Katakoi Triangle

Katakoi Triangle

Tên khác: Không có
Tác giả: Amano Shinobu
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Trọn bộ
Nguồn: Hairri
Ngày thêm: 20/08/2015

 
 

Sekiya là một cô mọt sách, lần gặp anh chàng Yuuki là lần cô đã giữ trong lòng một tình yêu đơn phưong đối với anh ấy. Nhưng bạn thân của Yuuki, Kasai lại yêu Sekiya, và Yuuki thì lại ủng hộ Kasai…có vẻ như ai cũng đang yêu đơn phưong nhỉ?? Hay đây là một câu chuyện hoàn toàn khác?

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận