Layers

Layers

Tên khác: Không có
Tác giả: Glpi
Nhóm dịch: Deathplace
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: dpmanga.net
Ngày thêm: 14/03/2014

 
 

Những con người mang năng lực đặc biệt có thể đến một thế giới tồn tại song song với trái đất nhưng ở đó không có con người, chỉ có quái vật và những kẻ bí ẩn sống trong không gian ấy! Nhưng những kẻ ấy đang âm mưu chiếm lấy thế giới của chúng ta….

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

Bình luận