Hy Vọng Pandora

Hy Vọng Pandora

Tên khác: Không có
Tác giả: Phan Trường
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Trọn bộ
Nguồn: www.a3manga.com
Ngày thêm: 23/09/2015

 
 

Nam chính xuyên qua thời không (500 năm) về quá khứ để làm một nhiệm vụ nào đó, và gặp nữ chính…

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận