#Hào Môn Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Lão Tổ Của Bạn Đang Online

Lão Tổ Của Bạn Đang Online

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Truyện Siêu Hay
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Đang cập nhật
Ngày thêm: 30/11/2019

Gamer Trương Thiên lăng đang chơi game hàng ngày, ngoài ý muốn xuyên vào trò chơi trở thành tổ sư một môn phái có option nhân vật max, vốn tưởng mình sẽ thành duy ngã độc tôn trong trò chơi, không nghĩ tới…
Môn phái hiện giờ khốn cùng chán nản, chỉ còn lại 3 người ?
Ngay cả sơn môn cũng là thuê, chủ nhà đang đến cửa thúc trả nợ! May mắn xuyên qua có chút phúc lợi, hệ thống kinh doanh Online!
Xem lão tổ Trương thiên lâm quản lý môn phái thế nào, đem muôn phái phát dương quang đại

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Lão Tổ Của Bạn Đang Online – Chap 3606/06/2020
Lão Tổ Của Bạn Đang Online – Chap 3504/06/2020
Lão Tổ Của Bạn Đang Online – Chap 3402/06/2020
Lão Tổ Của Bạn Đang Online – Chap 3331/05/2020
Lão Tổ Của Bạn Đang Online – Chap 3228/04/2020
Lão Tổ Của Bạn Đang Online – Chap 3126/04/2020
Lão Tổ Của Bạn Đang Online – Chap 3024/04/2020
Lão Tổ Của Bạn Đang Online – Chap 2922/04/2020
Lão Tổ Của Bạn Đang Online – Chap 2822/04/2020
Lão Tổ Của Bạn Đang Online – Chap 2722/04/2020
Lão Tổ Của Bạn Đang Online – Chap 2616/04/2020
Lão Tổ Của Bạn Đang Online – Chap 2514/04/2020
Lão Tổ Của Bạn Đang Online – Chap 2412/04/2020
Lão Tổ Của Bạn Đang Online – Chap 2310/04/2020
Lão Tổ Của Bạn Đang Online – Chap 2208/04/2020
Lão Tổ Của Bạn Đang Online – Chap 2106/04/2020
Lão Tổ Của Bạn Đang Online – Chap 2004/04/2020
Lão Tổ Của Bạn Đang Online – Chap 1902/04/2020
Lão Tổ Của Bạn Đang Online – Chap 1831/03/2020
Lão Tổ Của Bạn Đang Online – Chap 1731/03/2020
Lão Tổ Của Bạn Đang Online – Chap 1614/02/2020
Lão Tổ Của Bạn Đang Online – Chap 1512/02/2020
Lão Tổ Của Bạn Đang Online – Chap 1410/02/2020
Lão Tổ Của Bạn Đang Online – Chap 1308/02/2020
Lão Tổ Của Bạn Đang Online – Chap 1206/02/2020
Lão Tổ Của Bạn Đang Online – Chap 1101/01/2020
Lão Tổ Của Bạn Đang Online – Chap 1025/12/2019
Lão Tổ Của Bạn Đang Online – Chap 925/12/2019
Lão Tổ Của Bạn Đang Online – Chap 825/12/2019
Lão Tổ Của Bạn Đang Online – Chap 730/11/2019
Lão Tổ Của Bạn Đang Online – Chap 630/11/2019
Lão Tổ Của Bạn Đang Online – Chap 530/11/2019
Lão Tổ Của Bạn Đang Online – Chap 430/11/2019
Lão Tổ Của Bạn Đang Online – Chap 330/11/2019
Lão Tổ Của Bạn Đang Online – Chap 230/11/2019
Lão Tổ Của Bạn Đang Online – Chap 130/11/2019

Bình luận