#Của Tôi Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Kiếm Nghịch Thương Khung

Kiếm Nghịch Thương Khung

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Ham Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: hamtruyen.com
Ngày thêm: 04/02/2018

ì đánh bại kẻ đã khiến hắn tan cửa nát nhà, thiếu niên Huyền Thiên bước lên kiếm đạo tu hành. Từ thiếu niên ngây thơ đến nhất đại Kiếm Thần, đã từng cho rằng cường giả hiện tại đã như hạt bụi nhỏ. Một chỉ tru thần đều im lặng diệt, ta bằng vào ta kiếm nghịch thương khung! hành trình của hắn liền kia vô tận thương khung!

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 15719/10/2019
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 15617/10/2019
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 15513/10/2019
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 15407/10/2019
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 15307/10/2019
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 15229/09/2019
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 15123/09/2019
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 15019/09/2019
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 14916/09/2019
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 14810/09/2019
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 14708/09/2019
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 14606/09/2019
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 14504/09/2019
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 14404/09/2019
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 14331/08/2019
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 14224/08/2019
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 14124/08/2019
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 14024/08/2019
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 13924/08/2019
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 13824/08/2019
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 13724/08/2019
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 13624/08/2019
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 13524/08/2019
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 13424/08/2019
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 13324/08/2019
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 13224/08/2019
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 13124/08/2019
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 13020/08/2019
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 12920/08/2019
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 12809/08/2019
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 12707/08/2019
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 12605/08/2019
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 12525/07/2019
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 12423/07/2019
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 12323/07/2019
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 12212/07/2019
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 12108/07/2019
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 12006/07/2019
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 11930/06/2019
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 11828/06/2019
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 11722/06/2019
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 11620/06/2019
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 11515/06/2019
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 11413/06/2019
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 11309/06/2019
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 11207/06/2019
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 11105/06/2019
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 11005/05/2019
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 10903/05/2019
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 10801/05/2019
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 10720/04/2019
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 10618/04/2019
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 10513/04/2019
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 10411/04/2019
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 10308/04/2019
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 10206/04/2019
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 10127/03/2019
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 10025/03/2019
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 9920/03/2019
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 9818/03/2019
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 9715/03/2019
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 9613/03/2019
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 9508/03/2019
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 9406/03/2019
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 9302/03/2019
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 9227/02/2019
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 9125/02/2019
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 9023/02/2019
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 8919/02/2019
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 8817/02/2019
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 8716/02/2019
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 8629/01/2019
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 8526/01/2019
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 8424/01/2019
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 8321/01/2019
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 8218/01/2019
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 8118/01/2019
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 8010/01/2019
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 7905/01/2019
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 7803/01/2019
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 7728/12/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 7626/12/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 7520/12/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 7418/12/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 7313/12/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 7212/12/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 7105/12/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 7004/12/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 6929/11/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 6829/11/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 6722/11/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 6621/11/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 6514/11/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 6413/11/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 6309/11/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 6208/11/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 6131/10/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 6030/10/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 5924/10/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 5823/10/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 5717/10/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 5616/10/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 5510/10/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 5409/10/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 5302/10/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 5201/10/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 5125/09/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 5025/09/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 4918/09/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 4815/09/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 4710/09/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 4609/09/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 4508/09/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 4408/09/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 4331/08/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 4228/08/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 4124/08/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 4022/08/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 3919/08/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 3814/08/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 3714/08/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 3608/08/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 3508/08/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 3431/07/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 3329/07/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 3225/07/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 3121/07/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 3018/07/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 2915/07/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 2811/07/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 2709/07/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 2602/07/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 2529/06/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 2426/06/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 2323/06/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 2221/06/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 2118/06/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 2011/06/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 1905/06/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 1830/05/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 1721/05/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 1614/05/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 1507/05/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 1402/05/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 1324/04/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 1216/04/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 1109/04/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 1002/04/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 926/03/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 819/03/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 713/03/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 605/03/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 528/02/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 424/02/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 315/02/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 207/02/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 104/02/2018

Bình luận