#Nam Thần Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Lam Hỏa Diệt Quỷ

Lam Hỏa Diệt Quỷ

Tên khác: Ao no Exorcist, Blue Exorcist
Tác giả: Katou Kazue
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: truyentranhtuan
Ngày thêm: 06/10/2015

Ao no Exorcist, còn được xuất bản ở Việt Nam với tên gọi Lam Hỏa Diệt Qủy. Thế giới trong Ao no Exorcist bao gồm hai thứ nguyên hòa vào làm một như một tấm gương. Thứ nguyên thứ nhất chính là nhân giới Assiah, là thế giới nơi con người sinh sống. Thứ nguyên thứ hai là quỷ giới Gehenna, là thế giới của loài quỷ. Thông thường, việc di chuyển qua lại, hay thực ra là bất kỳ cách thức trao đổi nào giữa hai thế giới đều không thể thực hiện được. Tuy nhiên, loài quỷ có thể thâm nhập vào Assiah bằng cách chiếm hữu bất kể vật thể nào tồn tại trong thế giới này. Satan muốn có được Assiah, nhưng không vật thể nào trên Assiah có thể dung nạp được sức mạnh của hắn. Vì lẽ đó, hắn đã tạo ra Rin – con trai của hắn và một con người. Liệu Rin sẽ biến thành một con quỷ phục vụ mục đích của Satan hay là sẽ trở thành… một chuyên gia diệt quỷ với năng lực đặc biệt – một Ao no Exorcist? Các bạn hãy đọc Ao no Exorcist để hòa mình vào một thế giới ảo tưởng đầy màu sắc, hấp dẫn cùng những trận chiến nảy lửa và đặc sắc…

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Lam Hỏa Diệt Quỷ – Chap 7603/10/2016
Lam Hỏa Diệt Quỷ – Chap 7522/09/2016
Lam Hỏa Diệt Quỷ – Chap 7426/08/2016
Lam Hỏa Diệt Quỷ – Chap 7326/08/2016
Lam Hỏa Diệt Quỷ – Chap 7226/08/2016
Lam Hỏa Diệt Quỷ – Chap 7114/07/2016
Lam Hỏa Diệt Quỷ – Chap 7004/07/2016
Lam Hỏa Diệt Quỷ – Chap 6919/02/2016
Lam Hỏa Diệt Quỷ – Chap 6819/02/2016
Lam Hỏa Diệt Quỷ – Chap 6719/02/2016
Lam Hỏa Diệt Quỷ – Chap 6619/02/2016
Lam Hỏa Diệt Quỷ – Chap 6519/02/2016
Lam Hỏa Diệt Quỷ – Chap 6419/02/2016
Lam Hỏa Diệt Quỷ – Chap 6319/02/2016
Lam Hỏa Diệt Quỷ – Chap 6219/02/2016
Lam Hỏa Diệt Quỷ – Chap 6119/02/2016
Lam Hỏa Diệt Quỷ – Chap 6019/02/2016
Lam Hỏa Diệt Quỷ – Chap 5919/02/2016
Lam Hỏa Diệt Quỷ – Chap 5819/02/2016
Lam Hỏa Diệt Quỷ – Chap 5719/02/2016
Lam Hỏa Diệt Quỷ – Chap 5619/02/2016
Lam Hỏa Diệt Quỷ – Chap 5519/02/2016
Lam Hỏa Diệt Quỷ – Chap 5419/02/2016
Lam Hỏa Diệt Quỷ – Chap 5319/02/2016
Lam Hỏa Diệt Quỷ – Chap 5219/02/2016
Lam Hỏa Diệt Quỷ – Chap 5119/02/2016
Lam Hỏa Diệt Quỷ – Chap 5019/02/2016
Lam Hỏa Diệt Quỷ – Chap 4919/02/2016
Lam Hỏa Diệt Quỷ – Chap 4819/02/2016
Lam Hỏa Diệt Quỷ – Chap 4719/02/2016
Lam Hỏa Diệt Quỷ – Chap 4619/02/2016
Lam Hỏa Diệt Quỷ – Chap 4519/02/2016
Lam Hỏa Diệt Quỷ – Chap 4419/02/2016
Lam Hỏa Diệt Quỷ – Chap 4319/02/2016
Lam Hỏa Diệt Quỷ – Chap 4219/02/2016
Lam Hỏa Diệt Quỷ – Chap 4119/02/2016
Lam Hỏa Diệt Quỷ – Chap 4019/02/2016
Lam Hỏa Diệt Quỷ – Chap 3919/02/2016
Lam Hỏa Diệt Quỷ – Chap 3819/02/2016
Lam Hỏa Diệt Quỷ – Chap 37.519/02/2016
Lam Hỏa Diệt Quỷ – Chap 3719/02/2016
Lam Hỏa Diệt Quỷ – Chap 3619/02/2016
Lam Hỏa Diệt Quỷ – Chap 3519/02/2016
Lam Hỏa Diệt Quỷ – Chap 3419/02/2016
Lam Hỏa Diệt Quỷ – Chap 3319/02/2016
Lam Hỏa Diệt Quỷ – Chap 3219/02/2016
Lam Hỏa Diệt Quỷ – Chap 3119/02/2016
Lam Hỏa Diệt Quỷ – Chap 3019/02/2016
Lam Hỏa Diệt Quỷ – Chap 2919/02/2016
Lam Hỏa Diệt Quỷ – Chap 2819/02/2016
Lam Hỏa Diệt Quỷ – Chap 2719/02/2016
Lam Hỏa Diệt Quỷ – Chap 2619/02/2016
Lam Hỏa Diệt Quỷ – Chap 2519/02/2016
Lam Hỏa Diệt Quỷ – Chap 2419/02/2016
Lam Hỏa Diệt Quỷ – Chap 2319/02/2016
Lam Hỏa Diệt Quỷ – Chap 2219/02/2016
Lam Hỏa Diệt Quỷ – Chap 2119/02/2016
Lam Hỏa Diệt Quỷ – Chap 2019/02/2016
Lam Hỏa Diệt Quỷ – Chap 1919/02/2016
Lam Hỏa Diệt Quỷ – Chap 1819/02/2016
Lam Hỏa Diệt Quỷ – Chap 1719/02/2016
Lam Hỏa Diệt Quỷ – Chap 1619/02/2016
Lam Hỏa Diệt Quỷ – Chap 1519/02/2016
Lam Hỏa Diệt Quỷ – Chap 1419/02/2016
Lam Hỏa Diệt Quỷ – Chap 1319/02/2016
Lam Hỏa Diệt Quỷ – Chap 1219/02/2016
Lam Hỏa Diệt Quỷ – Chap 1106/10/2015
Lam Hỏa Diệt Quỷ – Chap 1006/10/2015
Lam Hỏa Diệt Quỷ – Chap 906/10/2015
Lam Hỏa Diệt Quỷ – Chap 806/10/2015
Lam Hỏa Diệt Quỷ – Chap 706/10/2015
Lam Hỏa Diệt Quỷ – Chap 606/10/2015
Lam Hỏa Diệt Quỷ – Chap 506/10/2015
Lam Hỏa Diệt Quỷ – Chap 406/10/2015
Lam Hỏa Diệt Quỷ – Chap 306/10/2015
Lam Hỏa Diệt Quỷ – Chap 206/10/2015
Lam Hỏa Diệt Quỷ – Chap 106/10/2015

Bình luận