Kirameki No Lion Boy

Kirameki No Lion Boy

Tên khác: Không có
Tác giả: Maki Youko
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Hàn Tử Nguyệt Translator
Ngày thêm: 09/02/2017

 
 

Một cô nàng yếu đuối – Một anh chàng cool-boy

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận