Juuza Engi - Engetsu Sangokuden

Juuza Engi - Engetsu Sangokuden

Tên khác: Không có
Tác giả: Idea Factory, SAYO Ichi
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: xiS
Ngày thêm: 03/02/2015

 
 

Thời kỳ cuối của nhà Hán còn được xem là thời đại quần hùng cát cứ. Để đánh bại giặc Khăn Vàng, một nhóm phiến quân muốn lật đổ triều đình nhà Hán, quân triều đình ở các lãnh địa tập hợp thành một đội quân thảo phạt. Chiến sự lan rộng. Đây là câu chuyện về cuộc chiến của Kanu, một thiếu nữ Miêu tộc sống trong thời kỳ loạn lạc này.

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận