#Hào Môn Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân

La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân

Tên khác: Không có
Tác giả: Đinh Đông Tương
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Lạc Thiên
Ngày thêm: 31/03/2016

Tam giới phân tranh, yêu ma quỷ quái bắt đầu trà trộn vào nhân gian, và tèn tén ten…Một cậu nhóc tên là Vương Húc Nghiêu, sở hữu trong mình khả năng trời phú là mê hoặc gá. Hãy xem cậu ta giữ gìn “trinh tiết” của mình, khi xung quanh toàn bòng bưởi đang vẫy gọi, dùng khả năng thiên bẩm đó để đi giải cứu thế giới như thế nào?

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 14526/04/2017
La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 14426/04/2017
La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 14326/04/2017
La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 14226/04/2017
La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 14126/04/2017
La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 14026/04/2017
La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 13910/04/2017
La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 13808/04/2017
La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 13707/04/2017
La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 13606/04/2017
La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 134-13505/04/2017
La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 13303/04/2017
La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 13202/04/2017
La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 13101/04/2017
La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 13031/03/2017
La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 12930/03/2017
La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 12829/03/2017
La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 12728/03/2017
La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 12617/01/2017
La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 12516/01/2017
La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 12416/01/2017
La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 12314/01/2017
La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 12214/01/2017
La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 12114/01/2017
La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 12014/01/2017
La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 11914/01/2017
La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 11809/01/2017
La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 11709/01/2017
La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 11607/01/2017
La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 11506/01/2017
La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 11405/01/2017
La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 11305/01/2017
La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 11203/01/2017
La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 11103/01/2017
La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 109-11001/01/2017
La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 10831/12/2016
La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 10730/12/2016
La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 10630/12/2016
La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 103-10530/12/2016
La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 10225/12/2016
La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 10124/12/2016
La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 10018/12/2016
La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 9918/12/2016
La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 9816/12/2016
La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 9715/12/2016
La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 9614/12/2016
La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 9513/12/2016
La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 9412/12/2016
La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 9311/12/2016
La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 9210/12/2016
La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 9109/12/2016
La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 9008/12/2016
La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 8907/12/2016
La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 8806/12/2016
La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 8705/12/2016
La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 8604/12/2016
La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 8504/12/2016
La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 8402/12/2016
La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 8302/12/2016
La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 8230/11/2016
La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 8129/11/2016
La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 8029/11/2016
La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 7929/11/2016
La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 7826/11/2016
La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 7725/11/2016
La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 7624/11/2016
La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 7524/11/2016
La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 7423/11/2016
La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 7321/11/2016
La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 7219/11/2016
La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 7119/11/2016
La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 7017/11/2016
La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 6916/11/2016
La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 6815/11/2016
La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 66-6714/11/2016
La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 6525/07/2016
La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 6424/07/2016
La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 6323/07/2016
La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 6222/07/2016
La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 6122/07/2016
La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 6020/07/2016
La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 5922/06/2016
La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 57-5821/06/2016
La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 5619/06/2016
La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 5518/06/2016
La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 5417/06/2016
La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 5316/06/2016
La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 5215/06/2016
La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 5114/06/2016
La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 5028/05/2016
La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 4927/05/2016
La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 4826/05/2016
La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 4725/05/2016
La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 4624/05/2016
La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 4523/05/2016
La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 4422/05/2016
La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 4321/05/2016
La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 4220/05/2016
La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 4119/05/2016
La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 4018/05/2016
La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 3917/05/2016
La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 3814/05/2016
La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 3713/05/2016
La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 3612/05/2016
La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 3511/05/2016
La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 3410/05/2016
La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 3308/05/2016
La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 3207/05/2016
La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 3106/05/2016
La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 29%2B3005/05/2016
La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 2804/05/2016
La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 2703/05/2016
La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 2602/05/2016
La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 2501/05/2016
La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 2401/05/2016
La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 2329/04/2016
La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 2228/04/2016
La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 2127/04/2016
La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 2024/04/2016
La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 1923/04/2016
La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 1822/04/2016
La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 1721/04/2016
La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 1620/04/2016
La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 1519/04/2016
La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 1418/04/2016
La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 1318/04/2016
La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 1217/04/2016
La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 1116/04/2016
La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 1015/04/2016
La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 913/04/2016
La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 812/04/2016
La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 711/04/2016
La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 611/04/2016
La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 511/04/2016
La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 409/04/2016
La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 308/04/2016
La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 201/04/2016
La Sát Đại Nhân Hãy Dừng Chân – Chap 131/03/2016

Bình luận