#Hào Môn Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Khuynh Ngã Nhất Sinh Nhất Thế Luyến

Khuynh Ngã Nhất Sinh Nhất Thế Luyến

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Truyện V1, Ngôn Phong
Tình trạng: Trọn bộ
Nguồn: truyenv1, ngonphongcomics.com
Ngày thêm: 07/03/2015

Đều nói cổ đại đế vương đều có tam cung lục viện, cả đời có vô số nữ tử ở bên cạnh, nhưng trong lịch sử lại có một vị đế vương, cả đời chỉ có một thê, tình cảm của cả đời này đều dành cho một người duy nhất.

“Chu Hữu Đường, ngươi nói cho ta biết, cả đời này ngươi có thể chỉ có một thê tử không? Giữa hai chúng ta có thể có người khác hay không?”

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Khuynh Ngã Nhất Sinh Nhất Thế Luyến – Chap 6425/12/2017
Khuynh Ngã Nhất Sinh Nhất Thế Luyến – Chap 6310/12/2017
Khuynh Ngã Nhất Sinh Nhất Thế Luyến – Chap 6205/12/2017
Khuynh Ngã Nhất Sinh Nhất Thế Luyến – Chap 6114/11/2017
Khuynh Ngã Nhất Sinh Nhất Thế Luyến – Chap 6025/10/2017
Khuynh Ngã Nhất Sinh Nhất Thế Luyến – Chap 5901/10/2017
Khuynh Ngã Nhất Sinh Nhất Thế Luyến – Chap 5823/09/2017
Khuynh Ngã Nhất Sinh Nhất Thế Luyến – Chap 5709/09/2017
Khuynh Ngã Nhất Sinh Nhất Thế Luyến – Chap 5621/08/2017
Khuynh Ngã Nhất Sinh Nhất Thế Luyến – Chap 5509/08/2017
Khuynh Ngã Nhất Sinh Nhất Thế Luyến – Chap 5427/07/2017
Khuynh Ngã Nhất Sinh Nhất Thế Luyến – Chap 5319/07/2017
Khuynh Ngã Nhất Sinh Nhất Thế Luyến – Chap 52.506/07/2017
Khuynh Ngã Nhất Sinh Nhất Thế Luyến – Chap 5223/06/2017
Khuynh Ngã Nhất Sinh Nhất Thế Luyến – Chap 5114/06/2017
Khuynh Ngã Nhất Sinh Nhất Thế Luyến – Chap 5010/06/2017
Khuynh Ngã Nhất Sinh Nhất Thế Luyến – Chap 4908/06/2017
Khuynh Ngã Nhất Sinh Nhất Thế Luyến – Chap 4807/06/2017
Khuynh Ngã Nhất Sinh Nhất Thế Luyến – Chap 4704/06/2017
Khuynh Ngã Nhất Sinh Nhất Thế Luyến – Chap 4603/06/2017
Khuynh Ngã Nhất Sinh Nhất Thế Luyến – Chap 4526/05/2017
Khuynh Ngã Nhất Sinh Nhất Thế Luyến – Chap 4422/05/2017
Khuynh Ngã Nhất Sinh Nhất Thế Luyến – Chap 4320/05/2017
Khuynh Ngã Nhất Sinh Nhất Thế Luyến – Chap 4217/05/2017
Khuynh Ngã Nhất Sinh Nhất Thế Luyến – Chap 4105/05/2017
Khuynh Ngã Nhất Sinh Nhất Thế Luyến – Chap 4001/05/2017
Khuynh Ngã Nhất Sinh Nhất Thế Luyến – Chap 3928/04/2017
Khuynh Ngã Nhất Sinh Nhất Thế Luyến – Chap 3826/04/2017
Khuynh Ngã Nhất Sinh Nhất Thế Luyến – Chap 3723/04/2017
Khuynh Ngã Nhất Sinh Nhất Thế Luyến – Chap 3620/04/2017
Khuynh Ngã Nhất Sinh Nhất Thế Luyến – Chap 3515/04/2017
Khuynh Ngã Nhất Sinh Nhất Thế Luyến – Chap 3406/04/2017
Khuynh Ngã Nhất Sinh Nhất Thế Luyến – Chap 3327/03/2017
Khuynh Ngã Nhất Sinh Nhất Thế Luyến – Chap 3223/03/2017
Khuynh Ngã Nhất Sinh Nhất Thế Luyến – Chap 3103/01/2017
Khuynh Ngã Nhất Sinh Nhất Thế Luyến – Chap 3029/12/2016
Khuynh Ngã Nhất Sinh Nhất Thế Luyến – Chap 2926/12/2016
Khuynh Ngã Nhất Sinh Nhất Thế Luyến – Chap 2825/12/2016
Khuynh Ngã Nhất Sinh Nhất Thế Luyến – Chap 2723/12/2016
Khuynh Ngã Nhất Sinh Nhất Thế Luyến – Chap 2622/11/2016
Khuynh Ngã Nhất Sinh Nhất Thế Luyến – Chap 2519/11/2016
Khuynh Ngã Nhất Sinh Nhất Thế Luyến – Chap 2409/11/2016
Khuynh Ngã Nhất Sinh Nhất Thế Luyến – Chap 2323/09/2016
Khuynh Ngã Nhất Sinh Nhất Thế Luyến – Chap 2218/09/2016
Khuynh Ngã Nhất Sinh Nhất Thế Luyến – Chap 2113/09/2016
Khuynh Ngã Nhất Sinh Nhất Thế Luyến – Chap 2007/09/2016
Khuynh Ngã Nhất Sinh Nhất Thế Luyến – Chap 1930/08/2016
Khuynh Ngã Nhất Sinh Nhất Thế Luyến – Chap 1827/08/2016
Khuynh Ngã Nhất Sinh Nhất Thế Luyến – Chap 1710/08/2016
Khuynh Ngã Nhất Sinh Nhất Thế Luyến – Chap 1603/08/2016
Khuynh Ngã Nhất Sinh Nhất Thế Luyến – Chap 1528/07/2016
Khuynh Ngã Nhất Sinh Nhất Thế Luyến – Chap 1425/07/2016
Khuynh Ngã Nhất Sinh Nhất Thế Luyến – Chap 1309/07/2016
Khuynh Ngã Nhất Sinh Nhất Thế Luyến – Chap 1203/07/2016
Khuynh Ngã Nhất Sinh Nhất Thế Luyến – Chap 1125/06/2016
Khuynh Ngã Nhất Sinh Nhất Thế Luyến – Chap 1011/06/2016
Khuynh Ngã Nhất Sinh Nhất Thế Luyến – Chap 910/06/2016
Khuynh Ngã Nhất Sinh Nhất Thế Luyến – Chap 828/01/2016
Khuynh Ngã Nhất Sinh Nhất Thế Luyến – Chap 718/08/2015
Khuynh Ngã Nhất Sinh Nhất Thế Luyến – Chap 615/06/2015
Khuynh Ngã Nhất Sinh Nhất Thế Luyến – Chap 5.228/05/2015
Khuynh Ngã Nhất Sinh Nhất Thế Luyến – Chap 5.126/05/2015
Khuynh Ngã Nhất Sinh Nhất Thế Luyến – Chap 4.224/05/2015
Khuynh Ngã Nhất Sinh Nhất Thế Luyến – Chap 4.121/05/2015
Khuynh Ngã Nhất Sinh Nhất Thế Luyến – Chap 323/04/2015
Khuynh Ngã Nhất Sinh Nhất Thế Luyến – Chap 2.223/03/2015
Khuynh Ngã Nhất Sinh Nhất Thế Luyến – Chap 2.121/03/2015
Khuynh Ngã Nhất Sinh Nhất Thế Luyến – Chap 107/03/2015

Bình luận

Float Left Đóng
Float Right Đóng