Inuyasha

Inuyasha

Tên khác: Khuyển Dạ Xoa
Tác giả: Takahashi Rumiko
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Trọn bộ
Nguồn: Đang cập nhật
Ngày thêm: 23/09/2014

 
 

Kagome là một nữ sinh trung học hiện đại. Cô không bao giờ tin vào những bí ẩn và những điều truyền thuyết. Nhưng một ngày, thế giới xung quah cô bỗng đột nhiên thay đổi khi cô bị cuốn vào dòng thời gian, trở về nước Nhật thời quá khứ. Ở đó, Kagome đã khám phá ra rằng rất nhiều truyền thuyết mơ hồ thực sự tồn tại và số phận của cô bị gắn liền với một sinh vật, đó là…

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Inuyasha – Chap 56.1029/09/2014
Inuyasha – Chap 56.929/09/2014
Inuyasha – Chap 56.829/09/2014
Inuyasha – Chap 56.729/09/2014
Inuyasha – Chap 56.629/09/2014
Inuyasha – Chap 56.529/09/2014
Inuyasha – Chap 56.429/09/2014
Inuyasha – Chap 56.329/09/2014
Inuyasha – Chap 56.229/09/2014
Inuyasha – Chap 56.129/09/2014
Inuyasha – Chap 55.1029/09/2014
Inuyasha – Chap 55.929/09/2014
Inuyasha – Chap 55.829/09/2014
Inuyasha – Chap 55.729/09/2014
Inuyasha – Chap 55.629/09/2014
Inuyasha – Chap 55.529/09/2014
Inuyasha – Chap 55.429/09/2014
Inuyasha – Chap 55.329/09/2014
Inuyasha – Chap 55.229/09/2014
Inuyasha – Chap 55.129/09/2014
Inuyasha – Chap 54.1029/09/2014
Inuyasha – Chap 54.929/09/2014
Inuyasha – Chap 54.829/09/2014
Inuyasha – Chap 54.729/09/2014
Inuyasha – Chap 54.629/09/2014
Inuyasha – Chap 54.529/09/2014
Inuyasha – Chap 54.429/09/2014
Inuyasha – Chap 54.329/09/2014
Inuyasha – Chap 54.229/09/2014
Inuyasha – Chap 54.129/09/2014
Inuyasha – Chap 53.1029/09/2014
Inuyasha – Chap 53.929/09/2014
Inuyasha – Chap 53.829/09/2014
Inuyasha – Chap 53.729/09/2014
Inuyasha – Chap 53.629/09/2014
Inuyasha – Chap 53.529/09/2014
Inuyasha – Chap 53.429/09/2014
Inuyasha – Chap 53.329/09/2014
Inuyasha – Chap 53.229/09/2014
Inuyasha – Chap 53.129/09/2014
Inuyasha – Chap 52.1029/09/2014
Inuyasha – Chap 52.929/09/2014
Inuyasha – Chap 52.829/09/2014
Inuyasha – Chap 52.729/09/2014
Inuyasha – Chap 52.629/09/2014
Inuyasha – Chap 52.529/09/2014
Inuyasha – Chap 52.429/09/2014
Inuyasha – Chap 52.329/09/2014
Inuyasha – Chap 52.229/09/2014
Inuyasha – Chap 52.129/09/2014
Inuyasha – Chap 51.1029/09/2014
Inuyasha – Chap 51.929/09/2014
Inuyasha – Chap 51.829/09/2014
Inuyasha – Chap 51.729/09/2014
Inuyasha – Chap 51.629/09/2014
Inuyasha – Chap 51.529/09/2014
Inuyasha – Chap 51.429/09/2014
Inuyasha – Chap 51.329/09/2014
Inuyasha – Chap 51.229/09/2014
Inuyasha – Chap 51.129/09/2014
Inuyasha – Chap 50.1029/09/2014
Inuyasha – Chap 50.929/09/2014
Inuyasha – Chap 50.829/09/2014
Inuyasha – Chap 50.729/09/2014
Inuyasha – Chap 50.629/09/2014
Inuyasha – Chap 50.529/09/2014
Inuyasha – Chap 50.429/09/2014
Inuyasha – Chap 50.329/09/2014
Inuyasha – Chap 50.229/09/2014
Inuyasha – Chap 50.129/09/2014
Inuyasha – Chap 49.1029/09/2014
Inuyasha – Chap 49.929/09/2014
Inuyasha – Chap 49.829/09/2014
Inuyasha – Chap 49.729/09/2014
Inuyasha – Chap 49.629/09/2014
Inuyasha – Chap 49.529/09/2014
Inuyasha – Chap 49.429/09/2014
Inuyasha – Chap 49.329/09/2014
Inuyasha – Chap 49.229/09/2014
Inuyasha – Chap 49.129/09/2014
Inuyasha – Chap 48.1029/09/2014
Inuyasha – Chap 48.929/09/2014
Inuyasha – Chap 48.829/09/2014
Inuyasha – Chap 48.729/09/2014
Inuyasha – Chap 48.629/09/2014
Inuyasha – Chap 48.529/09/2014
Inuyasha – Chap 48.429/09/2014
Inuyasha – Chap 48.329/09/2014
Inuyasha – Chap 48.229/09/2014
Inuyasha – Chap 48.129/09/2014
Inuyasha – Chap 47.1029/09/2014
Inuyasha – Chap 47.929/09/2014
Inuyasha – Chap 47.829/09/2014
Inuyasha – Chap 47.729/09/2014
Inuyasha – Chap 47.629/09/2014
Inuyasha – Chap 47.529/09/2014
Inuyasha – Chap 47.429/09/2014
Inuyasha – Chap 47.329/09/2014
Inuyasha – Chap 47.229/09/2014
Inuyasha – Chap 47.129/09/2014
Inuyasha – Chap 46.1029/09/2014
Inuyasha – Chap 46.929/09/2014
Inuyasha – Chap 46.829/09/2014
Inuyasha – Chap 46.729/09/2014
Inuyasha – Chap 46.629/09/2014
Inuyasha – Chap 46.529/09/2014
Inuyasha – Chap 46.429/09/2014
Inuyasha – Chap 46.329/09/2014
Inuyasha – Chap 46.229/09/2014
Inuyasha – Chap 46.129/09/2014
Inuyasha – Chap 45.1029/09/2014
Inuyasha – Chap 45.929/09/2014
Inuyasha – Chap 45.829/09/2014
Inuyasha – Chap 45.729/09/2014
Inuyasha – Chap 45.629/09/2014
Inuyasha – Chap 45.529/09/2014
Inuyasha – Chap 45.429/09/2014
Inuyasha – Chap 45.329/09/2014
Inuyasha – Chap 45.229/09/2014
Inuyasha – Chap 45.129/09/2014
Inuyasha – Chap 44.1029/09/2014
Inuyasha – Chap 44.929/09/2014
Inuyasha – Chap 44.829/09/2014
Inuyasha – Chap 44.729/09/2014
Inuyasha – Chap 44.629/09/2014
Inuyasha – Chap 44.529/09/2014
Inuyasha – Chap 44.429/09/2014
Inuyasha – Chap 44.329/09/2014
Inuyasha – Chap 44.229/09/2014
Inuyasha – Chap 44.129/09/2014
Inuyasha – Chap 43.1029/09/2014
Inuyasha – Chap 43.929/09/2014
Inuyasha – Chap 43.829/09/2014
Inuyasha – Chap 43.729/09/2014
Inuyasha – Chap 43.629/09/2014
Inuyasha – Chap 43.529/09/2014
Inuyasha – Chap 43.429/09/2014
Inuyasha – Chap 43.329/09/2014
Inuyasha – Chap 43.229/09/2014
Inuyasha – Chap 43.129/09/2014
Inuyasha – Chap 42.1029/09/2014
Inuyasha – Chap 42.929/09/2014
Inuyasha – Chap 42.829/09/2014
Inuyasha – Chap 42.729/09/2014
Inuyasha – Chap 42.629/09/2014
Inuyasha – Chap 42.529/09/2014
Inuyasha – Chap 42.429/09/2014
Inuyasha – Chap 42.329/09/2014
Inuyasha – Chap 42.229/09/2014
Inuyasha – Chap 42.129/09/2014
Inuyasha – Chap 41.1029/09/2014
Inuyasha – Chap 41.929/09/2014
Inuyasha – Chap 41.829/09/2014
Inuyasha – Chap 41.729/09/2014
Inuyasha – Chap 41.629/09/2014
Inuyasha – Chap 41.529/09/2014
Inuyasha – Chap 41.429/09/2014
Inuyasha – Chap 41.329/09/2014
Inuyasha – Chap 41.229/09/2014
Inuyasha – Chap 41.129/09/2014
Inuyasha – Chap 40.1029/09/2014
Inuyasha – Chap 40.929/09/2014
Inuyasha – Chap 40.829/09/2014
Inuyasha – Chap 40.729/09/2014
Inuyasha – Chap 40.629/09/2014
Inuyasha – Chap 40.529/09/2014
Inuyasha – Chap 40.429/09/2014
Inuyasha – Chap 40.329/09/2014
Inuyasha – Chap 40.226/09/2014
Inuyasha – Chap 40.126/09/2014
Inuyasha – Chap 39.1026/09/2014
Inuyasha – Chap 39.926/09/2014
Inuyasha – Chap 39.826/09/2014
Inuyasha – Chap 39.726/09/2014
Inuyasha – Chap 39.626/09/2014
Inuyasha – Chap 39.526/09/2014
Inuyasha – Chap 39.426/09/2014
Inuyasha – Chap 39.326/09/2014
Inuyasha – Chap 39.226/09/2014
Inuyasha – Chap 39.126/09/2014
Inuyasha – Chap 38.1026/09/2014
Inuyasha – Chap 38.926/09/2014
Inuyasha – Chap 38.826/09/2014
Inuyasha – Chap 38.726/09/2014
Inuyasha – Chap 38.626/09/2014
Inuyasha – Chap 38.526/09/2014
Inuyasha – Chap 38.426/09/2014
Inuyasha – Chap 38.326/09/2014
Inuyasha – Chap 38.226/09/2014
Inuyasha – Chap 38.126/09/2014
Inuyasha – Chap 37.1026/09/2014
Inuyasha – Chap 37.926/09/2014
Inuyasha – Chap 37.826/09/2014
Inuyasha – Chap 37.726/09/2014
Inuyasha – Chap 37.626/09/2014
Inuyasha – Chap 37.526/09/2014
Inuyasha – Chap 37.426/09/2014
Inuyasha – Chap 37.326/09/2014
Inuyasha – Chap 37.226/09/2014
Inuyasha – Chap 37.126/09/2014
Inuyasha – Chap 36.1026/09/2014
Inuyasha – Chap 36.926/09/2014
Inuyasha – Chap 36.826/09/2014
Inuyasha – Chap 36.726/09/2014
Inuyasha – Chap 36.626/09/2014
Inuyasha – Chap 36.526/09/2014
Inuyasha – Chap 36.426/09/2014
Inuyasha – Chap 36.326/09/2014
Inuyasha – Chap 36.226/09/2014
Inuyasha – Chap 36.126/09/2014
Inuyasha – Chap 35.1026/09/2014
Inuyasha – Chap 35.926/09/2014
Inuyasha – Chap 35.826/09/2014
Inuyasha – Chap 35.726/09/2014
Inuyasha – Chap 35.626/09/2014
Inuyasha – Chap 35.526/09/2014
Inuyasha – Chap 35.426/09/2014
Inuyasha – Chap 35.326/09/2014
Inuyasha – Chap 35.226/09/2014
Inuyasha – Chap 35.126/09/2014
Inuyasha – Chap 34.1026/09/2014
Inuyasha – Chap 34.926/09/2014
Inuyasha – Chap 34.826/09/2014
Inuyasha – Chap 34.726/09/2014
Inuyasha – Chap 34.626/09/2014
Inuyasha – Chap 34.526/09/2014
Inuyasha – Chap 34.426/09/2014
Inuyasha – Chap 34.326/09/2014
Inuyasha – Chap 34.226/09/2014
Inuyasha – Chap 34.126/09/2014
Inuyasha – Chap 33.1026/09/2014
Inuyasha – Chap 33.926/09/2014
Inuyasha – Chap 33.826/09/2014
Inuyasha – Chap 33.726/09/2014
Inuyasha – Chap 33.626/09/2014
Inuyasha – Chap 33.526/09/2014
Inuyasha – Chap 33.426/09/2014
Inuyasha – Chap 33.326/09/2014
Inuyasha – Chap 33.226/09/2014
Inuyasha – Chap 33.126/09/2014
Inuyasha – Chap 32.1026/09/2014
Inuyasha – Chap 32.926/09/2014
Inuyasha – Chap 32.826/09/2014
Inuyasha – Chap 32.726/09/2014
Inuyasha – Chap 32.626/09/2014
Inuyasha – Chap 32.526/09/2014
Inuyasha – Chap 32.426/09/2014
Inuyasha – Chap 32.326/09/2014
Inuyasha – Chap 32.226/09/2014
Inuyasha – Chap 32.126/09/2014
Inuyasha – Chap 31.1026/09/2014
Inuyasha – Chap 31.926/09/2014
Inuyasha – Chap 31.826/09/2014
Inuyasha – Chap 31.726/09/2014
Inuyasha – Chap 31.626/09/2014
Inuyasha – Chap 31.526/09/2014
Inuyasha – Chap 31.426/09/2014
Inuyasha – Chap 31.326/09/2014
Inuyasha – Chap 31.226/09/2014
Inuyasha – Chap 31.126/09/2014
Inuyasha – Chap 30.1026/09/2014
Inuyasha – Chap 30.926/09/2014
Inuyasha – Chap 30.826/09/2014
Inuyasha – Chap 30.726/09/2014
Inuyasha – Chap 30.626/09/2014
Inuyasha – Chap 30.526/09/2014
Inuyasha – Chap 30.426/09/2014
Inuyasha – Chap 30.326/09/2014
Inuyasha – Chap 30.226/09/2014
Inuyasha – Chap 30.126/09/2014
Inuyasha – Chap 29.1026/09/2014
Inuyasha – Chap 29.926/09/2014
Inuyasha – Chap 29.826/09/2014
Inuyasha – Chap 29.726/09/2014
Inuyasha – Chap 29.626/09/2014
Inuyasha – Chap 29.526/09/2014
Inuyasha – Chap 29.426/09/2014
Inuyasha – Chap 29.326/09/2014
Inuyasha – Chap 29.226/09/2014
Inuyasha – Chap 29.126/09/2014
Inuyasha – Chap 28.1026/09/2014
Inuyasha – Chap 28.926/09/2014
Inuyasha – Chap 28.826/09/2014
Inuyasha – Chap 28.726/09/2014
Inuyasha – Chap 28.626/09/2014
Inuyasha – Chap 28.526/09/2014
Inuyasha – Chap 28.426/09/2014
Inuyasha – Chap 28.326/09/2014
Inuyasha – Chap 28.226/09/2014
Inuyasha – Chap 28.126/09/2014
Inuyasha – Chap 27.1026/09/2014
Inuyasha – Chap 27.926/09/2014
Inuyasha – Chap 27.826/09/2014
Inuyasha – Chap 27.726/09/2014
Inuyasha – Chap 27.626/09/2014
Inuyasha – Chap 27.526/09/2014
Inuyasha – Chap 27.426/09/2014
Inuyasha – Chap 27.326/09/2014
Inuyasha – Chap 27.226/09/2014
Inuyasha – Chap 27.126/09/2014
Inuyasha – Chap 26.1026/09/2014
Inuyasha – Chap 26.926/09/2014
Inuyasha – Chap 26.826/09/2014
Inuyasha – Chap 26.726/09/2014
Inuyasha – Chap 26.626/09/2014
Inuyasha – Chap 26.526/09/2014
Inuyasha – Chap 26.426/09/2014
Inuyasha – Chap 26.326/09/2014
Inuyasha – Chap 26.226/09/2014
Inuyasha – Chap 26.126/09/2014
Inuyasha – Chap 25.1026/09/2014
Inuyasha – Chap 25.926/09/2014
Inuyasha – Chap 25.826/09/2014
Inuyasha – Chap 25.726/09/2014
Inuyasha – Chap 25.626/09/2014
Inuyasha – Chap 25.526/09/2014
Inuyasha – Chap 25.426/09/2014
Inuyasha – Chap 25.326/09/2014
Inuyasha – Chap 25.226/09/2014
Inuyasha – Chap 25.126/09/2014
Inuyasha – Chap 24.1026/09/2014
Inuyasha – Chap 24.926/09/2014
Inuyasha – Chap 24.826/09/2014
Inuyasha – Chap 24.726/09/2014
Inuyasha – Chap 24.626/09/2014
Inuyasha – Chap 24.526/09/2014
Inuyasha – Chap 24.426/09/2014
Inuyasha – Chap 24.326/09/2014
Inuyasha – Chap 24.226/09/2014
Inuyasha – Chap 24.125/09/2014
Inuyasha – Chap 23.1025/09/2014
Inuyasha – Chap 23.925/09/2014
Inuyasha – Chap 23.825/09/2014
Inuyasha – Chap 23.725/09/2014
Inuyasha – Chap 23.625/09/2014
Inuyasha – Chap 23.525/09/2014
Inuyasha – Chap 23.425/09/2014
Inuyasha – Chap 23.325/09/2014
Inuyasha – Chap 23.225/09/2014
Inuyasha – Chap 23.125/09/2014
Inuyasha – Chap 22.1025/09/2014
Inuyasha – Chap 22.925/09/2014
Inuyasha – Chap 22.825/09/2014
Inuyasha – Chap 22.725/09/2014
Inuyasha – Chap 22.625/09/2014
Inuyasha – Chap 22.525/09/2014
Inuyasha – Chap 22.425/09/2014
Inuyasha – Chap 22.325/09/2014
Inuyasha – Chap 22.225/09/2014
Inuyasha – Chap 22.125/09/2014
Inuyasha – Chap 21.1025/09/2014
Inuyasha – Chap 21.925/09/2014
Inuyasha – Chap 21.825/09/2014
Inuyasha – Chap 21.725/09/2014
Inuyasha – Chap 21.625/09/2014
Inuyasha – Chap 21.525/09/2014
Inuyasha – Chap 21.425/09/2014
Inuyasha – Chap 21.325/09/2014
Inuyasha – Chap 21.225/09/2014
Inuyasha – Chap 21.125/09/2014
Inuyasha – Chap 20.1025/09/2014
Inuyasha – Chap 20.925/09/2014
Inuyasha – Chap 20.825/09/2014
Inuyasha – Chap 20.725/09/2014
Inuyasha – Chap 20.625/09/2014
Inuyasha – Chap 20.525/09/2014
Inuyasha – Chap 20.425/09/2014
Inuyasha – Chap 20.325/09/2014
Inuyasha – Chap 20.225/09/2014
Inuyasha – Chap 20.125/09/2014
Inuyasha – Chap 19.1025/09/2014
Inuyasha – Chap 19.925/09/2014
Inuyasha – Chap 19.825/09/2014
Inuyasha – Chap 19.725/09/2014
Inuyasha – Chap 19.625/09/2014
Inuyasha – Chap 19.525/09/2014
Inuyasha – Chap 19.425/09/2014
Inuyasha – Chap 19.325/09/2014
Inuyasha – Chap 19.225/09/2014
Inuyasha – Chap 19.125/09/2014
Inuyasha – Chap 18.1025/09/2014
Inuyasha – Chap 18.925/09/2014
Inuyasha – Chap 18.825/09/2014
Inuyasha – Chap 18.725/09/2014
Inuyasha – Chap 18.625/09/2014
Inuyasha – Chap 18.525/09/2014
Inuyasha – Chap 18.425/09/2014
Inuyasha – Chap 18.325/09/2014
Inuyasha – Chap 18.225/09/2014
Inuyasha – Chap 18.125/09/2014
Inuyasha – Chap 17.1025/09/2014
Inuyasha – Chap 17.925/09/2014
Inuyasha – Chap 17.825/09/2014
Inuyasha – Chap 17.725/09/2014
Inuyasha – Chap 17.625/09/2014
Inuyasha – Chap 17.525/09/2014
Inuyasha – Chap 17.425/09/2014
Inuyasha – Chap 17.325/09/2014
Inuyasha – Chap 17.225/09/2014
Inuyasha – Chap 17.125/09/2014
Inuyasha – Chap 16.1025/09/2014
Inuyasha – Chap 16.925/09/2014
Inuyasha – Chap 16.825/09/2014
Inuyasha – Chap 16.725/09/2014
Inuyasha – Chap 16.625/09/2014
Inuyasha – Chap 16.525/09/2014
Inuyasha – Chap 16.425/09/2014
Inuyasha – Chap 16.325/09/2014
Inuyasha – Chap 16.225/09/2014
Inuyasha – Chap 16.125/09/2014
Inuyasha – Chap 15.1025/09/2014
Inuyasha – Chap 15.925/09/2014
Inuyasha – Chap 15.825/09/2014
Inuyasha – Chap 15.725/09/2014
Inuyasha – Chap 15.625/09/2014
Inuyasha – Chap 15.525/09/2014
Inuyasha – Chap 15.425/09/2014
Inuyasha – Chap 15.324/09/2014
Inuyasha – Chap 15.224/09/2014
Inuyasha – Chap 15.124/09/2014
Inuyasha – Chap 14.1024/09/2014
Inuyasha – Chap 14.924/09/2014
Inuyasha – Chap 14.824/09/2014
Inuyasha – Chap 14.724/09/2014
Inuyasha – Chap 14.624/09/2014
Inuyasha – Chap 14.524/09/2014
Inuyasha – Chap 14.424/09/2014
Inuyasha – Chap 14.324/09/2014
Inuyasha – Chap 14.224/09/2014
Inuyasha – Chap 14.124/09/2014
Inuyasha – Chap 13.1024/09/2014
Inuyasha – Chap 13.924/09/2014
Inuyasha – Chap 13.824/09/2014
Inuyasha – Chap 13.724/09/2014
Inuyasha – Chap 13.624/09/2014
Inuyasha – Chap 13.524/09/2014
Inuyasha – Chap 13.424/09/2014
Inuyasha – Chap 13.324/09/2014
Inuyasha – Chap 13.224/09/2014
Inuyasha – Chap 13.124/09/2014
Inuyasha – Chap 12.1024/09/2014
Inuyasha – Chap 12.924/09/2014
Inuyasha – Chap 12.824/09/2014
Inuyasha – Chap 12.724/09/2014
Inuyasha – Chap 12.624/09/2014
Inuyasha – Chap 12.524/09/2014
Inuyasha – Chap 12.424/09/2014
Inuyasha – Chap 12.324/09/2014
Inuyasha – Chap 12.224/09/2014
Inuyasha – Chap 12.124/09/2014
Inuyasha – Chap 11.1024/09/2014
Inuyasha – Chap 11.924/09/2014
Inuyasha – Chap 11.824/09/2014
Inuyasha – Chap 11.724/09/2014
Inuyasha – Chap 11.624/09/2014
Inuyasha – Chap 11.524/09/2014
Inuyasha – Chap 11.424/09/2014
Inuyasha – Chap 11.324/09/2014
Inuyasha – Chap 11.224/09/2014
Inuyasha – Chap 11.124/09/2014
Inuyasha – Chap 10.1024/09/2014
Inuyasha – Chap 10.924/09/2014
Inuyasha – Chap 10.824/09/2014
Inuyasha – Chap 10.724/09/2014
Inuyasha – Chap 10.624/09/2014
Inuyasha – Chap 10.524/09/2014
Inuyasha – Chap 10.424/09/2014
Inuyasha – Chap 10.324/09/2014
Inuyasha – Chap 10.224/09/2014
Inuyasha – Chap 10.124/09/2014
Inuyasha – Chap 9.1024/09/2014
Inuyasha – Chap 9.924/09/2014
Inuyasha – Chap 9.824/09/2014
Inuyasha – Chap 9.724/09/2014
Inuyasha – Chap 9.624/09/2014
Inuyasha – Chap 9.524/09/2014
Inuyasha – Chap 9.424/09/2014
Inuyasha – Chap 9.324/09/2014
Inuyasha – Chap 9.224/09/2014
Inuyasha – Chap 9.124/09/2014
Inuyasha – Chap 8.1024/09/2014
Inuyasha – Chap 8.924/09/2014
Inuyasha – Chap 8.824/09/2014
Inuyasha – Chap 8.724/09/2014
Inuyasha – Chap 8.624/09/2014
Inuyasha – Chap 8.524/09/2014
Inuyasha – Chap 8.424/09/2014
Inuyasha – Chap 8.324/09/2014
Inuyasha – Chap 8.224/09/2014
Inuyasha – Chap 8.124/09/2014
Inuyasha – Chap 7.1024/09/2014
Inuyasha – Chap 7.924/09/2014
Inuyasha – Chap 7.824/09/2014
Inuyasha – Chap 7.724/09/2014
Inuyasha – Chap 7.624/09/2014
Inuyasha – Chap 7.524/09/2014
Inuyasha – Chap 7.424/09/2014
Inuyasha – Chap 7.324/09/2014
Inuyasha – Chap 7.224/09/2014
Inuyasha – Chap 7.124/09/2014
Inuyasha – Chap 6.1024/09/2014
Inuyasha – Chap 6.924/09/2014
Inuyasha – Chap 6.824/09/2014
Inuyasha – Chap 6.724/09/2014
Inuyasha – Chap 6.624/09/2014
Inuyasha – Chap 6.524/09/2014
Inuyasha – Chap 6.424/09/2014
Inuyasha – Chap 6.324/09/2014
Inuyasha – Chap 6.224/09/2014
Inuyasha – Chap 6.124/09/2014
Inuyasha – Chap 5.1024/09/2014
Inuyasha – Chap 5.924/09/2014
Inuyasha – Chap 5.824/09/2014
Inuyasha – Chap 5.724/09/2014
Inuyasha – Chap 5.624/09/2014
Inuyasha – Chap 5.524/09/2014
Inuyasha – Chap 5.424/09/2014
Inuyasha – Chap 5.324/09/2014
Inuyasha – Chap 5.224/09/2014
Inuyasha – Chap 5.124/09/2014
Inuyasha – Chap 4.1024/09/2014
Inuyasha – Chap 4.924/09/2014
Inuyasha – Chap 4.824/09/2014
Inuyasha – Chap 4.724/09/2014
Inuyasha – Chap 4.624/09/2014
Inuyasha – Chap 4.524/09/2014
Inuyasha – Chap 4.424/09/2014
Inuyasha – Chap 4.324/09/2014
Inuyasha – Chap 4.223/09/2014
Inuyasha – Chap 4.123/09/2014
Inuyasha – Chap 3.1023/09/2014
Inuyasha – Chap 3.923/09/2014
Inuyasha – Chap 3.823/09/2014
Inuyasha – Chap 3.723/09/2014
Inuyasha – Chap 3.623/09/2014
Inuyasha – Chap 3.523/09/2014
Inuyasha – Chap 3.423/09/2014
Inuyasha – Chap 3.323/09/2014
Inuyasha – Chap 3.223/09/2014
Inuyasha – Chap 3.123/09/2014
Inuyasha – Chap 2.1023/09/2014
Inuyasha – Chap 2.923/09/2014
Inuyasha – Chap 2.823/09/2014
Inuyasha – Chap 2.723/09/2014
Inuyasha – Chap 2.623/09/2014
Inuyasha – Chap 2.523/09/2014
Inuyasha – Chap 2.423/09/2014
Inuyasha – Chap 2.323/09/2014
Inuyasha – Chap 2.223/09/2014
Inuyasha – Chap 2.123/09/2014
Inuyasha – Chap 1.823/09/2014
Inuyasha – Chap 1.723/09/2014
Inuyasha – Chap 1.623/09/2014
Inuyasha – Chap 1.523/09/2014
Inuyasha – Chap 1.423/09/2014
Inuyasha – Chap 1.323/09/2014
Inuyasha – Chap 1.223/09/2014
Inuyasha – Chap 1.123/09/2014

Bình luận