại – Chap 6410/03/2014
Long Phi Bất Bại – Chap 6310/03/2014
Long Phi Bất Bại – Chap 6210/03/2014
Long Phi Bất Bại – Chap 6110/03/2014
Long Phi Bất Bại – Chap 6010/03/2014
Long Phi Bất Bại – Chap 5910/03/2014
Long Phi Bất Bại – Chap 5810/03/2014
Long Phi Bất Bại – Chap 5710/03/2014
Long Phi Bất Bại – Chap 5610/03/2014
Long Phi Bất Bại – Chap 5510/03/2014
Long Phi Bất Bại – Chap 5410/03/2014
Long Phi Bất Bại – Chap 5310/03/2014
Long Phi Bất Bại – Chap 5210/03/2014
Long Phi Bất Bại – Chap 5110/03/2014
Long Phi Bất Bại – Chap 5010/03/2014
Long Phi Bất Bại – Chap 4910/03/2014
Long Phi Bất Bại – Chap 4810/03/2014
Long Phi Bất Bại – Chap 4710/03/2014
Long Phi Bất Bại – Chap 4607/03/2014
Long Phi Bất Bại – Chap 4507/03/2014
Long Phi Bất Bại – Chap 4407/03/2014
Long Phi Bất Bại – Chap 4307/03/2014
Long Phi Bất Bại – Chap 4207/03/2014
Long Phi Bất Bại – Chap 4107/03/2014
Long Phi Bất Bại – Chap 4007/03/2014
Long Phi Bất Bại – Chap 3907/03/2014
Long Phi Bất Bại – Chap 3807/03/2014
Long Phi Bất Bại – Chap 3707/03/2014
Long Phi Bất Bại – Chap 3807/03/2014
Long Phi Bất Bại – Chap 3507/03/2014
Long Phi Bất Bại – Chap 3407/03/2014
Long Phi Bất Bại – Chap 3307/03/2014
Long Phi Bất Bại – Chap 3207/03/2014
Long Phi Bất Bại – Chap 3107/03/2014
Long Phi Bất Bại – Chap 3007/03/2014
Long Phi Bất Bại – Chap 2907/03/2014
Long Phi Bất Bại – Chap 2807/03/2014
Long Phi Bất Bại – Chap 2707/03/2014
Long Phi Bất Bại – Chap 2607/03/2014
Long Phi Bất Bại – Chap 2507/03/2014
Long Phi Bất Bại – Chap 2407/03/2014
Long Phi Bất Bại – Chap 2307/03/2014
Long Phi Bất Bại – Chap 2207/03/2014
Long Phi Bất Bại – Chap 2107/03/2014
Long Phi Bất Bại – Chap 2007/03/2014
Long Phi Bất Bại – Chap 1907/03/2014
Long Phi Bất Bại – Chap 1807/03/2014
Long Phi Bất Bại – Chap 1707/03/2014
Long Phi Bất Bại – Chap 1607/03/2014
Long Phi Bất Bại – Chap 1507/03/2014
Long Phi Bất Bại – Chap 1407/03/2014
Long Phi Bất Bại – Chap 1307/03/2014
Long Phi Bất Bại – Chap 1207/03/2014
Long Phi Bất Bại – Chap 1107/03/2014
Long Phi Bất Bại – Chap 1007/03/2014
Long Phi Bất Bại – Chap 907/03/2014
Long Phi Bất Bại – Chap 807/03/2014
Long Phi Bất Bại – Chap 707/03/2014
Long Phi Bất Bại – Chap 607/03/2014
Long Phi Bất Bại – Chap 507/03/2014
Long Phi Bất Bại – Chap 407/03/2014
Long Phi Bất Bại – Chap 307/03/2014
Long Phi Bất Bại – Chap 207/03/2014
Long Phi Bất Bại – Chap 107/03/2014

Bình luận