Kyou Kara Mongen 7:00 Desu

Kyou Kara Mongen 7:00 Desu

Tên khác: Không có
Tác giả: Chiba Kozue
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Battleship
Ngày thêm: 21/03/2016

 
 

Mẹ Touka mất, trước khi chết cô đã nhờ người bạn của mình làm người giúp việc đồng thời chăm sóc Touka thay cô. Chuyện của họ sẽ diễn biến ra sao???

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

Bình luận