#Tổng Tài Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng

Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng

Tên khác: Không có
Tác giả: Thái Kinh Đông Mạn
Nhóm dịch: Ổ Cú Mèo
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: ocumeo.com
Ngày thêm: 01/09/2019

Cái chết bi thảm của kiếp trước, trùng sinh lần nữa, có được thể chất tu luyện nghịch thiên, phế tài? Không tồn tại! Sáu loại nguyên tố nước, lửa, băng và sấm sét, được chuyển đổi tự do, cấp phẩm thần đan, khi hạt đậu được tung khắp trời, thần thú thượng cổ, quỳ xin khế ước, nàng là nữ chủ toàn năng kiêu ngạo, thiên mệnh khó làm trái? Vậy nàng nghịch thiên này!

Ghé thăm Ổ Cú Mèo để xem nhiều truyện hơn.

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng – Chap 9711/09/2020
Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng – Chap 9624/08/2020
Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng – Chap 9524/08/2020
Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng – Chap 9418/08/2020
Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng – Chap 9318/08/2020
Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng – Chap 9209/08/2020
Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng – Chap 9107/08/2020
Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng – Chap 9004/08/2020
Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng – Chap 8903/08/2020
Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng – Chap 8830/07/2020
Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng – Chap 8725/07/2020
Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng – Chap 8621/07/2020
Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng – Chap 8518/07/2020
Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng – Chap 8411/07/2020
Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng – Chap 8310/07/2020
Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng – Chap 8209/07/2020
Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng – Chap 8108/07/2020
Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng – Chap 80.207/07/2020
Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng – Chap 80.106/07/2020
Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng – Chap 79.510/06/2020
Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng – Chap 7930/05/2020
Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng – Chap 7827/05/2020
Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng – Chap 7723/05/2020
Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng – Chap 7620/05/2020
Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng – Chap 7516/05/2020
Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng – Chap 7413/05/2020
Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng – Chap 7309/05/2020
Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng – Chap 7206/05/2020
Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng – Chap 7102/05/2020
Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng – Chap 7029/04/2020
Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng – Chap 6925/04/2020
Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng – Chap 6818/04/2020
Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng – Chap 6715/04/2020
Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng – Chap 6611/04/2020
Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng – Chap 6508/04/2020
Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng – Chap 6404/04/2020
Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng – Chap 6328/03/2020
Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng – Chap 6225/03/2020
Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng – Chap 6121/03/2020
Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng – Chap 6018/03/2020
Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng – Chap 5914/03/2020
Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng – Chap 5814/03/2020
Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng – Chap 5707/03/2020
Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng – Chap 5604/03/2020
Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng – Chap 5529/02/2020
Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng – Chap 5426/02/2020
Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng – Chap 5322/02/2020
Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng – Chap 5221/02/2020
Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng – Chap 5115/02/2020
Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng – Chap 5012/02/2020
Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng – Chap 4909/02/2020
Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng – Chap 4808/02/2020
Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng – Chap 4706/02/2020
Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng – Chap 4630/01/2020
Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng – Chap 4529/01/2020
Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng – Chap 4429/01/2020
Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng – Chap 4328/01/2020
Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng – Chap 4225/01/2020
Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng – Chap 4123/01/2020
Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng – Chap 4019/01/2020
Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng – Chap 3916/01/2020
Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng – Chap 3811/01/2020
Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng – Chap 3708/01/2020
Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng – Chap 3605/01/2020
Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng – Chap 3503/01/2020
Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng – Chap 3430/12/2019
Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng – Chap 3326/12/2019
Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng – Chap 3221/12/2019
Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng – Chap 3118/12/2019
Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng – Chap 3016/12/2019
Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng – Chap 2912/12/2019
Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng – Chap 2809/12/2019
Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng – Chap 2704/12/2019
Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng – Chap 2601/12/2019
Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng – Chap 2528/11/2019
Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng – Chap 2423/11/2019
Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng – Chap 2320/11/2019
Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng – Chap 2216/11/2019
Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng – Chap 2113/11/2019
Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng – Chap 2009/11/2019
Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng – Chap 1906/11/2019
Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng – Chap 1802/11/2019
Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng – Chap 1730/10/2019
Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng – Chap 1627/10/2019
Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng – Chap 1523/10/2019
Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng – Chap 1419/10/2019
Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng – Chap 1317/10/2019
Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng – Chap 1215/10/2019
Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng – Chap 1109/10/2019
Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng – Chap 1028/09/2019
Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng – Chap 925/09/2019
Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng – Chap 821/09/2019
Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng – Chap 718/09/2019
Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng – Chap 613/09/2019
Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng – Chap 510/09/2019
Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng – Chap 409/09/2019
Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng – Chap 308/09/2019
Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng – Chap 208/09/2019
Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng – Chap 106/09/2019
Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng – Chap 001/09/2019

Bình luận