#Tuyệt Thế Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Loạn Thế Đế Hậu

Loạn Thế Đế Hậu

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Truyện V1
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: truyenmh.com
Ngày thêm: 13/08/2018

Bác sĩ ngoại khoa Đường Tiểu Ly không ngờ rằng mình lại xuyên việt. Ngay khi nàng mở mắt ra, một mỹ nam tử mặc long bào ngọt ngào nói với nàng “Hoàng Hậu, Liêu Vương đối với nàng tốt hơn hay Trẫm đối với nàng càng tốt hơn”…

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Loạn Thế Đế Hậu – Chap 6518/12/2018
Loạn Thế Đế Hậu – Chap 6411/12/2018
Loạn Thế Đế Hậu – Chap 6310/12/2018
Loạn Thế Đế Hậu – Chap 6209/12/2018
Loạn Thế Đế Hậu – Chap 6108/12/2018
Loạn Thế Đế Hậu – Chap 6007/12/2018
Loạn Thế Đế Hậu – Chap 5906/12/2018
Loạn Thế Đế Hậu – Chap 5805/12/2018
Loạn Thế Đế Hậu – Chap 5704/12/2018
Loạn Thế Đế Hậu – Chap 5603/12/2018
Loạn Thế Đế Hậu – Chap 5502/12/2018
Loạn Thế Đế Hậu – Chap 5401/12/2018
Loạn Thế Đế Hậu – Chap 5330/11/2018
Loạn Thế Đế Hậu – Chap 5230/11/2018
Loạn Thế Đế Hậu – Chap 5128/11/2018
Loạn Thế Đế Hậu – Chap 5027/11/2018
Loạn Thế Đế Hậu – Chap 4926/11/2018
Loạn Thế Đế Hậu – Chap 4823/11/2018
Loạn Thế Đế Hậu – Chap 4719/11/2018
Loạn Thế Đế Hậu – Chap 4613/11/2018
Loạn Thế Đế Hậu – Chap 4512/11/2018
Loạn Thế Đế Hậu – Chap 4408/11/2018
Loạn Thế Đế Hậu – Chap 4305/11/2018
Loạn Thế Đế Hậu – Chap 4201/11/2018
Loạn Thế Đế Hậu – Chap 4131/10/2018
Loạn Thế Đế Hậu – Chap 4030/10/2018
Loạn Thế Đế Hậu – Chap 3929/10/2018
Loạn Thế Đế Hậu – Chap 3827/10/2018
Loạn Thế Đế Hậu – Chap 3726/10/2018
Loạn Thế Đế Hậu – Chap 3625/10/2018
Loạn Thế Đế Hậu – Chap 3524/10/2018
Loạn Thế Đế Hậu – Chap 3423/10/2018
Loạn Thế Đế Hậu – Chap 3322/10/2018
Loạn Thế Đế Hậu – Chap 3220/10/2018
Loạn Thế Đế Hậu – Chap 3118/10/2018
Loạn Thế Đế Hậu – Chap 3010/10/2018
Loạn Thế Đế Hậu – Chap 2909/10/2018
Loạn Thế Đế Hậu – Chap 2808/10/2018
Loạn Thế Đế Hậu – Chap 2704/10/2018
Loạn Thế Đế Hậu – Chap 2603/10/2018
Loạn Thế Đế Hậu – Chap 2502/10/2018
Loạn Thế Đế Hậu – Chap 2429/09/2018
Loạn Thế Đế Hậu – Chap 2328/09/2018
Loạn Thế Đế Hậu – Chap 2227/09/2018
Loạn Thế Đế Hậu – Chap 2126/09/2018
Loạn Thế Đế Hậu – Chap 2022/09/2018
Loạn Thế Đế Hậu – Chap 1921/09/2018
Loạn Thế Đế Hậu – Chap 1819/09/2018
Loạn Thế Đế Hậu – Chap 1718/09/2018
Loạn Thế Đế Hậu – Chap 1613/09/2018
Loạn Thế Đế Hậu – Chap 1510/09/2018
Loạn Thế Đế Hậu – Chap 1406/09/2018
Loạn Thế Đế Hậu – Chap 1306/09/2018
Loạn Thế Đế Hậu – Chap 1203/09/2018
Loạn Thế Đế Hậu – Chap 1101/09/2018
Loạn Thế Đế Hậu – Chap 1031/08/2018
Loạn Thế Đế Hậu – Chap 931/08/2018
Loạn Thế Đế Hậu – Chap 828/08/2018
Loạn Thế Đế Hậu – Chap 725/08/2018
Loạn Thế Đế Hậu – Chap 623/08/2018
Loạn Thế Đế Hậu – Chap 521/08/2018
Loạn Thế Đế Hậu – Chap 421/08/2018
Loạn Thế Đế Hậu – Chap 316/08/2018
Loạn Thế Đế Hậu – Chap 213/08/2018
Loạn Thế Đế Hậu – Chap 113/08/2018

Bình luận