#Nam Thần Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Linh Kiếm Tôn

Linh Kiếm Tôn

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Truyện Siêu Hay
Ngày thêm: 02/12/2017

Cường giả Sở Hàng Vân bị tập kích, trùng sinh trở lại thời niên thiếu, trở thành thiếu chủ yếu đuối phế vật năm xưa. Cừu nhân kiếp trước, kiếp này tuyệt sẽ không bỏ qua! Tiếc nuối kiếp trước, kiếp này nhất định phải đền bù! Đợi tới khi linh kiếm thét gào, thiên địa tam giới, ta là chí tôn. Nếu kẻ nào không tuân theo, một kiếm, giết hắn!

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Linh Kiếm Tôn – Chap 25114/06/2020
Linh Kiếm Tôn – Chap 25014/06/2020
Linh Kiếm Tôn – Chap 24925/05/2020
Linh Kiếm Tôn – Chap 24823/05/2020
Linh Kiếm Tôn – Chap 24716/05/2020
Linh Kiếm Tôn – Chap 24625/04/2020
Linh Kiếm Tôn – Chap 24511/04/2020
Linh Kiếm Tôn – Chap 24408/04/2020
Linh Kiếm Tôn – Chap 24304/04/2020
Linh Kiếm Tôn – Chap 24207/03/2020
Linh Kiếm Tôn – Chap 24130/01/2020
Linh Kiếm Tôn – Chap 24014/01/2020
Linh Kiếm Tôn – Chap 23912/01/2020
Linh Kiếm Tôn – Chap 23811/01/2020
Linh Kiếm Tôn – Chap 23709/01/2020
Linh Kiếm Tôn – Chap 23601/12/2019
Linh Kiếm Tôn – Chap 23529/11/2019
Linh Kiếm Tôn – Chap 23415/11/2019
Linh Kiếm Tôn – Chap 23307/11/2019
Linh Kiếm Tôn – Chap 23202/11/2019
Linh Kiếm Tôn – Chap 23130/10/2019
Linh Kiếm Tôn – Chap 23028/10/2019
Linh Kiếm Tôn – Chap 22923/10/2019
Linh Kiếm Tôn – Chap 22807/10/2019
Linh Kiếm Tôn – Chap 22723/09/2019
Linh Kiếm Tôn – Chap 22621/09/2019
Linh Kiếm Tôn – Chap 22503/09/2019
Linh Kiếm Tôn – Chap 22401/09/2019
Linh Kiếm Tôn – Chap 22326/08/2019
Linh Kiếm Tôn – Chap 22225/08/2019
Linh Kiếm Tôn – Chap 22125/08/2019
Linh Kiếm Tôn – Chap 22025/08/2019
Linh Kiếm Tôn – Chap 21925/08/2019
Linh Kiếm Tôn – Chap 21825/08/2019
Linh Kiếm Tôn – Chap 21725/08/2019
Linh Kiếm Tôn – Chap 21625/08/2019
Linh Kiếm Tôn – Chap 21525/08/2019
Linh Kiếm Tôn – Chap 21425/08/2019
Linh Kiếm Tôn – Chap 21325/08/2019
Linh Kiếm Tôn – Chap 21225/08/2019
Linh Kiếm Tôn – Chap 21125/08/2019
Linh Kiếm Tôn – Chap 21025/08/2019
Linh Kiếm Tôn – Chap 20925/08/2019
Linh Kiếm Tôn – Chap 20825/08/2019
Linh Kiếm Tôn – Chap 20725/08/2019
Linh Kiếm Tôn – Chap 20625/08/2019
Linh Kiếm Tôn – Chap 20525/08/2019
Linh Kiếm Tôn – Chap 20425/08/2019
Linh Kiếm Tôn – Chap 20325/08/2019
Linh Kiếm Tôn – Chap 20225/08/2019
Linh Kiếm Tôn – Chap 20125/08/2019
Linh Kiếm Tôn – Chap 20025/08/2019
Linh Kiếm Tôn – Chap 19925/08/2019
Linh Kiếm Tôn – Chap 19825/08/2019
Linh Kiếm Tôn – Chap 19725/08/2019
Linh Kiếm Tôn – Chap 19625/08/2019
Linh Kiếm Tôn – Chap 19525/08/2019
Linh Kiếm Tôn – Chap 19425/08/2019
Linh Kiếm Tôn – Chap 19329/07/2019
Linh Kiếm Tôn – Chap 19227/07/2019
Linh Kiếm Tôn – Chap 19112/07/2019
Linh Kiếm Tôn – Chap 19008/07/2019
Linh Kiếm Tôn – Chap 18906/07/2019
Linh Kiếm Tôn – Chap 18804/07/2019
Linh Kiếm Tôn – Chap 18702/07/2019
Linh Kiếm Tôn – Chap 18622/05/2019
Linh Kiếm Tôn – Chap 18521/05/2019
Linh Kiếm Tôn – Chap 18418/05/2019
Linh Kiếm Tôn – Chap 18316/05/2019
Linh Kiếm Tôn – Chap 18212/05/2019
Linh Kiếm Tôn – Chap 18110/05/2019
Linh Kiếm Tôn – Chap 18008/05/2019
Linh Kiếm Tôn – Chap 17904/05/2019
Linh Kiếm Tôn – Chap 17802/05/2019
Linh Kiếm Tôn – Chap 17724/04/2019
Linh Kiếm Tôn – Chap 17624/04/2019
Linh Kiếm Tôn – Chap 17520/04/2019
Linh Kiếm Tôn – Chap 17418/04/2019
Linh Kiếm Tôn – Chap 17310/04/2019
Linh Kiếm Tôn – Chap 17208/04/2019
Linh Kiếm Tôn – Chap 17106/04/2019
Linh Kiếm Tôn – Chap 17004/04/2019
Linh Kiếm Tôn – Chap 16930/03/2019
Linh Kiếm Tôn – Chap 16828/03/2019
Linh Kiếm Tôn – Chap 16723/03/2019
Linh Kiếm Tôn – Chap 16621/03/2019
Linh Kiếm Tôn – Chap 16520/03/2019
Linh Kiếm Tôn – Chap 16418/03/2019
Linh Kiếm Tôn – Chap 16316/03/2019
Linh Kiếm Tôn – Chap 16214/03/2019
Linh Kiếm Tôn – Chap 16112/03/2019
Linh Kiếm Tôn – Chap 16010/03/2019
Linh Kiếm Tôn – Chap 15908/03/2019
Linh Kiếm Tôn – Chap 15824/02/2019
Linh Kiếm Tôn – Chap 15722/02/2019
Linh Kiếm Tôn – Chap 15620/02/2019
Linh Kiếm Tôn – Chap 15514/02/2019
Linh Kiếm Tôn – Chap 15412/02/2019
Linh Kiếm Tôn – Chap 15310/02/2019
Linh Kiếm Tôn – Chap 15222/01/2019
Linh Kiếm Tôn – Chap 15120/01/2019
Linh Kiếm Tôn – Chap 15018/01/2019
Linh Kiếm Tôn – Chap 14916/01/2019
Linh Kiếm Tôn – Chap 14814/01/2019
Linh Kiếm Tôn – Chap 14713/01/2019
Linh Kiếm Tôn – Chap 14601/01/2019
Linh Kiếm Tôn – Chap 14531/12/2018
Linh Kiếm Tôn – Chap 14430/12/2018
Linh Kiếm Tôn – Chap 14329/12/2018
Linh Kiếm Tôn – Chap 14208/12/2018
Linh Kiếm Tôn – Chap 14107/12/2018
Linh Kiếm Tôn – Chap 14006/12/2018
Linh Kiếm Tôn – Chap 13930/11/2018
Linh Kiếm Tôn – Chap 13829/11/2018
Linh Kiếm Tôn – Chap 13728/11/2018
Linh Kiếm Tôn – Chap 13618/11/2018
Linh Kiếm Tôn – Chap 13517/11/2018
Linh Kiếm Tôn – Chap 13416/11/2018
Linh Kiếm Tôn – Chap 13307/11/2018
Linh Kiếm Tôn – Chap 13206/11/2018
Linh Kiếm Tôn – Chap 13105/11/2018
Linh Kiếm Tôn – Chap 13004/11/2018
Linh Kiếm Tôn – Chap 12923/10/2018
Linh Kiếm Tôn – Chap 12822/10/2018
Linh Kiếm Tôn – Chap 12720/10/2018
Linh Kiếm Tôn – Chap 12615/10/2018
Linh Kiếm Tôn – Chap 12514/10/2018
Linh Kiếm Tôn – Chap 12413/10/2018
Linh Kiếm Tôn – Chap 12330/09/2018
Linh Kiếm Tôn – Chap 12226/09/2018
Linh Kiếm Tôn – Chap 12123/09/2018
Linh Kiếm Tôn – Chap 12020/09/2018
Linh Kiếm Tôn – Chap 11915/09/2018
Linh Kiếm Tôn – Chap 11813/09/2018
Linh Kiếm Tôn – Chap 11709/09/2018
Linh Kiếm Tôn – Chap 11606/09/2018
Linh Kiếm Tôn – Chap 11504/09/2018
Linh Kiếm Tôn – Chap 11429/08/2018
Linh Kiếm Tôn – Chap 11329/08/2018
Linh Kiếm Tôn – Chap 11223/08/2018
Linh Kiếm Tôn – Chap 11121/08/2018
Linh Kiếm Tôn – Chap 11017/08/2018
Linh Kiếm Tôn – Chap 10911/08/2018
Linh Kiếm Tôn – Chap 10808/08/2018
Linh Kiếm Tôn – Chap 10704/08/2018
Linh Kiếm Tôn – Chap 10631/07/2018
Linh Kiếm Tôn – Chap 10529/07/2018
Linh Kiếm Tôn – Chap 10428/07/2018
Linh Kiếm Tôn – Chap 10326/07/2018
Linh Kiếm Tôn – Chap 10220/07/2018
Linh Kiếm Tôn – Chap 10117/07/2018
Linh Kiếm Tôn – Chap 10015/07/2018
Linh Kiếm Tôn – Chap 9912/07/2018
Linh Kiếm Tôn – Chap 9808/07/2018
Linh Kiếm Tôn – Chap 9705/07/2018
Linh Kiếm Tôn – Chap 9603/07/2018
Linh Kiếm Tôn – Chap 9501/07/2018
Linh Kiếm Tôn – Chap 9426/06/2018
Linh Kiếm Tôn – Chap 9320/06/2018
Linh Kiếm Tôn – Chap 9219/06/2018
Linh Kiếm Tôn – Chap 9117/06/2018
Linh Kiếm Tôn – Chap 9010/06/2018
Linh Kiếm Tôn – Chap 8908/06/2018
Linh Kiếm Tôn – Chap 8805/06/2018
Linh Kiếm Tôn – Chap 8730/05/2018
Linh Kiếm Tôn – Chap 8628/05/2018
Linh Kiếm Tôn – Chap 8522/05/2018
Linh Kiếm Tôn – Chap 8421/05/2018
Linh Kiếm Tôn – Chap 8317/05/2018
Linh Kiếm Tôn – Chap 8216/05/2018
Linh Kiếm Tôn – Chap 8114/05/2018
Linh Kiếm Tôn – Chap 8012/05/2018
Linh Kiếm Tôn – Chap 7909/05/2018
Linh Kiếm Tôn – Chap 7801/05/2018
Linh Kiếm Tôn – Chap 7729/04/2018
Linh Kiếm Tôn – Chap 7625/04/2018
Linh Kiếm Tôn – Chap 7522/04/2018
Linh Kiếm Tôn – Chap 7419/04/2018
Linh Kiếm Tôn – Chap 7316/04/2018
Linh Kiếm Tôn – Chap 7213/04/2018
Linh Kiếm Tôn – Chap 7110/04/2018
Linh Kiếm Tôn – Chap 7007/04/2018
Linh Kiếm Tôn – Chap 6904/04/2018
Linh Kiếm Tôn – Chap 6827/03/2018
Linh Kiếm Tôn – Chap 6724/03/2018
Linh Kiếm Tôn – Chap 6621/03/2018
Linh Kiếm Tôn – Chap 6517/03/2018
Linh Kiếm Tôn – Chap 6414/03/2018
Linh Kiếm Tôn – Chap 6312/03/2018
Linh Kiếm Tôn – Chap 6209/03/2018
Linh Kiếm Tôn – Chap 6105/03/2018
Linh Kiếm Tôn – Chap 6003/03/2018
Linh Kiếm Tôn – Chap 5901/03/2018
Linh Kiếm Tôn – Chap 5827/02/2018
Linh Kiếm Tôn – Chap 5725/02/2018
Linh Kiếm Tôn – Chap 5623/02/2018
Linh Kiếm Tôn – Chap 5520/02/2018
Linh Kiếm Tôn – Chap 5411/02/2018
Linh Kiếm Tôn – Chap 5309/02/2018
Linh Kiếm Tôn – Chap 5207/02/2018
Linh Kiếm Tôn – Chap 5103/02/2018
Linh Kiếm Tôn – Chap 5001/02/2018
Linh Kiếm Tôn – Chap 4930/01/2018
Linh Kiếm Tôn – Chap 4828/01/2018
Linh Kiếm Tôn – Chap 4726/01/2018
Linh Kiếm Tôn – Chap 4624/01/2018
Linh Kiếm Tôn – Chap 4521/01/2018
Linh Kiếm Tôn – Chap 4419/01/2018
Linh Kiếm Tôn – Chap 4317/01/2018
Linh Kiếm Tôn – Chap 4215/01/2018
Linh Kiếm Tôn – Chap 4113/01/2018
Linh Kiếm Tôn – Chap 4011/01/2018
Linh Kiếm Tôn – Chap 3909/01/2018
Linh Kiếm Tôn – Chap 3807/01/2018
Linh Kiếm Tôn – Chap 3705/01/2018
Linh Kiếm Tôn – Chap 3603/01/2018
Linh Kiếm Tôn – Chap 3501/01/2018
Linh Kiếm Tôn – Chap 3430/12/2017
Linh Kiếm Tôn – Chap 3328/12/2017
Linh Kiếm Tôn – Chap 3226/12/2017
Linh Kiếm Tôn – Chap 3126/12/2017
Linh Kiếm Tôn – Chap 3025/12/2017
Linh Kiếm Tôn – Chap 2924/12/2017
Linh Kiếm Tôn – Chap 2822/12/2017
Linh Kiếm Tôn – Chap 2721/12/2017
Linh Kiếm Tôn – Chap 2620/12/2017
Linh Kiếm Tôn – Chap 2519/12/2017
Linh Kiếm Tôn – Chap 2418/12/2017
Linh Kiếm Tôn – Chap 2317/12/2017
Linh Kiếm Tôn – Chap 2216/12/2017
Linh Kiếm Tôn – Chap 2115/12/2017
Linh Kiếm Tôn – Chap 2015/12/2017
Linh Kiếm Tôn – Chap 1915/12/2017
Linh Kiếm Tôn – Chap 1813/12/2017
Linh Kiếm Tôn – Chap 1712/12/2017
Linh Kiếm Tôn – Chap 1612/12/2017
Linh Kiếm Tôn – Chap 1511/12/2017
Linh Kiếm Tôn – Chap 1411/12/2017
Linh Kiếm Tôn – Chap 1310/12/2017
Linh Kiếm Tôn – Chap 1210/12/2017
Linh Kiếm Tôn – Chap 1108/12/2017
Linh Kiếm Tôn – Chap 1008/12/2017
Linh Kiếm Tôn – Chap 907/12/2017
Linh Kiếm Tôn – Chap 807/12/2017
Linh Kiếm Tôn – Chap 706/12/2017
Linh Kiếm Tôn – Chap 605/12/2017
Linh Kiếm Tôn – Chap 505/12/2017
Linh Kiếm Tôn – Chap 404/12/2017
Linh Kiếm Tôn – Chap 303/12/2017
Linh Kiếm Tôn – Chap 202/12/2017
Linh Kiếm Tôn – Chap 102/12/2017

Bình luận