#Hào Môn Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Kim Bài Điềm Thê

Kim Bài Điềm Thê

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Minh Nguyệt Lầu
Ngày thêm: 23/04/2018

Cô là tài phiệt thiên kim có tiếng, nhưng lại bị gia đình ghẻ lạnh , cha mẹ chỉ yêu thương em gái song sinh của cô , Tô Noãn lại không ngờ lọt vào mưu kế của bạn trai và bạn thân , khiến cô thất thân. Cùng nam nhân xa lạ một đêm dây dưa, cô đau khổ bị đuổi ra khỏi nhà, lại phát hiện chính mình đã mang thai,trốn ra nước ngoài…

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Kim Bài Điềm Thê – Chap 22003/06/2020
Kim Bài Điềm Thê – Chap 21927/05/2020
Kim Bài Điềm Thê – Chap 21822/05/2020
Kim Bài Điềm Thê – Chap 21716/05/2020
Kim Bài Điềm Thê – Chap 21616/05/2020
Kim Bài Điềm Thê – Chap 21507/05/2020
Kim Bài Điềm Thê – Chap 21407/05/2020
Kim Bài Điềm Thê – Chap 21328/04/2020
Kim Bài Điềm Thê – Chap 21221/04/2020
Kim Bài Điềm Thê – Chap 21121/04/2020
Kim Bài Điềm Thê – Chap 21009/04/2020
Kim Bài Điềm Thê – Chap 20930/03/2020
Kim Bài Điềm Thê – Chap 20825/03/2020
Kim Bài Điềm Thê – Chap 20725/03/2020
Kim Bài Điềm Thê – Chap 20625/03/2020
Kim Bài Điềm Thê – Chap 20515/03/2020
Kim Bài Điềm Thê – Chap 20410/03/2020
Kim Bài Điềm Thê – Chap 20303/03/2020
Kim Bài Điềm Thê – Chap 20225/02/2020
Kim Bài Điềm Thê – Chap 20124/02/2020
Kim Bài Điềm Thê – Chap 20024/02/2020
Kim Bài Điềm Thê – Chap 19920/02/2020
Kim Bài Điềm Thê – Chap 19816/02/2020
Kim Bài Điềm Thê – Chap 19712/02/2020
Kim Bài Điềm Thê – Chap 19610/02/2020
Kim Bài Điềm Thê – Chap 19509/02/2020
Kim Bài Điềm Thê – Chap 19408/02/2020
Kim Bài Điềm Thê – Chap 19305/02/2020
Kim Bài Điềm Thê – Chap 19204/02/2020
Kim Bài Điềm Thê – Chap 19127/01/2020
Kim Bài Điềm Thê – Chap 19025/01/2020
Kim Bài Điềm Thê – Chap 18922/01/2020
Kim Bài Điềm Thê – Chap 18816/01/2020
Kim Bài Điềm Thê – Chap 18714/01/2020
Kim Bài Điềm Thê – Chap 18612/01/2020
Kim Bài Điềm Thê – Chap 18510/01/2020
Kim Bài Điềm Thê – Chap 18409/01/2020
Kim Bài Điềm Thê – Chap 18309/01/2020
Kim Bài Điềm Thê – Chap 18204/01/2020
Kim Bài Điềm Thê – Chap 18101/01/2020
Kim Bài Điềm Thê – Chap 18028/12/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 17926/12/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 17823/12/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 17722/12/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 17619/12/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 17517/12/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 17414/12/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 17312/12/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 17111/12/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 17210/12/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 17009/12/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 16906/12/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 16805/12/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 16702/12/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 16601/12/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 16526/11/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 16424/11/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 16323/11/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 16220/11/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 16119/11/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 16016/11/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 15916/11/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 15812/11/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 15710/11/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 15608/11/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 15506/11/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 15404/11/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 15304/11/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 15201/11/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 15101/11/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 15026/10/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 14924/10/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 14820/10/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 14720/10/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 14617/10/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 14517/10/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 14413/10/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 14310/10/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 14210/10/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 14103/10/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 14003/10/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 13903/10/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 13830/09/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 13730/09/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 13622/09/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 13522/09/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 13421/09/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 13319/09/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 13219/09/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 13119/09/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 13019/09/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 12919/09/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 12819/09/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 12719/09/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 12619/09/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 12519/09/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 12419/09/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 12319/09/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 12219/09/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 12119/09/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 12019/09/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 11919/09/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 11819/09/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 11719/09/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 11619/09/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 11519/09/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 11419/09/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 11319/09/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 11219/09/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 11119/09/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 11019/09/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 10919/09/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 10819/09/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 10719/09/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 10619/09/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 10519/09/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 10419/09/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 10319/09/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 10219/09/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 10119/09/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 10019/09/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 9919/09/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 9819/09/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 9719/09/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 9619/09/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 9519/09/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 9419/09/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 9319/09/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 9219/09/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 9119/09/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 9019/09/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 8919/09/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 8819/09/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 8719/09/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 8619/09/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 8519/09/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 8419/09/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 8319/09/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 8219/09/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 8119/09/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 8019/09/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 7919/09/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 7819/09/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 7719/09/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 7619/09/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 7519/09/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 7419/09/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 7319/09/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 7219/09/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 7119/09/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 7019/09/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 6919/09/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 6819/09/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 6719/09/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 6619/09/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 6519/09/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 6419/09/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 6319/09/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 6219/09/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 6119/09/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 6019/09/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 5919/09/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 5819/09/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 5719/09/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 5619/09/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 5519/09/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 5419/09/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 5319/09/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 5219/09/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 5119/09/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 5019/09/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 4919/09/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 4819/09/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 4719/09/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 4619/09/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 4519/09/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 4419/09/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 4319/09/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 4219/09/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 4119/09/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 4019/09/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 3919/09/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 3819/09/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 3719/09/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 3619/09/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 3519/09/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 3419/09/2019
Kim Bài Điềm Thê – Chap 3316/12/2018
Kim Bài Điềm Thê – Chap 3216/10/2018
Kim Bài Điềm Thê – Chap 3102/10/2018
Kim Bài Điềm Thê – Chap 3030/09/2018
Kim Bài Điềm Thê – Chap 2928/09/2018
Kim Bài Điềm Thê – Chap 2811/09/2018
Kim Bài Điềm Thê – Chap 2710/09/2018
Kim Bài Điềm Thê – Chap 2614/07/2018
Kim Bài Điềm Thê – Chap 2513/07/2018
Kim Bài Điềm Thê – Chap 2404/07/2018
Kim Bài Điềm Thê – Chap 2330/06/2018
Kim Bài Điềm Thê – Chap 2125/06/2018
Kim Bài Điềm Thê – Chap 2016/06/2018
Kim Bài Điềm Thê – Chap 1916/06/2018
Kim Bài Điềm Thê – Chap 1808/06/2018
Kim Bài Điềm Thê – Chap 1707/06/2018
Kim Bài Điềm Thê – Chap 1606/06/2018
Kim Bài Điềm Thê – Chap 1506/06/2018
Kim Bài Điềm Thê – Chap 1404/06/2018
Kim Bài Điềm Thê – Chap 1330/05/2018
Kim Bài Điềm Thê – Chap 12.526/05/2018
Kim Bài Điềm Thê – Chap 1226/05/2018
Kim Bài Điềm Thê – Chap 1124/05/2018
Kim Bài Điềm Thê – Chap 1019/05/2018
Kim Bài Điềm Thê – Chap 913/05/2018
Kim Bài Điềm Thê – Chap 809/05/2018
Kim Bài Điềm Thê – Chap 703/05/2018
Kim Bài Điềm Thê – Chap 501/05/2018
Kim Bài Điềm Thê – Chap 601/05/2018
Kim Bài Điềm Thê – Chap 430/04/2018
Kim Bài Điềm Thê – Chap 3.530/04/2018
Kim Bài Điềm Thê – Chap 330/04/2018
Kim Bài Điềm Thê – Chap 2.523/04/2018
Kim Bài Điềm Thê – Chap 223/04/2018
Kim Bài Điềm Thê – Chap 123/04/2018

Bình luận