Kimi Shi ni Tamou Koto Nakare

Kimi Shi ni Tamou Koto Nakare

Tên khác: Không có
Tác giả: Yoko Taro, Moriyama Daisuke
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: HCS
Ngày thêm: 21/02/2016

 
 

Trong tương lai, khi sức mạnh tâm linh đã trở thành một sự thật hiển nhiên, một ngồi trường đã được thành lập dành riêng cho những đứa trẻ có năng lực ấy. Những học sinh được đưa vào chiến tranh như một vũ khí quân đội mà không hay biết ý nghĩa về đấu tránh hay mạng sống của chính mình.

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận