#Hào Môn Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Kiều Thê Xuất Xưởng Bất Hợp Cách

Kiều Thê Xuất Xưởng Bất Hợp Cách

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Lâm Giới Thập Anh
Ngày thêm: 06/10/2018

Người Nhân Tạo đã trở thành một dạng kĩ thuật, nhưng mà chính phủ các nước ban bố Pháp lệnh nghiêm cấm sản sinh Người Nhân Tạo, song, có những người có tiền, không ít công ty nhỏ đã bí mật sản sinh Người Nhân Tạo chuyên cung cấp cho người có tiền hưởng thụ, Người Nhân Tạo cùng Khách Hàng sánh đôi… Nhưng mà lão bà của tôi lại là một sản phẩm Kém Chất Lượng…

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận

Float Left Đóng
Float Right Đóng