#Cô Vợ Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Kiếm Hồn

Kiếm Hồn

Tên khác: Sword Soul
Tác giả: Bạch Dịch
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Trọn bộ
Nguồn: manhuavn.com
Ngày thêm: 28/05/2014

Một chàng trai đến từ Đao Giới, nơi chỉ có luyện Đao Pháp. Do một lần tình cờ %2B duyên phận cứu được linh hồn của một đại ca bên Kiếm Giới. Do linh hồn này từng là boss và nhận thấy cậu bé có khiếu về kiếm nên đã truyền dạy và cùng nhau phiêu lưu đến Kiếm Giới.

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Kiếm Hồn – Chap 6328/05/2014
Kiếm Hồn – Chap 6228/05/2014
Kiếm Hồn – Chap 6128/05/2014
Kiếm Hồn – Chap 6028/05/2014
Kiếm Hồn – Chap 5928/05/2014
Kiếm Hồn – Chap 5828/05/2014
Kiếm Hồn – Chap 5728/05/2014
Kiếm Hồn – Chap 5628/05/2014
Kiếm Hồn – Chap 5528/05/2014
Kiếm Hồn – Chap 5428/05/2014
Kiếm Hồn – Chap 5328/05/2014
Kiếm Hồn – Chap 5228/05/2014
Kiếm Hồn – Chap 5128/05/2014
Kiếm Hồn – Chap 5028/05/2014
Kiếm Hồn – Chap 4928/05/2014
Kiếm Hồn – Chap 4828/05/2014
Kiếm Hồn – Chap 4728/05/2014
Kiếm Hồn – Chap 4628/05/2014
Kiếm Hồn – Chap 4528/05/2014
Kiếm Hồn – Chap 4428/05/2014
Kiếm Hồn – Chap 4328/05/2014
Kiếm Hồn – Chap 4228/05/2014
Kiếm Hồn – Chap 4128/05/2014
Kiếm Hồn – Chap 4028/05/2014
Kiếm Hồn – Chap 3928/05/2014
Kiếm Hồn – Chap 3828/05/2014
Kiếm Hồn – Chap 3728/05/2014
Kiếm Hồn – Chap 3628/05/2014
Kiếm Hồn – Chap 3528/05/2014
Kiếm Hồn – Chap 3428/05/2014
Kiếm Hồn – Chap 3328/05/2014
Kiếm Hồn – Chap 3228/05/2014
Kiếm Hồn – Chap 3128/05/2014
Kiếm Hồn – Chap 3028/05/2014
Kiếm Hồn – Chap 2928/05/2014
Kiếm Hồn – Chap 2828/05/2014
Kiếm Hồn – Chap 2728/05/2014
Kiếm Hồn – Chap 2628/05/2014
Kiếm Hồn – Chap 2528/05/2014
Kiếm Hồn – Chap 2428/05/2014
Kiếm Hồn – Chap 2328/05/2014
Kiếm Hồn – Chap 2228/05/2014
Kiếm Hồn – Chap 2128/05/2014
Kiếm Hồn – Chap 2028/05/2014
Kiếm Hồn – Chap 1928/05/2014
Kiếm Hồn – Chap 1828/05/2014
Kiếm Hồn – Chap 1728/05/2014
Kiếm Hồn – Chap 1628/05/2014
Kiếm Hồn – Chap 1528/05/2014
Kiếm Hồn – Chap 1428/05/2014
Kiếm Hồn – Chap 1328/05/2014
Kiếm Hồn – Chap 1228/05/2014
Kiếm Hồn – Chap 1128/05/2014
Kiếm Hồn – Chap 1028/05/2014
Kiếm Hồn – Chap 928/05/2014
Kiếm Hồn – Chap 828/05/2014
Kiếm Hồn – Chap 728/05/2014
Kiếm Hồn – Chap 628/05/2014
Kiếm Hồn – Chap 528/05/2014
Kiếm Hồn – Chap 428/05/2014
Kiếm Hồn – Chap 328/05/2014
Kiếm Hồn – Chap 228/05/2014
Kiếm Hồn – Chap 128/05/2014

Bình luận