#Nam Thần Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Lang Hoàn Thư Viện

Lang Hoàn Thư Viện

Tên khác: Không có
Tác giả: Vô Tội
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: comicvn.net
Ngày thêm: 27/08/2018

Vương Nhuệ, trong một lần tình cờ trở thành Viện Trưởng của “Lang Hoàn Thư Viện”, thánh địa tàng thư của Thiên Đế. Vương Nhuệ quan niệm chúng sinh bình đẳng, khai tâm lập phái, thu nhận môn đồ.

Những người có võ lực cao nhất của Tu Chân Giới có nắm được hết bí cấp trong Lang Hoàn Thư Viện chăng?

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Lang Hoàn Thư Viện – Chap 9727/04/2020
Lang Hoàn Thư Viện – Chap 9626/04/2020
Lang Hoàn Thư Viện – Chap 9524/04/2020
Lang Hoàn Thư Viện – Chap 9421/04/2020
Lang Hoàn Thư Viện – Chap 9321/04/2020
Lang Hoàn Thư Viện – Chap 9215/04/2020
Lang Hoàn Thư Viện – Chap 9114/04/2020
Lang Hoàn Thư Viện – Chap 9014/04/2020
Lang Hoàn Thư Viện – Chap 8914/04/2020
Lang Hoàn Thư Viện – Chap 8814/04/2020
Lang Hoàn Thư Viện – Chap 8705/04/2020
Lang Hoàn Thư Viện – Chap 8604/04/2020
Lang Hoàn Thư Viện – Chap 8504/04/2020
Lang Hoàn Thư Viện – Chap 8404/04/2020
Lang Hoàn Thư Viện – Chap 8304/04/2020
Lang Hoàn Thư Viện – Chap 8228/03/2020
Lang Hoàn Thư Viện – Chap 8124/03/2020
Lang Hoàn Thư Viện – Chap 8023/03/2020
Lang Hoàn Thư Viện – Chap 7922/03/2020
Lang Hoàn Thư Viện – Chap 7822/03/2020
Lang Hoàn Thư Viện – Chap 7719/03/2020
Lang Hoàn Thư Viện – Chap 7616/03/2020
Lang Hoàn Thư Viện – Chap 7515/03/2020
Lang Hoàn Thư Viện – Chap 7414/03/2020
Lang Hoàn Thư Viện – Chap 7311/03/2020
Lang Hoàn Thư Viện – Chap 7208/03/2020
Lang Hoàn Thư Viện – Chap 7102/03/2020
Lang Hoàn Thư Viện – Chap 7028/02/2020
Lang Hoàn Thư Viện – Chap 6928/02/2020
Lang Hoàn Thư Viện – Chap 6828/02/2020
Lang Hoàn Thư Viện – Chap 6726/02/2020
Lang Hoàn Thư Viện – Chap 6622/02/2020
Lang Hoàn Thư Viện – Chap 6515/02/2020
Lang Hoàn Thư Viện – Chap 6411/02/2020
Lang Hoàn Thư Viện – Chap 6309/02/2020
Lang Hoàn Thư Viện – Chap 6206/02/2020
Lang Hoàn Thư Viện – Chap 6105/02/2020
Lang Hoàn Thư Viện – Chap 6003/02/2020
Lang Hoàn Thư Viện – Chap 5926/09/2019
Lang Hoàn Thư Viện – Chap 5824/09/2019
Lang Hoàn Thư Viện – Chap 5725/08/2019
Lang Hoàn Thư Viện – Chap 5615/08/2019
Lang Hoàn Thư Viện – Chap 5515/08/2019
Lang Hoàn Thư Viện – Chap 5415/08/2019
Lang Hoàn Thư Viện – Chap 5315/08/2019
Lang Hoàn Thư Viện – Chap 5208/04/2019
Lang Hoàn Thư Viện – Chap 5118/03/2019
Lang Hoàn Thư Viện – Chap 5016/03/2019
Lang Hoàn Thư Viện – Chap 4915/03/2019
Lang Hoàn Thư Viện – Chap 4825/02/2019
Lang Hoàn Thư Viện – Chap 4718/02/2019
Lang Hoàn Thư Viện – Chap 4616/02/2019
Lang Hoàn Thư Viện – Chap 4508/02/2019
Lang Hoàn Thư Viện – Chap 4404/02/2019
Lang Hoàn Thư Viện – Chap 4324/01/2019
Lang Hoàn Thư Viện – Chap 4223/01/2019
Lang Hoàn Thư Viện – Chap 4122/01/2019
Lang Hoàn Thư Viện – Chap 4004/01/2019
Lang Hoàn Thư Viện – Chap 3922/11/2018
Lang Hoàn Thư Viện – Chap 3815/11/2018
Lang Hoàn Thư Viện – Chap 3712/11/2018
Lang Hoàn Thư Viện – Chap 3611/11/2018
Lang Hoàn Thư Viện – Chap 3507/11/2018
Lang Hoàn Thư Viện – Chap 3406/11/2018
Lang Hoàn Thư Viện – Chap 3305/11/2018
Lang Hoàn Thư Viện – Chap 3203/11/2018
Lang Hoàn Thư Viện – Chap 3102/11/2018
Lang Hoàn Thư Viện – Chap 3001/11/2018
Lang Hoàn Thư Viện – Chap 2931/10/2018
Lang Hoàn Thư Viện – Chap 2831/10/2018
Lang Hoàn Thư Viện – Chap 2726/10/2018
Lang Hoàn Thư Viện – Chap 2625/10/2018
Lang Hoàn Thư Viện – Chap 2524/10/2018
Lang Hoàn Thư Viện – Chap 2423/10/2018
Lang Hoàn Thư Viện – Chap 2322/10/2018
Lang Hoàn Thư Viện – Chap 2221/10/2018
Lang Hoàn Thư Viện – Chap 2120/10/2018
Lang Hoàn Thư Viện – Chap 2018/10/2018
Lang Hoàn Thư Viện – Chap 1917/10/2018
Lang Hoàn Thư Viện – Chap 1816/10/2018
Lang Hoàn Thư Viện – Chap 1715/10/2018
Lang Hoàn Thư Viện – Chap 1615/10/2018
Lang Hoàn Thư Viện – Chap 1515/10/2018
Lang Hoàn Thư Viện – Chap 1415/10/2018
Lang Hoàn Thư Viện – Chap 1315/10/2018
Lang Hoàn Thư Viện – Chap 1215/10/2018
Lang Hoàn Thư Viện – Chap 1115/10/2018
Lang Hoàn Thư Viện – Chap 1015/10/2018
Lang Hoàn Thư Viện – Chap 914/10/2018
Lang Hoàn Thư Viện – Chap 814/10/2018
Lang Hoàn Thư Viện – Chap 712/09/2018
Lang Hoàn Thư Viện – Chap 608/09/2018
Lang Hoàn Thư Viện – Chap 506/09/2018
Lang Hoàn Thư Viện – Chap 430/08/2018
Lang Hoàn Thư Viện – Chap 327/08/2018
Lang Hoàn Thư Viện – Chap 227/08/2018
Lang Hoàn Thư Viện – Chap 127/08/2018

Bình luận

Float Left Đóng
Float Right Đóng