Kitchen no Ohime-sama

Kitchen no Ohime-sama

Tên khác: Kitchen Princess
Tác giả: Kobayashi Miyuki, Andou Natsumi
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Manga Palace Group
Ngày thêm: 08/12/2014

 
 

Najika là một cô gái có tài nấu ăn và luôn muốn tự tay nấu ăn cho những người mình yêu thương. Nhưng vẫn có điều còn thiếu trong cuộc đời của cô. Khi cô còn bé, cô đã gặp một người con trai và đã yêu người đó, và Najika muốn tìm lại người con trai ấy. Đầu mối duy nhất của cô là chiếc muỗng bạc, và nó đã dẫn có đến với học viện Seika. Tại đây, cô đã gặp 2 anh em Daichi và Sora, có khi nào 1 trong 2 là người con trai mà Najika đã gặp thời thơ ấu?

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Kitchen no Ohime-sama – Chap 3908/12/2014
Kitchen no Ohime-sama – Chap 3808/12/2014
Kitchen no Ohime-sama – Chap 3708/12/2014
Kitchen no Ohime-sama – Chap 3608/12/2014
Kitchen no Ohime-sama – Chap 3508/12/2014
Kitchen no Ohime-sama – Chap 3408/12/2014
Kitchen no Ohime-sama – Chap 3308/12/2014
Kitchen no Ohime-sama – Chap 3208/12/2014
Kitchen no Ohime-sama – Chap 3108/12/2014
Kitchen no Ohime-sama – Chap 3008/12/2014
Kitchen no Ohime-sama – Chap 2908/12/2014
Kitchen no Ohime-sama – Chap 2808/12/2014
Kitchen no Ohime-sama – Chap 2708/12/2014
Kitchen no Ohime-sama – Chap 2608/12/2014
Kitchen no Ohime-sama – Chap 2508/12/2014
Kitchen no Ohime-sama – Chap 2408/12/2014
Kitchen no Ohime-sama – Chap 2308/12/2014
Kitchen no Ohime-sama – Chap 2208/12/2014
Kitchen no Ohime-sama – Chap 2108/12/2014
Kitchen no Ohime-sama – Chap 2008/12/2014
Kitchen no Ohime-sama – Chap 1908/12/2014
Kitchen no Ohime-sama – Chap 1808/12/2014
Kitchen no Ohime-sama – Chap 1708/12/2014
Kitchen no Ohime-sama – Chap 1608/12/2014
Kitchen no Ohime-sama – Chap 1508/12/2014
Kitchen no Ohime-sama – Chap 1408/12/2014
Kitchen no Ohime-sama – Chap 1308/12/2014
Kitchen no Ohime-sama – Chap 1208/12/2014
Kitchen no Ohime-sama – Chap 1108/12/2014
Kitchen no Ohime-sama – Chap 1008/12/2014
Kitchen no Ohime-sama – Chap 908/12/2014
Kitchen no Ohime-sama – Chap 808/12/2014
Kitchen no Ohime-sama – Chap 708/12/2014
Kitchen no Ohime-sama – Chap 608/12/2014
Kitchen no Ohime-sama – Chap 508/12/2014
Kitchen no Ohime-sama – Chap 408/12/2014
Kitchen no Ohime-sama – Chap 308/12/2014
Kitchen no Ohime-sama – Chap 208/12/2014
Kitchen no Ohime-sama – Chap 108/12/2014

Bình luận