#Bạn Trai Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Khóa Chặt Đôi Môi

Khóa Chặt Đôi Môi

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Ổ Cú Mèo
Tình trạng: Trọn bộ
Nguồn: Lạc Kỳ Đình, ocumeo.com
Ngày thêm: 12/06/2019

Sự nhẫn nhục và thấp kém của cô ở kiếp trước để đôi lấy âm mưu và phản bội của người xung quanh, kiếp này cô trở lại, cô mạnh mẽ và cô phải khiến những bè bắt nạt mình phải trả gia! Làm sao để “ảnh hậu” này đào ngược được cuộc sống khốn đốn và chiếm được trái tim của vị bá đạo tổng tài…

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 15008/11/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 14907/11/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 14805/11/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 14704/11/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 14601/11/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 14525/10/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 14424/10/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 14322/10/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 14219/10/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 14117/10/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 14014/10/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 13912/10/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 13804/10/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 13703/10/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 13628/09/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 13526/09/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 13425/09/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 13317/09/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 13216/09/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 13111/09/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 13007/09/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 12930/08/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 12828/08/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 12724/08/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 12615/08/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 12513/08/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 12412/08/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 12309/08/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 12208/08/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 12122/07/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 12021/07/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 11920/07/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 11819/07/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 11718/07/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 11617/07/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 11527/06/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 11426/06/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 11320/06/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 11219/06/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 11113/06/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 11012/06/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 10906/06/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 10805/06/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 10730/05/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 10629/05/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 10523/05/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 10422/05/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 10316/05/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 10215/05/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 10109/05/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 10008/05/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 9902/05/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 9801/05/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 9725/04/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 9624/04/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 9518/04/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 9417/04/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 9311/04/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 9210/04/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 9103/04/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 9028/03/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 8927/03/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 8821/03/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 8720/03/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 8614/03/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 8513/03/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 8407/03/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 8306/03/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 8229/02/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 8128/02/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 8022/02/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 7921/02/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 7815/02/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 7714/02/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 7612/02/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 7511/02/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 7410/02/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 7309/02/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 7208/02/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 7107/02/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 7005/02/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 6904/02/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 6803/02/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 6702/02/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 6601/02/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 6531/01/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 6429/01/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 6328/01/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 6227/01/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 6126/01/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 6025/01/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 5924/01/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 5823/01/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 5722/01/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 5621/01/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 5520/01/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 5419/01/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 5318/01/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 5217/01/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 5116/01/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 5015/01/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 4914/01/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 4813/01/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 4712/01/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 4611/01/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 4510/01/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 4409/01/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 4304/01/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 4203/01/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 4102/01/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 4001/01/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 3931/12/2019
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 3830/12/2019
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 3729/12/2019
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 3628/12/2019
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 3527/12/2019
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 3422/12/2019
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 3321/12/2019
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 3217/12/2019
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 3116/12/2019
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 3015/12/2019
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 2913/12/2019
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 2812/12/2019
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 2711/12/2019
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 2606/12/2019
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 2502/12/2019
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 2401/12/2019
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 2330/11/2019
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 2227/11/2019
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 2126/11/2019
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 2025/11/2019
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 1924/11/2019
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 1818/11/2019
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 1714/11/2019
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 1613/11/2019
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 1510/11/2019
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 1409/11/2019
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 1327/10/2019
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 1224/10/2019
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 1122/10/2019
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 1021/10/2019
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 907/10/2019
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 818/08/2019
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 715/08/2019
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 601/08/2019
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 525/07/2019
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 407/07/2019
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 328/06/2019
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 217/06/2019
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 112/06/2019

Bình luận

Float Left Đóng
Float Right Đóng