#Lão Công Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta

Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Lam Thụy Miên
Ngày thêm: 22/07/2017

Hắn là Tu La, là kẻ khát máu mà người người nghe đến đều biến sắc nhưng lại chỉ sủng ái duy nhất nàng. Tẩm cung , hắn mở áo trên ngực ra nằm trên giường: “Ái phi, Cô đói rồi” (Cô là cách xưng của vua chúa thời xưa). Nữ nhân nào đó lại chống đối, càng thế khiến hắn càng kêu thuận miệng, hất tà áo cúi người cắn lên cổ hắn: “Thật trùng hợp, ta cũng đói bụng rồi!”. Đôi mắt màu đỏ, giọng nói trầm thấp, người nào đó nằm dưới và vật lên. Đêm trăng mờ ảo, thời tiết này: “Ăn thịt người” rất tốt…!

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta – Chap 8920/05/2019
Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta – Chap 8720/05/2019
Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta – Chap 8820/05/2019
Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta – Chap 8618/05/2019
Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta – Chap 8517/05/2019
Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta – Chap 8417/05/2019
Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta – Chap 8315/02/2019
Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta – Chap 8209/02/2019
Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta – Chap 8101/02/2019
Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta – Chap 8026/01/2019
Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta – Chap 7918/01/2019
Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta – Chap 7811/01/2019
Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta – Chap 7704/01/2019
Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta – Chap 7628/12/2018
Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta – Chap 7522/12/2018
Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta – Chap 7414/12/2018
Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta – Chap 7330/11/2018
Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta – Chap 7224/11/2018
Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta – Chap 7117/11/2018
Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta – Chap 7009/11/2018
Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta – Chap 6903/11/2018
Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta – Chap 6826/10/2018
Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta – Chap 6723/10/2018
Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta – Chap 6615/09/2018
Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta – Chap 6501/09/2018
Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta – Chap 6418/08/2018
Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta – Chap 6304/08/2018
Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta – Chap 6227/07/2018
Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta – Chap 6107/07/2018
Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta – Chap 6030/06/2018
Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta – Chap 5923/06/2018
Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta – Chap 5816/06/2018
Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta – Chap 5708/06/2018
Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta – Chap 5602/06/2018
Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta – Chap 5526/05/2018
Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta – Chap 5418/05/2018
Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta – Chap 5311/05/2018
Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta – Chap 5205/05/2018
Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta – Chap 5127/04/2018
Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta – Chap 5021/04/2018
Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta – Chap 4914/04/2018
Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta – Chap 4806/04/2018
Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta – Chap 4731/03/2018
Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta – Chap 4624/03/2018
Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta – Chap 4517/03/2018
Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta – Chap 4409/03/2018
Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta – Chap 4304/03/2018
Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta – Chap 4223/02/2018
Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta – Chap 4116/02/2018
Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta – Chap 4009/02/2018
Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta – Chap 3903/02/2018
Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta – Chap 3827/01/2018
Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta – Chap 3720/01/2018
Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta – Chap 3613/01/2018
Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta – Chap 3506/01/2018
Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta – Chap 3430/12/2017
Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta – Chap 3322/12/2017
Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta – Chap 3215/12/2017
Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta – Chap 3108/12/2017
Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta – Chap 3002/12/2017
Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta – Chap 2925/11/2017
Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta – Chap 2817/11/2017
Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta – Chap 2710/11/2017
Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta – Chap 2603/11/2017
Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta – Chap 2527/10/2017
Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta – Chap 2420/10/2017
Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta – Chap 2313/10/2017
Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta – Chap 2206/10/2017
Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta – Chap 2129/09/2017
Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta – Chap 2022/09/2017
Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta – Chap 1915/09/2017
Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta – Chap 1808/09/2017
Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta – Chap 1731/08/2017
Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta – Chap 1625/08/2017
Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta – Chap 1517/08/2017
Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta – Chap 1411/08/2017
Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta – Chap 1310/08/2017
Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta – Chap 1208/08/2017
Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta – Chap 1107/08/2017
Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta – Chap 1006/08/2017
Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta – Chap 903/08/2017
Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta – Chap 802/08/2017
Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta – Chap 702/08/2017
Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta – Chap 602/08/2017
Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta – Chap 502/08/2017
Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta – Chap 402/08/2017
Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta – Chap 302/08/2017
Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta – Chap 202/08/2017
Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta – Chap 102/08/2017

Bình luận

Float Left Đóng
Float Right Đóng