#Hào Môn Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Kính Hoa Thương

Kính Hoa Thương

Tên khác: Không có
Tác giả: Yêu Yêu, Thanh Minh
Nhóm dịch: Mèo Con Không Biết Chữ
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Đang cập nhật
Ngày thêm: 29/11/2019

Mạnh Bà nhân cơ hội ban sai để đầu thai nhân gian làm lại từ đầu, chỉ vì giải cứu nỗi gian khổ của người tình tiền kiếp tại kiếp này. Nhưng do hoa trong kính phong ấn trong mình bị mất, Mạnh Bà không thể nào khôi phục ký ức sau khi đầu thai. Vì vậy, khi nàng gặp gỡ được người tình của kiếp trước, lại một lần nữa không còn cách nào thoát khỏi đã yêu chàng. Đồng thời, cũng bị sa vào trong một cuộc âm mưu nguy hiểm.

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận