#Tu Chân Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Khuynh Thế Đế Vương Cơ

Khuynh Thế Đế Vương Cơ

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: NTruyen.info
Ngày thêm: 30/10/2019

Vốn là nô tỳ thấp hèn nhất, nhưng sau một hồi âm mưu lại thức tỉnh “đế vương chi huyết” mà chỉ người thừa kế hoàng tộc mới có. Sau một đêm, từ cung nô biến thân thành công chúa, nhưng chỉ là từ một pháo hôi biến thành mục tiêu công kích. Hoàng đế ngu ngốc, huynh đệ khát máu, thậm chí một nô tỳ nhỏ bé cũng muốn đưa ta vào chỗ chết. Đợi đã! Phúc hắc thừa tướng tà mị đó là chuyện gì vậy? Ngươi nói hoàng triều bại hoại, bách tính chịu khổ? Được, vậy chúng ta cùng nhau hủy diệt nó đi!

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Khuynh Thế Đế Vương Cơ – Chap 57.230/09/2020
Khuynh Thế Đế Vương Cơ – Chap 57.128/09/2020
Khuynh Thế Đế Vương Cơ – Chap 56.225/09/2020
Khuynh Thế Đế Vương Cơ – Chap 56.124/09/2020
Khuynh Thế Đế Vương Cơ – Chap 55.222/09/2020
Khuynh Thế Đế Vương Cơ – Chap 55.121/09/2020
Khuynh Thế Đế Vương Cơ – Chap 54.220/09/2020
Khuynh Thế Đế Vương Cơ – Chap 54.119/09/2020
Khuynh Thế Đế Vương Cơ – Chap 53.218/09/2020
Khuynh Thế Đế Vương Cơ – Chap 53.117/09/2020
Khuynh Thế Đế Vương Cơ – Chap 52.216/09/2020
Khuynh Thế Đế Vương Cơ – Chap 52.111/09/2020
Khuynh Thế Đế Vương Cơ – Chap 51.210/09/2020
Khuynh Thế Đế Vương Cơ – Chap 51.109/09/2020
Khuynh Thế Đế Vương Cơ – Chap 50.207/09/2020
Khuynh Thế Đế Vương Cơ – Chap 50.101/09/2020
Khuynh Thế Đế Vương Cơ – Chap 49.231/08/2020
Khuynh Thế Đế Vương Cơ – Chap 49.130/08/2020
Khuynh Thế Đế Vương Cơ – Chap 4828/08/2020
Khuynh Thế Đế Vương Cơ – Chap 47.223/08/2020
Khuynh Thế Đế Vương Cơ – Chap 47.122/08/2020
Khuynh Thế Đế Vương Cơ – Chap 46.221/08/2020
Khuynh Thế Đế Vương Cơ – Chap 46.120/08/2020
Khuynh Thế Đế Vương Cơ – Chap 45.218/08/2020
Khuynh Thế Đế Vương Cơ – Chap 45.116/08/2020
Khuynh Thế Đế Vương Cơ – Chap 44.210/08/2020
Khuynh Thế Đế Vương Cơ – Chap 44.106/08/2020
Khuynh Thế Đế Vương Cơ – Chap 43.202/08/2020
Khuynh Thế Đế Vương Cơ – Chap 43.101/08/2020
Khuynh Thế Đế Vương Cơ – Chap 42.227/07/2020
Khuynh Thế Đế Vương Cơ – Chap 42.121/07/2020
Khuynh Thế Đế Vương Cơ – Chap 41.214/07/2020
Khuynh Thế Đế Vương Cơ – Chap 41.112/07/2020
Khuynh Thế Đế Vương Cơ – Chap 40.202/07/2020
Khuynh Thế Đế Vương Cơ – Chap 40.101/07/2020
Khuynh Thế Đế Vương Cơ – Chap 39.230/06/2020
Khuynh Thế Đế Vương Cơ – Chap 39.129/06/2020
Khuynh Thế Đế Vương Cơ – Chap 38.219/06/2020
Khuynh Thế Đế Vương Cơ – Chap 38.113/06/2020
Khuynh Thế Đế Vương Cơ – Chap 37.203/06/2020
Khuynh Thế Đế Vương Cơ – Chap 37.102/06/2020
Khuynh Thế Đế Vương Cơ – Chap 36.230/05/2020
Khuynh Thế Đế Vương Cơ – Chap 36.129/05/2020
Khuynh Thế Đế Vương Cơ – Chap 35.228/05/2020
Khuynh Thế Đế Vương Cơ – Chap 35.125/05/2020
Khuynh Thế Đế Vương Cơ – Chap 34.217/05/2020
Khuynh Thế Đế Vương Cơ – Chap 34.116/05/2020
Khuynh Thế Đế Vương Cơ – Chap 33.207/05/2020
Khuynh Thế Đế Vương Cơ – Chap 33.106/05/2020
Khuynh Thế Đế Vương Cơ – Chap 32.226/04/2020
Khuynh Thế Đế Vương Cơ – Chap 32.124/04/2020
Khuynh Thế Đế Vương Cơ – Chap 31.222/04/2020
Khuynh Thế Đế Vương Cơ – Chap 31.119/04/2020
Khuynh Thế Đế Vương Cơ – Chap 30.213/04/2020
Khuynh Thế Đế Vương Cơ – Chap 30.112/04/2020
Khuynh Thế Đế Vương Cơ – Chap 29.205/04/2020
Khuynh Thế Đế Vương Cơ – Chap 29.104/04/2020
Khuynh Thế Đế Vương Cơ – Chap 28.220/03/2020
Khuynh Thế Đế Vương Cơ – Chap 28.117/03/2020
Khuynh Thế Đế Vương Cơ – Chap 27.207/03/2020
Khuynh Thế Đế Vương Cơ – Chap 27.105/03/2020
Khuynh Thế Đế Vương Cơ – Chap 26.223/02/2020
Khuynh Thế Đế Vương Cơ – Chap 26.122/02/2020
Khuynh Thế Đế Vương Cơ – Chap 25.218/02/2020
Khuynh Thế Đế Vương Cơ – Chap 25.117/02/2020
Khuynh Thế Đế Vương Cơ – Chap 24.217/02/2020
Khuynh Thế Đế Vương Cơ – Chap 24.116/02/2020
Khuynh Thế Đế Vương Cơ – Chap 23.215/02/2020
Khuynh Thế Đế Vương Cơ – Chap 23.114/02/2020
Khuynh Thế Đế Vương Cơ – Chap 22.229/01/2020
Khuynh Thế Đế Vương Cơ – Chap 22.125/01/2020
Khuynh Thế Đế Vương Cơ – Chap 21.223/01/2020
Khuynh Thế Đế Vương Cơ – Chap 21.122/01/2020
Khuynh Thế Đế Vương Cơ – Chap 20.221/01/2020
Khuynh Thế Đế Vương Cơ – Chap 20.120/01/2020
Khuynh Thế Đế Vương Cơ – Chap 19.215/01/2020
Khuynh Thế Đế Vương Cơ – Chap 19.114/01/2020
Khuynh Thế Đế Vương Cơ – Chap 18.210/01/2020
Khuynh Thế Đế Vương Cơ – Chap 18.109/01/2020
Khuynh Thế Đế Vương Cơ – Chap 17.208/01/2020
Khuynh Thế Đế Vương Cơ – Chap 17.105/01/2020
Khuynh Thế Đế Vương Cơ – Chap 16.203/01/2020
Khuynh Thế Đế Vương Cơ – Chap 16.101/01/2020
Khuynh Thế Đế Vương Cơ – Chap 15.230/12/2019
Khuynh Thế Đế Vương Cơ – Chap 15.129/12/2019
Khuynh Thế Đế Vương Cơ – Chap 14.221/12/2019
Khuynh Thế Đế Vương Cơ – Chap 14.120/12/2019
Khuynh Thế Đế Vương Cơ – Chap 13.216/12/2019
Khuynh Thế Đế Vương Cơ – Chap 13.115/12/2019
Khuynh Thế Đế Vương Cơ – Chap 12.210/12/2019
Khuynh Thế Đế Vương Cơ – Chap 12.109/12/2019
Khuynh Thế Đế Vương Cơ – Chap 11.207/12/2019
Khuynh Thế Đế Vương Cơ – Chap 11.106/12/2019
Khuynh Thế Đế Vương Cơ – Chap 10.204/12/2019
Khuynh Thế Đế Vương Cơ – Chap 10.128/11/2019
Khuynh Thế Đế Vương Cơ – Chap 9.225/11/2019
Khuynh Thế Đế Vương Cơ – Chap 9.124/11/2019
Khuynh Thế Đế Vương Cơ – Chap 8.222/11/2019
Khuynh Thế Đế Vương Cơ – Chap 8.121/11/2019
Khuynh Thế Đế Vương Cơ – Chap 7.220/11/2019
Khuynh Thế Đế Vương Cơ – Chap 7.118/11/2019
Khuynh Thế Đế Vương Cơ – Chap 6.217/11/2019
Khuynh Thế Đế Vương Cơ – Chap 6.116/11/2019
Khuynh Thế Đế Vương Cơ – Chap 5.212/11/2019
Khuynh Thế Đế Vương Cơ – Chap 5.111/11/2019
Khuynh Thế Đế Vương Cơ – Chap 4.210/11/2019
Khuynh Thế Đế Vương Cơ – Chap 4.108/11/2019
Khuynh Thế Đế Vương Cơ – Chap 302/11/2019
Khuynh Thế Đế Vương Cơ – Chap 201/11/2019
Khuynh Thế Đế Vương Cơ – Chap 130/10/2019

Bình luận