Không Phải Fan Của Ta Đều Vào Sổ Đen

Không Phải Fan Của Ta Đều Vào Sổ Đen

Tên khác: Không có
Tác giả: Ma Vương s
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Tuyệt Ái Lạc Thành, www.a3manga.com
Ngày thêm: 17/11/2016

 

Phương Thiên Thiên vì một tai nạn xe cộ không rõ bất ngờ biến thành kẻ địch mà mình hận nhất – Lam Tiên Vũ. Vì trở thành ngôi sao nổi tiếng trong giới giải trí điện ảnh và truyền hình, Lam Tiên Vũ không những có bạn trai tình huống còn cùng người chế tác âm nhạc ở bên ngoài…loạn thành một đống? Vừa mới tỉnh lại, Phương Thiên Thiên cảm thấy thế giới này thật quá hư ảo rồi! Bất quá, cho dù hư ảo cũng không thể làm mất đi mục đích báo thù của nàng!

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Không Phải Fan Của Ta Đều Vào Sổ Đen – Chap 4021/06/2018
Không Phải Fan Của Ta Đều Vào Sổ Đen – Chap 3920/06/2018
Không Phải Fan Của Ta Đều Vào Sổ Đen – Chap 3819/06/2018
Không Phải Fan Của Ta Đều Vào Sổ Đen – Chap 3717/06/2018
Không Phải Fan Của Ta Đều Vào Sổ Đen – Chap 3616/06/2018
Không Phải Fan Của Ta Đều Vào Sổ Đen – Chap 3513/06/2018
Không Phải Fan Của Ta Đều Vào Sổ Đen – Chap 3410/06/2018
Không Phải Fan Của Ta Đều Vào Sổ Đen – Chap 3304/06/2018
Không Phải Fan Của Ta Đều Vào Sổ Đen – Chap 3226/05/2018
Không Phải Fan Của Ta Đều Vào Sổ Đen – Chap 3123/05/2018
Không Phải Fan Của Ta Đều Vào Sổ Đen – Chap 3013/05/2018
Không Phải Fan Của Ta Đều Vào Sổ Đen – Chap 2912/05/2018
Không Phải Fan Của Ta Đều Vào Sổ Đen – Chap 2809/04/2018
Không Phải Fan Của Ta Đều Vào Sổ Đen – Chap 2723/01/2018
Không Phải Fan Của Ta Đều Vào Sổ Đen – Chap 2621/01/2018
Không Phải Fan Của Ta Đều Vào Sổ Đen – Chap 2519/01/2018
Không Phải Fan Của Ta Đều Vào Sổ Đen – Chap 2417/01/2018
Không Phải Fan Của Ta Đều Vào Sổ Đen – Chap 2331/12/2017
Không Phải Fan Của Ta Đều Vào Sổ Đen – Chap 2227/12/2017
Không Phải Fan Của Ta Đều Vào Sổ Đen – Chap 2113/12/2017
Không Phải Fan Của Ta Đều Vào Sổ Đen – Chap 2011/12/2017
Không Phải Fan Của Ta Đều Vào Sổ Đen – Chap 1904/12/2017
Không Phải Fan Của Ta Đều Vào Sổ Đen – Chap 1802/12/2017
Không Phải Fan Của Ta Đều Vào Sổ Đen – Chap 1730/11/2017
Không Phải Fan Của Ta Đều Vào Sổ Đen – Chap 1628/11/2017
Không Phải Fan Của Ta Đều Vào Sổ Đen – Chap 1525/11/2017
Không Phải Fan Của Ta Đều Vào Sổ Đen – Chap 1423/11/2017
Không Phải Fan Của Ta Đều Vào Sổ Đen – Chap 1316/11/2017
Không Phải Fan Của Ta Đều Vào Sổ Đen – Chap 1213/11/2017
Không Phải Fan Của Ta Đều Vào Sổ Đen – Chap 1111/11/2017
Không Phải Fan Của Ta Đều Vào Sổ Đen – Chap 1007/11/2017
Không Phải Fan Của Ta Đều Vào Sổ Đen – Chap 903/11/2017
Không Phải Fan Của Ta Đều Vào Sổ Đen – Chap 826/10/2017
Không Phải Fan Của Ta Đều Vào Sổ Đen – Chap 724/10/2017
Không Phải Fan Của Ta Đều Vào Sổ Đen – Chap 622/10/2017
Không Phải Fan Của Ta Đều Vào Sổ Đen – Chap 521/10/2017
Không Phải Fan Của Ta Đều Vào Sổ Đen – Chap 416/10/2017
Không Phải Fan Của Ta Đều Vào Sổ Đen – Chap 315/10/2017
Không Phải Fan Của Ta Đều Vào Sổ Đen – Chap 222/11/2016
Không Phải Fan Của Ta Đều Vào Sổ Đen – Chap 117/11/2016

Bình luận