Koi Toka, Kiss Toka, Karada Toka.

Koi Toka, Kiss Toka, Karada Toka.

Tên khác: Không có
Tác giả: Chiba Kozue
Nhóm dịch: Tuổi Thơ Dữ Dội
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: www.tuoithodudoi.com
Ngày thêm: 08/03/2015

 
 

“Mình đã trưởng thành hơn trước!?”

Mình học chung trường với senpai. Mình đã luôn mong muốn điều này. Nhưng anh ấy không màng tới và trở thành 1 tay chơi!?

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận