Khai Phong Kỳ Đàm

Khai Phong Kỳ Đàm

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Tổng hợp nhiều nguồn
Ngày thêm: 07/10/2014

 
 

Một Bao Thanh Thiên thiết diện vô tư,
Một Công Tôn Sách ôn tồn nho nhã,
Một Triển Chiêu chính khí lẫm liệt…
Tất cả đều không xuất hiện trong bộ truyện này =))

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Khai Phong Kỳ Đàm – Chap 4213/09/2016
Khai Phong Kỳ Đàm – Chap 4104/08/2016
Khai Phong Kỳ Đàm – Chap 4027/01/2016
Khai Phong Kỳ Đàm – Chap 3925/01/2016
Khai Phong Kỳ Đàm – Chap 3825/01/2016
Khai Phong Kỳ Đàm – Chap 3724/01/2016
Khai Phong Kỳ Đàm – Chap 3617/01/2016
Khai Phong Kỳ Đàm – Chap 3510/01/2016
Khai Phong Kỳ Đàm – Chap 3427/12/2015
Khai Phong Kỳ Đàm – Chap 3320/12/2015
Khai Phong Kỳ Đàm – Chap 3219/12/2015
Khai Phong Kỳ Đàm – Chap 3117/12/2015
Khai Phong Kỳ Đàm – Chap 3015/12/2015
Khai Phong Kỳ Đàm – Chap 2904/10/2015
Khai Phong Kỳ Đàm – Chap 2812/09/2015
Khai Phong Kỳ Đàm – Chap 27.502/09/2015
Khai Phong Kỳ Đàm – Chap 2730/08/2015
Khai Phong Kỳ Đàm – Chap 2615/08/2015
Khai Phong Kỳ Đàm – Chap 2515/08/2015
Khai Phong Kỳ Đàm – Chap 2419/07/2015
Khai Phong Kỳ Đàm – Chap 2319/07/2015
Khai Phong Kỳ Đàm – Chap 2218/07/2015
Khai Phong Kỳ Đàm – Chap 2114/06/2015
Khai Phong Kỳ Đàm – Chap 2011/06/2015
Khai Phong Kỳ Đàm – Chap 1911/06/2015
Khai Phong Kỳ Đàm – Chap 1807/06/2015
Khai Phong Kỳ Đàm – Chap 1712/04/2015
Khai Phong Kỳ Đàm – Chap 1605/04/2015
Khai Phong Kỳ Đàm – Chap 1515/03/2015
Khai Phong Kỳ Đàm – Chap 1417/02/2015
Khai Phong Kỳ Đàm – Chap 1309/02/2015
Khai Phong Kỳ Đàm – Chap 12.528/01/2015
Khai Phong Kỳ Đàm – Chap 1225/01/2015
Khai Phong Kỳ Đàm – Chap 1119/01/2015
Khai Phong Kỳ Đàm – Chap 10.215/12/2014
Khai Phong Kỳ Đàm – Chap 10.114/12/2014
Khai Phong Kỳ Đàm – Chap 908/12/2014
Khai Phong Kỳ Đàm – Chap 801/12/2014
Khai Phong Kỳ Đàm – Chap 725/11/2014
Khai Phong Kỳ Đàm – Chap 618/11/2014
Khai Phong Kỳ Đàm – Chap 502/11/2014
Khai Phong Kỳ Đàm – Chap 427/10/2014
Khai Phong Kỳ Đàm – Chap 3.218/10/2014
Khai Phong Kỳ Đàm – Chap 312/10/2014
Khai Phong Kỳ Đàm – Chap 2.211/10/2014
Khai Phong Kỳ Đàm – Chap 211/10/2014
Khai Phong Kỳ Đàm – Chap 1.509/10/2014
Khai Phong Kỳ Đàm – Chap 107/10/2014

Bình luận