#Nam Thần Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Không Phải Fan Của Ta Đều Vào Sổ Đen

Không Phải Fan Của Ta Đều Vào Sổ Đen

Tên khác: Không có
Tác giả: Ma Vương s
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Tuyệt Ái Lạc Thành, www.a3manga.com
Ngày thêm: 17/11/2016

Phương Thiên Thiên vì một tai nạn xe cộ không rõ bất ngờ biến thành kẻ địch mà mình hận nhất – Lam Tiên Vũ. Vì trở thành ngôi sao nổi tiếng trong giới giải trí điện ảnh và truyền hình, Lam Tiên Vũ không những có bạn trai tình huống còn cùng người chế tác âm nhạc ở bên ngoài…loạn thành một đống? Vừa mới tỉnh lại, Phương Thiên Thiên cảm thấy thế giới này thật quá hư ảo rồi! Bất quá, cho dù hư ảo cũng không thể làm mất đi mục đích báo thù của nàng!

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Không Phải Fan Của Ta Đều Vào Sổ Đen – Chap 8926/09/2018
Không Phải Fan Của Ta Đều Vào Sổ Đen – Chap 8825/09/2018
Không Phải Fan Của Ta Đều Vào Sổ Đen – Chap 8721/09/2018
Không Phải Fan Của Ta Đều Vào Sổ Đen – Chap 8619/09/2018
Không Phải Fan Của Ta Đều Vào Sổ Đen – Chap 8518/09/2018
Không Phải Fan Của Ta Đều Vào Sổ Đen – Chap 8417/09/2018
Không Phải Fan Của Ta Đều Vào Sổ Đen – Chap 8315/09/2018
Không Phải Fan Của Ta Đều Vào Sổ Đen – Chap 8212/09/2018
Không Phải Fan Của Ta Đều Vào Sổ Đen – Chap 8111/09/2018
Không Phải Fan Của Ta Đều Vào Sổ Đen – Chap 80.810/08/2018
Không Phải Fan Của Ta Đều Vào Sổ Đen – Chap 80.708/08/2018
Không Phải Fan Của Ta Đều Vào Sổ Đen – Chap 80.607/08/2018
Không Phải Fan Của Ta Đều Vào Sổ Đen – Chap 80.507/08/2018
Không Phải Fan Của Ta Đều Vào Sổ Đen – Chap 8003/08/2018
Không Phải Fan Của Ta Đều Vào Sổ Đen – Chap 7902/08/2018
Không Phải Fan Của Ta Đều Vào Sổ Đen – Chap 7801/08/2018
Không Phải Fan Của Ta Đều Vào Sổ Đen – Chap 7731/07/2018
Không Phải Fan Của Ta Đều Vào Sổ Đen – Chap 7630/07/2018
Không Phải Fan Của Ta Đều Vào Sổ Đen – Chap 7529/07/2018
Không Phải Fan Của Ta Đều Vào Sổ Đen – Chap 7428/07/2018
Không Phải Fan Của Ta Đều Vào Sổ Đen – Chap 7327/07/2018
Không Phải Fan Của Ta Đều Vào Sổ Đen – Chap 7226/07/2018
Không Phải Fan Của Ta Đều Vào Sổ Đen – Chap 7125/07/2018
Không Phải Fan Của Ta Đều Vào Sổ Đen – Chap 7024/07/2018
Không Phải Fan Của Ta Đều Vào Sổ Đen – Chap 6923/07/2018
Không Phải Fan Của Ta Đều Vào Sổ Đen – Chap 6822/07/2018
Không Phải Fan Của Ta Đều Vào Sổ Đen – Chap 6721/07/2018
Không Phải Fan Của Ta Đều Vào Sổ Đen – Chap 6620/07/2018
Không Phải Fan Của Ta Đều Vào Sổ Đen – Chap 6519/07/2018
Không Phải Fan Của Ta Đều Vào Sổ Đen – Chap 6418/07/2018
Không Phải Fan Của Ta Đều Vào Sổ Đen – Chap 6317/07/2018
Không Phải Fan Của Ta Đều Vào Sổ Đen – Chap 6216/07/2018
Không Phải Fan Của Ta Đều Vào Sổ Đen – Chap 6115/07/2018
Không Phải Fan Của Ta Đều Vào Sổ Đen – Chap 6014/07/2018
Không Phải Fan Của Ta Đều Vào Sổ Đen – Chap 5913/07/2018
Không Phải Fan Của Ta Đều Vào Sổ Đen – Chap 5812/07/2018
Không Phải Fan Của Ta Đều Vào Sổ Đen – Chap 5711/07/2018
Không Phải Fan Của Ta Đều Vào Sổ Đen – Chap 5610/07/2018
Không Phải Fan Của Ta Đều Vào Sổ Đen – Chap 5509/07/2018
Không Phải Fan Của Ta Đều Vào Sổ Đen – Chap 5408/07/2018
Không Phải Fan Của Ta Đều Vào Sổ Đen – Chap 5307/07/2018
Không Phải Fan Của Ta Đều Vào Sổ Đen – Chap 5206/07/2018
Không Phải Fan Của Ta Đều Vào Sổ Đen – Chap 5105/07/2018
Không Phải Fan Của Ta Đều Vào Sổ Đen – Chap 5004/07/2018
Không Phải Fan Của Ta Đều Vào Sổ Đen – Chap 4903/07/2018
Không Phải Fan Của Ta Đều Vào Sổ Đen – Chap 4802/07/2018
Không Phải Fan Của Ta Đều Vào Sổ Đen – Chap 4701/07/2018
Không Phải Fan Của Ta Đều Vào Sổ Đen – Chap 4630/06/2018
Không Phải Fan Của Ta Đều Vào Sổ Đen – Chap 4529/06/2018
Không Phải Fan Của Ta Đều Vào Sổ Đen – Chap 4428/06/2018
Không Phải Fan Của Ta Đều Vào Sổ Đen – Chap 4327/06/2018
Không Phải Fan Của Ta Đều Vào Sổ Đen – Chap 4223/06/2018
Không Phải Fan Của Ta Đều Vào Sổ Đen – Chap 4122/06/2018
Không Phải Fan Của Ta Đều Vào Sổ Đen – Chap 4021/06/2018
Không Phải Fan Của Ta Đều Vào Sổ Đen – Chap 3920/06/2018
Không Phải Fan Của Ta Đều Vào Sổ Đen – Chap 3819/06/2018
Không Phải Fan Của Ta Đều Vào Sổ Đen – Chap 3717/06/2018
Không Phải Fan Của Ta Đều Vào Sổ Đen – Chap 3616/06/2018
Không Phải Fan Của Ta Đều Vào Sổ Đen – Chap 3513/06/2018
Không Phải Fan Của Ta Đều Vào Sổ Đen – Chap 3410/06/2018
Không Phải Fan Của Ta Đều Vào Sổ Đen – Chap 3304/06/2018
Không Phải Fan Của Ta Đều Vào Sổ Đen – Chap 3226/05/2018
Không Phải Fan Của Ta Đều Vào Sổ Đen – Chap 3123/05/2018
Không Phải Fan Của Ta Đều Vào Sổ Đen – Chap 3013/05/2018
Không Phải Fan Của Ta Đều Vào Sổ Đen – Chap 2912/05/2018
Không Phải Fan Của Ta Đều Vào Sổ Đen – Chap 2809/04/2018
Không Phải Fan Của Ta Đều Vào Sổ Đen – Chap 2723/01/2018
Không Phải Fan Của Ta Đều Vào Sổ Đen – Chap 2621/01/2018
Không Phải Fan Của Ta Đều Vào Sổ Đen – Chap 2519/01/2018
Không Phải Fan Của Ta Đều Vào Sổ Đen – Chap 2417/01/2018
Không Phải Fan Của Ta Đều Vào Sổ Đen – Chap 2331/12/2017
Không Phải Fan Của Ta Đều Vào Sổ Đen – Chap 2227/12/2017
Không Phải Fan Của Ta Đều Vào Sổ Đen – Chap 2113/12/2017
Không Phải Fan Của Ta Đều Vào Sổ Đen – Chap 2011/12/2017
Không Phải Fan Của Ta Đều Vào Sổ Đen – Chap 1904/12/2017
Không Phải Fan Của Ta Đều Vào Sổ Đen – Chap 1802/12/2017
Không Phải Fan Của Ta Đều Vào Sổ Đen – Chap 1730/11/2017
Không Phải Fan Của Ta Đều Vào Sổ Đen – Chap 1628/11/2017
Không Phải Fan Của Ta Đều Vào Sổ Đen – Chap 1525/11/2017
Không Phải Fan Của Ta Đều Vào Sổ Đen – Chap 1423/11/2017
Không Phải Fan Của Ta Đều Vào Sổ Đen – Chap 1316/11/2017
Không Phải Fan Của Ta Đều Vào Sổ Đen – Chap 1213/11/2017
Không Phải Fan Của Ta Đều Vào Sổ Đen – Chap 1111/11/2017
Không Phải Fan Của Ta Đều Vào Sổ Đen – Chap 1007/11/2017
Không Phải Fan Của Ta Đều Vào Sổ Đen – Chap 903/11/2017
Không Phải Fan Của Ta Đều Vào Sổ Đen – Chap 826/10/2017
Không Phải Fan Của Ta Đều Vào Sổ Đen – Chap 724/10/2017
Không Phải Fan Của Ta Đều Vào Sổ Đen – Chap 622/10/2017
Không Phải Fan Của Ta Đều Vào Sổ Đen – Chap 521/10/2017
Không Phải Fan Của Ta Đều Vào Sổ Đen – Chap 416/10/2017
Không Phải Fan Của Ta Đều Vào Sổ Đen – Chap 315/10/2017
Không Phải Fan Của Ta Đều Vào Sổ Đen – Chap 222/11/2016
Không Phải Fan Của Ta Đều Vào Sổ Đen – Chap 117/11/2016

Bình luận

Float Left Đóng
Float Right Đóng