#Tuyệt Thế Ngôn Tình Trọn Bộ
Kiếm Nghịch Thương Khung

Kiếm Nghịch Thương Khung

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Ham Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: hamtruyen.com
Ngày thêm: 04/02/2018

ì đánh bại kẻ đã khiến hắn tan cửa nát nhà, thiếu niên Huyền Thiên bước lên kiếm đạo tu hành. Từ thiếu niên ngây thơ đến nhất đại Kiếm Thần, đã từng cho rằng cường giả hiện tại đã như hạt bụi nhỏ. Một chỉ tru thần đều im lặng diệt, ta bằng vào ta kiếm nghịch thương khung! hành trình của hắn liền kia vô tận thương khung!

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 7212/12/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 7105/12/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 7004/12/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 6929/11/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 6829/11/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 6722/11/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 6621/11/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 6514/11/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 6413/11/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 6309/11/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 6208/11/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 6131/10/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 6030/10/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 5924/10/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 5823/10/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 5717/10/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 5616/10/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 5510/10/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 5409/10/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 5302/10/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 5201/10/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 5125/09/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 5025/09/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 4918/09/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 4815/09/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 4710/09/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 4609/09/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 4508/09/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 4408/09/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 4331/08/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 4228/08/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 4124/08/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 4022/08/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 3919/08/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 3814/08/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 3714/08/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 3608/08/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 3508/08/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 3431/07/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 3329/07/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 3225/07/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 3121/07/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 3018/07/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 2915/07/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 2811/07/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 2709/07/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 2602/07/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 2529/06/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 2426/06/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 2323/06/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 2221/06/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 2118/06/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 2011/06/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 1905/06/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 1830/05/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 1721/05/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 1614/05/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 1507/05/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 1402/05/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 1324/04/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 1216/04/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 1109/04/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 1002/04/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 926/03/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 819/03/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 713/03/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 605/03/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 528/02/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 424/02/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 315/02/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 207/02/2018
Kiếm Nghịch Thương Khung – Chap 104/02/2018

Bình luận