Làm Vương Gia Không Dễ

Làm Vương Gia Không Dễ

Tên khác: Vương Gia Bất Hảo Hỗn
Tác giả: Thất Cốt Miêu
Nhóm dịch: Truyện V1
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: truyenv1.com
Ngày thêm: 16/08/2014

 
 

Xuyên việt thành hoàng tử thì cũng được nhưng sao lại dán thêm mác “con tin”. Làm sử thượng cực mạnh con tin gặp gỡ gian trá phúc hắc hoàng tử, thế giới này sẽ đi về đâu!

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Làm Vương Gia Không Dễ – Chap 17.228/01/2016
Làm Vương Gia Không Dễ – Chap 17.113/07/2015
Làm Vương Gia Không Dễ – Chap 16.230/06/2015
Làm Vương Gia Không Dễ – Chap 16.118/06/2015
Làm Vương Gia Không Dễ – Chap 15.203/06/2015
Làm Vương Gia Không Dễ – Chap 15.122/05/2015
Làm Vương Gia Không Dễ – Chap 14.221/05/2015
Làm Vương Gia Không Dễ – Chap 14.112/05/2015
Làm Vương Gia Không Dễ – Chap 13.221/04/2015
Làm Vương Gia Không Dễ – Chap 13.131/03/2015
Làm Vương Gia Không Dễ – Chap 12.219/03/2015
Làm Vương Gia Không Dễ – Chap 12.109/03/2015
Làm Vương Gia Không Dễ – Chap 11.225/02/2015
Làm Vương Gia Không Dễ – Chap 11.110/02/2015
Làm Vương Gia Không Dễ – Chap 10.224/01/2015
Làm Vương Gia Không Dễ – Chap 10.102/01/2015
Làm Vương Gia Không Dễ – Chap 9.214/12/2014
Làm Vương Gia Không Dễ – Chap 9.109/12/2014
Làm Vương Gia Không Dễ – Chap 8.202/12/2014
Làm Vương Gia Không Dễ – Chap 8.113/11/2014
Làm Vương Gia Không Dễ – Chap 7.230/10/2014
Làm Vương Gia Không Dễ – Chap 7.122/10/2014
Làm Vương Gia Không Dễ – Chap 6.218/10/2014
Làm Vương Gia Không Dễ – Chap 6.109/10/2014
Làm Vương Gia Không Dễ – Chap 5.205/10/2014
Làm Vương Gia Không Dễ – Chap 5.126/09/2014
Làm Vương Gia Không Dễ – Chap 4.226/09/2014
Làm Vương Gia Không Dễ – Chap 4.122/09/2014
Làm Vương Gia Không Dễ – Chap 315/09/2014
Làm Vương Gia Không Dễ – Chap 2.309/09/2014
Làm Vương Gia Không Dễ – Chap 2.227/08/2014
Làm Vương Gia Không Dễ – Chap 2.123/08/2014
Làm Vương Gia Không Dễ – Chap 1.321/08/2014
Làm Vương Gia Không Dễ – Chap 1.219/08/2014
Làm Vương Gia Không Dễ – Chap 1.116/08/2014

Bình luận

CMD368 Đóng