Liên Minh Nữ Thần

Liên Minh Nữ Thần

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Ham Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: hamtruyen.vn
Ngày thêm: 25/10/2014

 
 

Đây là thế giới được bảo hộ bởi những Nữ Thần.
Những chiếc thẻ thần bí có thể ký kết khế ước triệu hồi Nữ Thần.
Nữ thần sẽ chiến đấu vì người triệu hồi mình, mang đến cho họ sức mạnh thay đổi cả thế giới.
Cắt cắt! không dông dài nữa! bắt đầu câu chuyện đi thôi… :)

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận