#Cô Vợ Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Linh Võ Đế Tôn

Linh Võ Đế Tôn

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Truyện Siêu Hay
Ngày thêm: 02/12/2017

Linh vũ đại lục, lấy võ giả, linh giả làm đầu, võ giả bình thường có thể một quyền đá vụn, mà võ hồn thức tỉnh giả, có thể phá nát trống vắng, ngao du quá hư. Linh giả, hơi suy nghĩ có thể khiến người ta sinh tử nháy mắt, mà linh giả Đại Năng có thể nghịch thiên cải mệnh, phiên vân phúc vũ.

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Linh Võ Đế Tôn – Chap 18310/04/2020
Linh Võ Đế Tôn – Chap 18208/04/2020
Linh Võ Đế Tôn – Chap 18108/04/2020
Linh Võ Đế Tôn – Chap 18004/04/2020
Linh Võ Đế Tôn – Chap 17922/02/2020
Linh Võ Đế Tôn – Chap 17820/02/2020
Linh Võ Đế Tôn – Chap 17718/02/2020
Linh Võ Đế Tôn – Chap 17609/12/2019
Linh Võ Đế Tôn – Chap 17507/12/2019
Linh Võ Đế Tôn – Chap 17405/12/2019
Linh Võ Đế Tôn – Chap 17305/12/2019
Linh Võ Đế Tôn – Chap 17201/12/2019
Linh Võ Đế Tôn – Chap 17129/11/2019
Linh Võ Đế Tôn – Chap 17027/11/2019
Linh Võ Đế Tôn – Chap 16916/11/2019
Linh Võ Đế Tôn – Chap 16814/11/2019
Linh Võ Đế Tôn – Chap 16715/10/2019
Linh Võ Đế Tôn – Chap 16613/10/2019
Linh Võ Đế Tôn – Chap 16511/10/2019
Linh Võ Đế Tôn – Chap 16411/10/2019
Linh Võ Đế Tôn – Chap 16303/10/2019
Linh Võ Đế Tôn – Chap 16203/10/2019
Linh Võ Đế Tôn – Chap 16103/10/2019
Linh Võ Đế Tôn – Chap 16003/10/2019
Linh Võ Đế Tôn – Chap 15903/10/2019
Linh Võ Đế Tôn – Chap 15803/10/2019
Linh Võ Đế Tôn – Chap 15703/10/2019
Linh Võ Đế Tôn – Chap 15603/10/2019
Linh Võ Đế Tôn – Chap 15503/10/2019
Linh Võ Đế Tôn – Chap 15403/10/2019
Linh Võ Đế Tôn – Chap 15303/10/2019
Linh Võ Đế Tôn – Chap 15203/10/2019
Linh Võ Đế Tôn – Chap 15103/10/2019
Linh Võ Đế Tôn – Chap 15003/10/2019
Linh Võ Đế Tôn – Chap 14903/10/2019
Linh Võ Đế Tôn – Chap 14803/10/2019
Linh Võ Đế Tôn – Chap 14703/10/2019
Linh Võ Đế Tôn – Chap 14603/10/2019
Linh Võ Đế Tôn – Chap 14527/07/2019
Linh Võ Đế Tôn – Chap 14425/07/2019
Linh Võ Đế Tôn – Chap 14323/07/2019
Linh Võ Đế Tôn – Chap 14221/07/2019
Linh Võ Đế Tôn – Chap 14119/07/2019
Linh Võ Đế Tôn – Chap 14017/07/2019
Linh Võ Đế Tôn – Chap 13915/07/2019
Linh Võ Đế Tôn – Chap 13801/05/2019
Linh Võ Đế Tôn – Chap 13729/04/2019
Linh Võ Đế Tôn – Chap 13628/04/2019
Linh Võ Đế Tôn – Chap 13520/04/2019
Linh Võ Đế Tôn – Chap 13418/04/2019
Linh Võ Đế Tôn – Chap 13316/04/2019
Linh Võ Đế Tôn – Chap 13214/04/2019
Linh Võ Đế Tôn – Chap 13112/04/2019
Linh Võ Đế Tôn – Chap 13010/04/2019
Linh Võ Đế Tôn – Chap 12908/04/2019
Linh Võ Đế Tôn – Chap 12806/04/2019
Linh Võ Đế Tôn – Chap 12704/04/2019
Linh Võ Đế Tôn – Chap 12606/02/2019
Linh Võ Đế Tôn – Chap 12504/02/2019
Linh Võ Đế Tôn – Chap 12402/02/2019
Linh Võ Đế Tôn – Chap 12302/02/2019
Linh Võ Đế Tôn – Chap 12205/01/2019
Linh Võ Đế Tôn – Chap 12103/01/2019
Linh Võ Đế Tôn – Chap 12001/01/2019
Linh Võ Đế Tôn – Chap 11930/12/2018
Linh Võ Đế Tôn – Chap 11828/12/2018
Linh Võ Đế Tôn – Chap 11726/12/2018
Linh Võ Đế Tôn – Chap 11624/12/2018
Linh Võ Đế Tôn – Chap 11522/12/2018
Linh Võ Đế Tôn – Chap 11420/12/2018
Linh Võ Đế Tôn – Chap 11319/12/2018
Linh Võ Đế Tôn – Chap 11218/12/2018
Linh Võ Đế Tôn – Chap 11119/11/2018
Linh Võ Đế Tôn – Chap 11018/11/2018
Linh Võ Đế Tôn – Chap 10917/11/2018
Linh Võ Đế Tôn – Chap 10814/11/2018
Linh Võ Đế Tôn – Chap 10713/11/2018
Linh Võ Đế Tôn – Chap 10612/11/2018
Linh Võ Đế Tôn – Chap 10512/11/2018
Linh Võ Đế Tôn – Chap 10424/10/2018
Linh Võ Đế Tôn – Chap 10323/10/2018
Linh Võ Đế Tôn – Chap 10222/10/2018
Linh Võ Đế Tôn – Chap 10121/10/2018
Linh Võ Đế Tôn – Chap 10020/10/2018
Linh Võ Đế Tôn – Chap 9811/10/2018
Linh Võ Đế Tôn – Chap 9711/10/2018
Linh Võ Đế Tôn – Chap 9610/10/2018
Linh Võ Đế Tôn – Chap 9506/10/2018
Linh Võ Đế Tôn – Chap 9405/10/2018
Linh Võ Đế Tôn – Chap 9304/10/2018
Linh Võ Đế Tôn – Chap 9203/10/2018
Linh Võ Đế Tôn – Chap 9120/09/2018
Linh Võ Đế Tôn – Chap 9019/09/2018
Linh Võ Đế Tôn – Chap 8918/09/2018
Linh Võ Đế Tôn – Chap 8817/09/2018
Linh Võ Đế Tôn – Chap 8717/09/2018
Linh Võ Đế Tôn – Chap 8615/09/2018
Linh Võ Đế Tôn – Chap 8521/08/2018
Linh Võ Đế Tôn – Chap 8420/08/2018
Linh Võ Đế Tôn – Chap 8319/08/2018
Linh Võ Đế Tôn – Chap 8219/08/2018
Linh Võ Đế Tôn – Chap 8129/07/2018
Linh Võ Đế Tôn – Chap 8027/07/2018
Linh Võ Đế Tôn – Chap 7925/07/2018
Linh Võ Đế Tôn – Chap 7824/07/2018
Linh Võ Đế Tôn – Chap 7723/07/2018
Linh Võ Đế Tôn – Chap 7622/07/2018
Linh Võ Đế Tôn – Chap 7521/07/2018
Linh Võ Đế Tôn – Chap 7418/07/2018
Linh Võ Đế Tôn – Chap 7317/07/2018
Linh Võ Đế Tôn – Chap 7215/07/2018
Linh Võ Đế Tôn – Chap 7113/07/2018
Linh Võ Đế Tôn – Chap 7011/07/2018
Linh Võ Đế Tôn – Chap 6909/07/2018
Linh Võ Đế Tôn – Chap 6807/07/2018
Linh Võ Đế Tôn – Chap 6725/06/2018
Linh Võ Đế Tôn – Chap 6615/06/2018
Linh Võ Đế Tôn – Chap 6513/06/2018
Linh Võ Đế Tôn – Chap 6411/06/2018
Linh Võ Đế Tôn – Chap 6309/06/2018
Linh Võ Đế Tôn – Chap 6207/06/2018
Linh Võ Đế Tôn – Chap 6110/05/2018
Linh Võ Đế Tôn – Chap 6008/05/2018
Linh Võ Đế Tôn – Chap 5906/05/2018
Linh Võ Đế Tôn – Chap 5813/02/2018
Linh Võ Đế Tôn – Chap 5710/02/2018
Linh Võ Đế Tôn – Chap 5604/02/2018
Linh Võ Đế Tôn – Chap 5502/02/2018
Linh Võ Đế Tôn – Chap 5431/01/2018
Linh Võ Đế Tôn – Chap 5329/01/2018
Linh Võ Đế Tôn – Chap 5227/01/2018
Linh Võ Đế Tôn – Chap 5125/01/2018
Linh Võ Đế Tôn – Chap 5024/01/2018
Linh Võ Đế Tôn – Chap 4923/01/2018
Linh Võ Đế Tôn – Chap 4820/01/2018
Linh Võ Đế Tôn – Chapter 4718/01/2018
Linh Võ Đế Tôn – Chap 4616/01/2018
Linh Võ Đế Tôn – Chapter 4514/01/2018
Linh Võ Đế Tôn – Chap 4412/01/2018
Linh Võ Đế Tôn – Chap 4310/01/2018
Linh Võ Đế Tôn – Chap 4208/01/2018
Linh Võ Đế Tôn – Chap 4106/01/2018
Linh Võ Đế Tôn – Chap 4004/01/2018
Linh Võ Đế Tôn – Chap 3902/01/2018
Linh Võ Đế Tôn – Chap 3831/12/2017
Linh Võ Đế Tôn – Chap 3730/12/2017
Linh Võ Đế Tôn – Chap 3628/12/2017
Linh Võ Đế Tôn – Chap 3527/12/2017
Linh Võ Đế Tôn – Chap 3426/12/2017
Linh Võ Đế Tôn – Chap 3325/12/2017
Linh Võ Đế Tôn – Chap 3224/12/2017
Linh Võ Đế Tôn – Chap 3123/12/2017
Linh Võ Đế Tôn – Chap 3022/12/2017
Linh Võ Đế Tôn – Chap 2921/12/2017
Linh Võ Đế Tôn – Chap 2820/12/2017
Linh Võ Đế Tôn – Chap 2719/12/2017
Linh Võ Đế Tôn – Chap 2618/12/2017
Linh Võ Đế Tôn – Chap 2517/12/2017
Linh Võ Đế Tôn – Chap 2416/12/2017
Linh Võ Đế Tôn – Chap 2315/12/2017
Linh Võ Đế Tôn – Chap 2215/12/2017
Linh Võ Đế Tôn – Chap 2114/12/2017
Linh Võ Đế Tôn – Chap 2014/12/2017
Linh Võ Đế Tôn – Chap 1914/12/2017
Linh Võ Đế Tôn – Chap 1813/12/2017
Linh Võ Đế Tôn – Chap 1713/12/2017
Linh Võ Đế Tôn – Chap 1612/12/2017
Linh Võ Đế Tôn – Chap 1512/12/2017
Linh Võ Đế Tôn – Chap 1412/12/2017
Linh Võ Đế Tôn – Chap 1311/12/2017
Linh Võ Đế Tôn – Chap 1209/12/2017
Linh Võ Đế Tôn – Chap 1109/12/2017
Linh Võ Đế Tôn – Chap 1008/12/2017
Linh Võ Đế Tôn – Chap 908/12/2017
Linh Võ Đế Tôn – Chap 807/12/2017
Linh Võ Đế Tôn – Chap 707/12/2017
Linh Võ Đế Tôn – Chap 606/12/2017
Linh Võ Đế Tôn – Chap 506/12/2017
Linh Võ Đế Tôn – Chap 405/12/2017
Linh Võ Đế Tôn – Chap 305/12/2017
Linh Võ Đế Tôn – Chap 204/12/2017
Linh Võ Đế Tôn – Chap 102/12/2017

Bình luận