#Lão Công Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Khánh Hi Kỷ Sự

Khánh Hi Kỷ Sự

Tên khác: Không có
Tác giả: Nguyệt Thực Động Mạn
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Dạ Lang Team
Ngày thêm: 05/08/2018

Thân là một giới trừ tà hèn mọn trong thâm cung, phụ tá hoàng đế thu lại thuộc địa, trục xuất hung nô, có chí nguyện và tài hoa bình định thiên hạ, dần dần tập hợp xung quanh hắn, đều là các loại thanh niên tài tuấn.

Song ẩn phía sau cừu hận gia đình hắn, khiến hành động của hắn không thể suy xét chắc chắn, mục đích của hắn vẫn mãi mãi ẩn giấu dưới đỉnh băng…

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận