Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu

Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu

Tên khác: Không có
Tác giả: Vạn Họa Đồng Manhua
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: truyentranh.site
Ngày thêm: 17/07/2017

 

Cô bị chính em gái của mình tỉ mỉ bày mưu, hãm hại cô thân bại danh liệt, vị hôn phu bị cướp, còn bị bắt ép gả cho người đã cùng cô tình một đêm. Cái gì? Thì ra chồng cô là….

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 5919/01/2018
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 5814/01/2018
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 5712/01/2018
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 5610/01/2018
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 5508/01/2018
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 5401/01/2018
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 5328/12/2017
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 5225/12/2017
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 5123/12/2017
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 5022/12/2017
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 4915/12/2017
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 4812/12/2017
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 4710/12/2017
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 4604/12/2017
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 4530/11/2017
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 4426/11/2017
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 4324/11/2017
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 4220/11/2017
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 4119/11/2017
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 4014/11/2017
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 3913/11/2017
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 3809/11/2017
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 3707/11/2017
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 3603/11/2017
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 3503/11/2017
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 3424/10/2017
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 3320/10/2017
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 3215/10/2017
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 3113/10/2017
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 3009/10/2017
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 2905/10/2017
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 2801/10/2017
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 2728/09/2017
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 2624/09/2017
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 2521/09/2017
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 2418/09/2017
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 2314/09/2017
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 2210/09/2017
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 2107/09/2017
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 2003/09/2017
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 1931/08/2017
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 1827/08/2017
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 1725/08/2017
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 1620/08/2017
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 1517/08/2017
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 1413/08/2017
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 1310/08/2017
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 1206/08/2017
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 1103/08/2017
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 1030/07/2017
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 927/07/2017
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 823/07/2017
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 720/07/2017
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 617/07/2017
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 517/07/2017
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 417/07/2017
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 317/07/2017
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 217/07/2017
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 117/07/2017

Bình luận

Tết 2018