Kỳ Môn Nữ Mệnh Sư

Kỳ Môn Nữ Mệnh Sư

Tên khác: Không có
Tác giả: Bất Nhị
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Ngôn Phong
Ngày thêm: 26/03/2017

 

Kỳ môn nữ mệnh sư là truyện tranh thiếu nữ vui vẻ nhẹ nhàng, là sự dung hợp trí tưởng tượng của nhiều nhà sáng tạo và biên tập viên, hy vọng sẽ khiến mọi người vừa xem vừa cười, tặng like lại chúng tôi là được rồi.
Nữ chính xuyên không về cổ đại, nữ chính lầy, dàn nhân vật đẹp.

Ghé thăm Ngôn Phong Comics để xem nhiều hơn.

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Kỳ Môn Nữ Mệnh Sư – Chap 4603/11/2017
Kỳ Môn Nữ Mệnh Sư – Chap 4501/11/2017
Kỳ Môn Nữ Mệnh Sư – Chap 4431/10/2017
Kỳ Môn Nữ Mệnh Sư – Chap 4329/10/2017
Kỳ Môn Nữ Mệnh Sư – Chap 4228/10/2017
Kỳ Môn Nữ Mệnh Sư – Chap 4127/10/2017
Kỳ Môn Nữ Mệnh Sư – Chap 4014/10/2017
Kỳ Môn Nữ Mệnh Sư – Chap 3912/10/2017
Kỳ Môn Nữ Mệnh Sư – Chap 3811/10/2017
Kỳ Môn Nữ Mệnh Sư – Chap 3709/10/2017
Kỳ Môn Nữ Mệnh Sư – Chap 3608/10/2017
Kỳ Môn Nữ Mệnh Sư – Chap 3507/10/2017
Kỳ Môn Nữ Mệnh Sư – Chap 3405/10/2017
Kỳ Môn Nữ Mệnh Sư – Chap 3304/10/2017
Kỳ Môn Nữ Mệnh Sư – Chap 3227/09/2017
Kỳ Môn Nữ Mệnh Sư – Chap 3124/09/2017
Kỳ Môn Nữ Mệnh Sư – Chap 3017/09/2017
Kỳ Môn Nữ Mệnh Sư – Chap 2916/09/2017
Kỳ Môn Nữ Mệnh Sư – Chap 2815/09/2017
Kỳ Môn Nữ Mệnh Sư – Chap 2713/09/2017
Kỳ Môn Nữ Mệnh Sư – Chap 2610/09/2017
Kỳ Môn Nữ Mệnh Sư – Chap 2508/09/2017
Kỳ Môn Nữ Mệnh Sư – Chap 2405/09/2017
Kỳ Môn Nữ Mệnh Sư – Chap 2304/09/2017
Kỳ Môn Nữ Mệnh Sư – Chap 2203/09/2017
Kỳ Môn Nữ Mệnh Sư – Chap 2102/09/2017
Kỳ Môn Nữ Mệnh Sư – Chap 2002/09/2017
Kỳ Môn Nữ Mệnh Sư – Chap 1929/08/2017
Kỳ Môn Nữ Mệnh Sư – Chap 1828/08/2017
Kỳ Môn Nữ Mệnh Sư – Chap 1724/07/2017
Kỳ Môn Nữ Mệnh Sư – Chap 1624/07/2017
Kỳ Môn Nữ Mệnh Sư – Chap 1522/07/2017
Kỳ Môn Nữ Mệnh Sư – Chap 1415/07/2017
Kỳ Môn Nữ Mệnh Sư – Chap 1315/07/2017
Kỳ Môn Nữ Mệnh Sư – Chap 1213/07/2017
Kỳ Môn Nữ Mệnh Sư – Chap 1113/07/2017
Kỳ Môn Nữ Mệnh Sư – Chap 1007/07/2017
Kỳ Môn Nữ Mệnh Sư – Chap 905/07/2017
Kỳ Môn Nữ Mệnh Sư – Chap 803/07/2017
Kỳ Môn Nữ Mệnh Sư – Chap 703/07/2017
Kỳ Môn Nữ Mệnh Sư – Chap 630/06/2017
Kỳ Môn Nữ Mệnh Sư – Chap 530/06/2017
Kỳ Môn Nữ Mệnh Sư – Chap 404/05/2017
Kỳ Môn Nữ Mệnh Sư – Chap 320/04/2017
Kỳ Môn Nữ Mệnh Sư – Chap 204/04/2017
Kỳ Môn Nữ Mệnh Sư – Chap 126/03/2017

Bình luận

Tết 2018