#Hào Môn Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Khóa Chặt Đôi Môi

Khóa Chặt Đôi Môi

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Ổ Cú Mèo
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Lạc Kỳ Đình, ocumeo.com
Ngày thêm: 12/06/2019

Sự nhẫn nhục và thấp kém của cô ở kiếp trước để đôi lấy âm mưu và phản bội của người xung quanh, kiếp này cô trở lại, cô mạnh mẽ và cô phải khiến những bè bắt nạt mình phải trả gia! Làm sao để “ảnh hậu” này đào ngược được cuộc sống khốn đốn và chiếm được trái tim của vị bá đạo tổng tài…

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 8022/02/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 7921/02/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 7815/02/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 7714/02/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 7612/02/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 7511/02/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 7410/02/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 7309/02/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 7208/02/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 7107/02/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 7005/02/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 6904/02/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 6803/02/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 6702/02/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 6601/02/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 6531/01/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 6429/01/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 6328/01/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 6227/01/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 6126/01/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 6025/01/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 5924/01/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 5823/01/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 5722/01/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 5621/01/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 5520/01/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 5419/01/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 5318/01/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 5217/01/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 5116/01/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 5015/01/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 4914/01/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 4813/01/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 4712/01/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 4611/01/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 4510/01/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 4409/01/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 4304/01/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 4203/01/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 4102/01/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 4001/01/2020
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 3931/12/2019
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 3830/12/2019
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 3729/12/2019
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 3628/12/2019
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 3527/12/2019
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 3422/12/2019
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 3321/12/2019
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 3217/12/2019
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 3116/12/2019
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 3015/12/2019
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 2913/12/2019
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 2812/12/2019
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 2711/12/2019
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 2606/12/2019
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 2502/12/2019
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 2401/12/2019
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 2330/11/2019
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 2227/11/2019
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 2126/11/2019
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 2025/11/2019
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 1924/11/2019
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 1818/11/2019
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 1714/11/2019
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 1613/11/2019
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 1510/11/2019
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 1409/11/2019
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 1327/10/2019
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 1224/10/2019
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 1122/10/2019
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 1021/10/2019
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 907/10/2019
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 818/08/2019
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 715/08/2019
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 601/08/2019
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 525/07/2019
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 407/07/2019
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 328/06/2019
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 217/06/2019
Khóa Chặt Đôi Môi – Chap 112/06/2019

Bình luận