#Lão Công Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
VIC Mobile Top
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ

Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ

Tên khác: Kỵ Sĩ Huyễn Tưởng Dạ
Tác giả: Vivibear
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Trọn bộ
Nguồn: www.a3manga.com
Ngày thêm: 26/06/2014

Một chiếc đĩa trò chơi thần bí, một nữ sinh trung học tên là Lâm Linh nhát gan bị lạc vào thế giới của vua Arthur và những kỵ sĩ của ông! Hiện tại và hư không cứ luân phiên xen kẽ, dựng nên một thế giới hoàn toàn xa lạ đối với cô ấy…

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 16813/11/2017
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 16704/11/2017
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 16624/10/2017
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 16517/10/2017
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 16425/09/2017
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 16314/09/2017
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 16205/09/2017
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 16123/08/2017
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 16014/08/2017
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 15904/08/2017
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 15825/07/2017
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 15716/07/2017
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 15604/07/2017
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 15525/06/2017
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 15414/06/2017
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 15304/06/2017
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 15225/05/2017
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 15116/05/2017
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 15026/04/2017
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 14914/04/2017
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 14826/03/2017
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 14715/03/2017
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 14628/02/2017
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 14516/02/2017
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 14417/01/2017
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 143.209/01/2017
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 143.106/01/2017
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 142.221/12/2016
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 142.115/12/2016
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 141.207/12/2016
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 141.103/12/2016
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 140.218/11/2016
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 140.116/11/2016
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 139.226/10/2016
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 139.123/10/2016
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 138.215/10/2016
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 138.111/10/2016
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 137.224/09/2016
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 137.122/09/2016
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 13606/09/2016
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 13528/08/2016
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 13416/08/2016
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 13321/07/2016
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 13216/07/2016
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 13105/07/2016
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 13026/06/2016
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 12905/06/2016
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 12824/05/2016
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 12705/05/2016
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 12626/04/2016
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 12506/04/2016
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 12426/03/2016
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 12325/03/2016
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 12206/03/2016
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 12105/03/2016
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 12023/02/2016
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 11925/01/2016
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 11824/01/2016
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 11715/01/2016
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 11614/01/2016
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 11524/12/2015
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 11412/12/2015
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 11304/12/2015
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 11227/11/2015
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 11114/11/2015
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 11013/11/2015
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 10923/10/2015
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 10814/10/2015
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 10714/10/2015
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 10613/09/2015
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 10513/09/2015
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 10402/09/2015
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 10301/09/2015
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 10216/08/2015
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 10106/08/2015
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 10025/07/2015
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 9905/07/2015
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 9805/07/2015
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 9715/06/2015
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 9614/06/2015
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 9506/06/2015
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 9414/05/2015
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 9314/05/2015
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 9206/05/2015
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 9105/05/2015
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 9014/04/2015
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 8913/04/2015
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 8811/04/2015
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 8711/04/2015
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 8606/03/2015
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 8515/02/2015
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 8414/02/2015
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 8306/02/2015
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 8213/01/2015
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 8104/01/2015
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 8023/12/2014
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 7915/12/2014
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 7815/12/2014
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 7705/12/2014
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 7624/11/2014
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 7515/11/2014
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 7414/10/2014
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 7323/09/2014
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 7223/09/2014
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 7104/09/2014
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 7003/09/2014
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 6902/09/2014
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 6802/09/2014
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 6701/09/2014
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 6631/08/2014
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 6530/08/2014
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 6429/08/2014
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 6328/08/2014
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 6227/08/2014
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 6126/08/2014
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 6025/08/2014
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 5924/08/2014
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 5823/08/2014
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 5722/08/2014
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 5621/08/2014
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 5520/08/2014
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 5419/08/2014
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 5318/08/2014
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 5216/08/2014
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 5115/08/2014
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 5014/08/2014
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 4913/08/2014
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 4812/08/2014
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 4711/08/2014
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 4610/08/2014
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 4509/08/2014
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 4408/08/2014
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 4307/08/2014
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 4206/08/2014
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 4105/08/2014
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 4004/08/2014
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 3903/08/2014
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 3802/08/2014
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 3701/08/2014
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 3631/07/2014
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 3530/07/2014
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 3429/07/2014
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 3328/07/2014
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 3227/07/2014
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 3126/07/2014
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 3025/07/2014
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 2924/07/2014
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 2823/07/2014
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 2722/07/2014
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 2621/07/2014
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 2520/07/2014
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 2419/07/2014
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 2318/07/2014
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 2217/07/2014
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 2116/07/2014
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 2015/07/2014
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 1914/07/2014
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 1813/07/2014
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 1712/07/2014
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 1611/07/2014
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 1510/07/2014
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 1409/07/2014
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 1308/07/2014
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 1207/07/2014
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 1106/07/2014
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 1005/07/2014
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 904/07/2014
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 803/07/2014
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 702/07/2014
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 601/07/2014
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 530/06/2014
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 429/06/2014
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 328/06/2014
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 227/06/2014
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ – Chap 126/06/2014

Bình luận