Khuynh Ngã Nhất Sinh Nhất Thế Luyến

Khuynh Ngã Nhất Sinh Nhất Thế Luyến

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Truyện V1
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: truyenv1.com, Ngôn Phong
Ngày thêm: 07/03/2015

 
 

Đều nói cổ đại đế vương đều có tam cung lục viện, cả đời có vô số nữ tử ở bên cạnh, nhưng trong lịch sử lại có một vị đế vương, cả đời chỉ có một thê, tình cảm của cả đời này đều dành cho một người duy nhất.

“Chu Hữu Đường, ngươi nói cho ta biết, cả đời này ngươi có thể chỉ có một thê tử không? Giữa hai chúng ta có thể có người khác hay không?”

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Khuynh Ngã Nhất Sinh Nhất Thế Luyến – Chap 3620/04/2017
Khuynh Ngã Nhất Sinh Nhất Thế Luyến – Chap 3515/04/2017
Khuynh Ngã Nhất Sinh Nhất Thế Luyến – Chap 3406/04/2017
Khuynh Ngã Nhất Sinh Nhất Thế Luyến – Chap 3327/03/2017
Khuynh Ngã Nhất Sinh Nhất Thế Luyến – Chap 3223/03/2017
Khuynh Ngã Nhất Sinh Nhất Thế Luyến – Chap 3103/01/2017
Khuynh Ngã Nhất Sinh Nhất Thế Luyến – Chap 3029/12/2016
Khuynh Ngã Nhất Sinh Nhất Thế Luyến – Chap 2926/12/2016
Khuynh Ngã Nhất Sinh Nhất Thế Luyến – Chap 2825/12/2016
Khuynh Ngã Nhất Sinh Nhất Thế Luyến – Chap 2723/12/2016
Khuynh Ngã Nhất Sinh Nhất Thế Luyến – Chap 2622/11/2016
Khuynh Ngã Nhất Sinh Nhất Thế Luyến – Chap 2519/11/2016
Khuynh Ngã Nhất Sinh Nhất Thế Luyến – Chap 2409/11/2016
Khuynh Ngã Nhất Sinh Nhất Thế Luyến – Chap 2323/09/2016
Khuynh Ngã Nhất Sinh Nhất Thế Luyến – Chap 2218/09/2016
Khuynh Ngã Nhất Sinh Nhất Thế Luyến – Chap 2113/09/2016
Khuynh Ngã Nhất Sinh Nhất Thế Luyến – Chap 2007/09/2016
Khuynh Ngã Nhất Sinh Nhất Thế Luyến – Chap 1930/08/2016
Khuynh Ngã Nhất Sinh Nhất Thế Luyến – Chap 1827/08/2016
Khuynh Ngã Nhất Sinh Nhất Thế Luyến – Chap 1710/08/2016
Khuynh Ngã Nhất Sinh Nhất Thế Luyến – Chap 1603/08/2016
Khuynh Ngã Nhất Sinh Nhất Thế Luyến – Chap 1528/07/2016
Khuynh Ngã Nhất Sinh Nhất Thế Luyến – Chap 1425/07/2016
Khuynh Ngã Nhất Sinh Nhất Thế Luyến – Chap 1309/07/2016
Khuynh Ngã Nhất Sinh Nhất Thế Luyến – Chap 1203/07/2016
Khuynh Ngã Nhất Sinh Nhất Thế Luyến – Chap 1125/06/2016
Khuynh Ngã Nhất Sinh Nhất Thế Luyến – Chap 1011/06/2016
Khuynh Ngã Nhất Sinh Nhất Thế Luyến – Chap 910/06/2016
Khuynh Ngã Nhất Sinh Nhất Thế Luyến – Chap 828/01/2016
Khuynh Ngã Nhất Sinh Nhất Thế Luyến – Chap 718/08/2015
Khuynh Ngã Nhất Sinh Nhất Thế Luyến – Chap 615/06/2015
Khuynh Ngã Nhất Sinh Nhất Thế Luyến – Chap 5.228/05/2015
Khuynh Ngã Nhất Sinh Nhất Thế Luyến – Chap 5.126/05/2015
Khuynh Ngã Nhất Sinh Nhất Thế Luyến – Chap 4.224/05/2015
Khuynh Ngã Nhất Sinh Nhất Thế Luyến – Chap 4.121/05/2015
Khuynh Ngã Nhất Sinh Nhất Thế Luyến – Chap 323/04/2015
Khuynh Ngã Nhất Sinh Nhất Thế Luyến – Chap 2.223/03/2015
Khuynh Ngã Nhất Sinh Nhất Thế Luyến – Chap 2.121/03/2015
Khuynh Ngã Nhất Sinh Nhất Thế Luyến – Chap 107/03/2015

Bình luận

CMD368 Đóng