#Bạn Trai Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Liệp Chiến

Liệp Chiến

Tên khác: Không có
Tác giả: Trịnh Kiến Hoà
Nhóm dịch: Ham Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: hamtruyen.vn
Ngày thêm: 17/10/2014

Một kẻ muốn báo thù nhưng có thể vĩnh viễn trọn đời không báo thù được vì thiếu “THẦN BINH”… Hắn chỉ có thể nung nấu ý chí trong tâm, hằng ngày vẫn làm việc phụng sự cho kẻ thù… mong một ngày nào đó kẻ thù chết già… Nhưng ông trời trêu ngươi, kẻ thù của hắn lại tìm được hi vọng trường sinh bất lão…

Mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào, cùng Trịnh kiến hòa bắt đầu khởi hành LIỆP CHIẾN – Cuộc chiến săn giết! :)

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

Bình luận

Float Left Đóng
Float Right Đóng