#Tu Chân Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu

Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu

Tên khác: Không có
Tác giả: Vạn Họa Đồng Manhua
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: truyentranh.site, Anna Ryeo
Ngày thêm: 17/07/2017

Cô bị chính em gái của mình tỉ mỉ bày mưu, hãm hại cô thân bại danh liệt, vị hôn phu bị cướp, còn bị bắt ép gả cho người đã cùng cô tình một đêm. Cái gì? Thì ra chồng cô là….

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 18029/04/2019
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 17929/04/2019
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 17829/04/2019
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 17726/04/2019
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 17611/04/2019
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 17511/04/2019
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 17402/04/2019
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 17302/04/2019
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 17207/03/2019
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 17101/03/2019
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 17001/03/2019
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 16927/02/2019
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 16827/02/2019
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 16725/02/2019
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 16621/02/2019
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 16518/02/2019
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 16414/02/2019
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 16331/01/2019
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 16230/01/2019
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 16129/01/2019
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 16028/01/2019
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 15926/01/2019
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 15821/01/2019
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 15718/01/2019
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 15614/01/2019
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 15511/01/2019
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 15407/01/2019
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 15307/01/2019
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 15230/12/2018
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 150-15129/12/2018
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 14920/12/2018
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 14817/12/2018
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 14713/12/2018
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 14609/12/2018
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 14506/12/2018
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 14425/11/2018
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 14322/11/2018
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 14216/11/2018
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 14112/11/2018
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 14008/11/2018
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 13904/11/2018
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 13801/11/2018
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 13728/10/2018
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 13625/10/2018
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 13521/10/2018
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 13419/10/2018
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 13314/10/2018
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 13211/10/2018
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 13107/10/2018
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 13003/10/2018
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 12928/09/2018
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 12823/09/2018
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 12720/09/2018
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 12619/09/2018
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 12514/09/2018
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 12411/09/2018
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 12311/09/2018
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 12202/09/2018
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 121.526/08/2018
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 12126/08/2018
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 12024/08/2018
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 11920/08/2018
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 118.516/08/2018
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 11816/08/2018
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 11712/08/2018
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 11609/08/2018
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 115.508/08/2018
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 11508/08/2018
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 11402/08/2018
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 11330/07/2018
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 11229/07/2018
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 11122/07/2018
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 11015/07/2018
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 10912/07/2018
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 10808/07/2018
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 10705/07/2018
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 10601/07/2018
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 10528/06/2018
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 10425/06/2018
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 10321/06/2018
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 10218/06/2018
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 10114/06/2018
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 10010/06/2018
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 9910/06/2018
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 9810/06/2018
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 9710/06/2018
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 9610/06/2018
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 9510/06/2018
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 9410/06/2018
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 9310/06/2018
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 9210/06/2018
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 9110/06/2018
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 9010/06/2018
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 8910/06/2018
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 8810/06/2018
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 8710/06/2018
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 8610/06/2018
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 8510/06/2018
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 8410/06/2018
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 8310/06/2018
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 8210/06/2018
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 8110/06/2018
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 8010/06/2018
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 7910/06/2018
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 7810/06/2018
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 7710/06/2018
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 7610/06/2018
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 7510/06/2018
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 7410/06/2018
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 7329/05/2018
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 7202/05/2018
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 7125/04/2018
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 7023/04/2018
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 6914/04/2018
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 6812/04/2018
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 6703/04/2018
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 6627/03/2018
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 6523/03/2018
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 6427/02/2018
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 6308/02/2018
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 6231/01/2018
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 6125/01/2018
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 6022/01/2018
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 5919/01/2018
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 5814/01/2018
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 5712/01/2018
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 5610/01/2018
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 5508/01/2018
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 5401/01/2018
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 5328/12/2017
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 5225/12/2017
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 5123/12/2017
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 5022/12/2017
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 4915/12/2017
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 4812/12/2017
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 4710/12/2017
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 4604/12/2017
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 4530/11/2017
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 4426/11/2017
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 4324/11/2017
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 4220/11/2017
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 4119/11/2017
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 4014/11/2017
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 3913/11/2017
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 3809/11/2017
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 3707/11/2017
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 3603/11/2017
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 3503/11/2017
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 3424/10/2017
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 3320/10/2017
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 3215/10/2017
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 3113/10/2017
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 3009/10/2017
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 2905/10/2017
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 2801/10/2017
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 2728/09/2017
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 2624/09/2017
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 2521/09/2017
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 2418/09/2017
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 2314/09/2017
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 2210/09/2017
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 2107/09/2017
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 2003/09/2017
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 1931/08/2017
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 1827/08/2017
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 1725/08/2017
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 1620/08/2017
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 1517/08/2017
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 1413/08/2017
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 1310/08/2017
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 1206/08/2017
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 1103/08/2017
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 1030/07/2017
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 927/07/2017
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 823/07/2017
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 720/07/2017
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 617/07/2017
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 517/07/2017
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 417/07/2017
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 317/07/2017
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 217/07/2017
Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu – Chap 117/07/2017

Bình luận

Float Left Đóng
Float Right Đóng