Kuroko no Basket

Kuroko no Basket

Tên khác: Không có
Tác giả: Fujimaki Tadatoshi
Nhóm dịch: Ham Truyện
Tình trạng: Trọn bộ
Nguồn: hamtruyen.vn
Ngày thêm: 29/05/2014

 
 

“Generation of Miracles”, tên của đội bóng rỗ trường THCS Teikou, đã từng đoạt chức vô địch toàn quốc 3 năm liền . 5 ngôi sao của đội đều là những thiên tài nhưng đã tách ra và theo học ở những trường THPT khác nhau với các đội bóng mạnh . Nhưng có 1 chuyện mà ít người hay biết đó là “Generation of Miracles” còn có 1 thành viên thứ 6 . Kuroko Tetsuya, thành viên thứ 6 của đội tham gia 1 trường THPT với đội bóng rỗ chỉ vừa thành lập 1 năm . Nhưng điều bất ngờ là cậu lại có 1 cơ thể yếu ớt và lại chẳng bao giờ ném banh chính xác . Vậy điều gì đã làm cậu ta trở thành thành viên thứ 6 của “Generation of Miracles”?

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Kuroko No Basket – Chap 27502/09/2014
Kuroko No Basket – Chap 27402/09/2014
Kuroko No Basket – Chap 27324/08/2014
Kuroko No Basket – Chap 27209/08/2014
Kuroko No Basket – Chap 27103/08/2014
Kuroko no Basket – Chap 27025/07/2014
Kuroko no Basket – Chap 26922/07/2014
Kuroko no Basket – Chap 26812/07/2014
Kuroko no Basket – Chap 26709/07/2014
Kuroko no Basket – Chap 26629/06/2014
Kuroko no Basket – Chap 26523/06/2014
Kuroko no Basket – Chap 26414/06/2014
Kuroko no Basket – Chap 26307/06/2014
Kuroko no Basket – Chap 26205/06/2014
Kuroko no Basket – Chap 26130/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 26030/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 25930/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 25830/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 25730/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 25630/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 25530/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 25430/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 25330/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 25230/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 25130/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 25030/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 24930/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 24830/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 24730/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 24630/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 24530/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 24430/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 24330/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 24230/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 24130/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 24030/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 23930/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 23830/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 23730/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 23630/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 23530/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 23430/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 23330/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 23230/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 23130/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 23030/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 22930/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 22830/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 22730/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 22630/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 22530/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 22430/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 22330/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 22230/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 22130/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 22030/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 21930/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 21830/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 21730/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 21630/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 21530/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 21430/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 21330/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 21230/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 21130/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 21030/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 20930/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 20830/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 20730/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 20630/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 20530/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 20430/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 20330/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 20230/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 20130/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 20030/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 19930/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 19830/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 19730/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 19630/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 19530/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 19430/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 19330/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 19230/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 19130/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 19030/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 18930/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 18830/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 18730/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 18630/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 18530/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 18430/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 18330/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 18230/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 18130/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 18030/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 17930/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 17830/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 17730/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 17630/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 17530/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 17430/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 17330/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 17230/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 17130/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 17030/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 16930/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 16830/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 16730/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 16630/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 16530/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 16430/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 16330/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 16230/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 16130/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 16030/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 15930/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 15830/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 15730/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 15630/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 15530/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 15430/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 15330/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 15230/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 15130/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 15030/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 14930/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 14830/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 14730/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 14630/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 14530/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 14430/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 14330/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 14230/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 14130/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 14030/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 13930/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 13830/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 13730/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 13630/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 13530/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 13430/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 13330/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 13230/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 13130/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 13030/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 12930/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 12830/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 12730/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 12630/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 12530/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 12430/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 12330/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 12230/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 12130/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 12030/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 11930/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 11830/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 11730/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 11630/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 11530/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 11430/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 11330/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 11230/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 11130/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 11030/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 10930/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 10830/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 10730/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 10630/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 10530/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 10430/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 10330/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 10230/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 10130/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 10030/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 9930/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 9830/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 9730/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 9630/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 9530/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 9430/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 9330/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 9230/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 9130/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 9030/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 8930/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 8830/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 8730/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 8630/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 8530/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 8430/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 8330/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 8230/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 8130/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 8030/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 7930/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 7830/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 7730/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 7630/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 7530/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 7430/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 7330/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 7230/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 7130/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 7030/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 6930/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 6830/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 6730/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 6630/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 6530/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 6430/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 6330/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 6230/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 6130/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 6029/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 5929/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 5829/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 5729/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 5629/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 5529/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 5429/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 5329/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 5229/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 5129/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 5029/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 4929/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 4829/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 4729/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 4629/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 4529/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 4429/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 4329/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 4229/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 4129/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 4029/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 3929/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 3829/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 3729/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 3629/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 3529/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 3429/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 3329/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 3229/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 3129/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 3029/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 2929/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 2829/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 2729/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 2629/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 2529/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 2429/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 2329/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 2229/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 2129/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 2029/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 1929/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 1829/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 1729/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 1629/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 1529/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 1429/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 1329/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 1229/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 1129/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 1029/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 929/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 829/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 729/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 629/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 529/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 429/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 329/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 229/05/2014
Kuroko no Basket – Chap 129/05/2014

Bình luận