#Tu Chân Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Kiếp Long Biến

Kiếp Long Biến

Tên khác: Không có
Tác giả: Thanh Hồ Yêu
Nhóm dịch: Ham Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: hamtruyen
Ngày thêm: 14/02/2017

Đạp thánh thi, luyện hoàng cốt, nhiên đế huyết; lịch thiên địa hạo kiếp, rèn vô thượng Long Hồn, đúc Nhân Tộc đại đạo; chân đạp vạn ngàn tinh không cổ lộ, kiếm trấn vô cùng Hoang Cổ thế giới. Tất cả đặc sắc, tự hắn đi ra Luân Hồi mà mở ra. . . Tần Dương, một thiếu niên xuất thân Tần Gia thay cha khôi phụng gia tộc, viết nên một trang sử mới…

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận