#Bá Đạo Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Huyết Tộc Điện Hạ Xin Đừng Cắn Tôi

Huyết Tộc Điện Hạ Xin Đừng Cắn Tôi

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Miêu Truyện
Ngày thêm: 09/11/2017

Gặp được một mỹ nam đang ngủ say, cô ấy đã không kìm lòng được mà hôn người ấy một cái! Không ngờ mỹ nam ấy đột nhiên tỉnh dậy còn xoay người một cái đã biến thành quỷ hút máu? Lại còn muốn uống máu của cô ấy nữa? Chẳng lẽ đây không phải là mơ? Tại sao ở sau lưng còn xuất hiện nhiều yêu ma quỷ quái muốn dẫn cô ấy về nhà? Cô ấy nên chọn lựa thế nào đây…

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Huyết Tộc Điện Hạ Xin Đừng Cắn Tôi – Chap 5824/01/2019
Huyết Tộc Điện Hạ Xin Đừng Cắn Tôi – Chap 5714/01/2019
Huyết Tộc Điện Hạ Xin Đừng Cắn Tôi – Chap 5604/01/2019
Huyết Tộc Điện Hạ Xin Đừng Cắn Tôi – Chap 5527/12/2018
Huyết Tộc Điện Hạ Xin Đừng Cắn Tôi – Chap 5417/12/2018
Huyết Tộc Điện Hạ Xin Đừng Cắn Tôi – Chap 5303/12/2018
Huyết Tộc Điện Hạ Xin Đừng Cắn Tôi – Chap 5227/11/2018
Huyết Tộc Điện Hạ Xin Đừng Cắn Tôi – Chap 5119/11/2018
Huyết Tộc Điện Hạ Xin Đừng Cắn Tôi – Chap 5011/11/2018
Huyết Tộc Điện Hạ Xin Đừng Cắn Tôi – Chap 4927/10/2018
Huyết Tộc Điện Hạ Xin Đừng Cắn Tôi – Chap 4820/10/2018
Huyết Tộc Điện Hạ Xin Đừng Cắn Tôi – Chap 4712/10/2018
Huyết Tộc Điện Hạ Xin Đừng Cắn Tôi – Chap 4603/10/2018
Huyết Tộc Điện Hạ Xin Đừng Cắn Tôi – Chap 4522/09/2018
Huyết Tộc Điện Hạ Xin Đừng Cắn Tôi – Chap 4412/09/2018
Huyết Tộc Điện Hạ Xin Đừng Cắn Tôi – Chap 4328/08/2018
Huyết Tộc Điện Hạ Xin Đừng Cắn Tôi – Chap 4219/08/2018
Huyết Tộc Điện Hạ Xin Đừng Cắn Tôi – Chap 4113/08/2018
Huyết Tộc Điện Hạ Xin Đừng Cắn Tôi – Chap 4004/08/2018
Huyết Tộc Điện Hạ Xin Đừng Cắn Tôi – Chap 3929/07/2018
Huyết Tộc Điện Hạ Xin Đừng Cắn Tôi – Chap 3816/07/2018
Huyết Tộc Điện Hạ Xin Đừng Cắn Tôi – Chap 3708/07/2018
Huyết Tộc Điện Hạ Xin Đừng Cắn Tôi – Chap 3601/07/2018
Huyết Tộc Điện Hạ Xin Đừng Cắn Tôi – Chap 3523/06/2018
Huyết Tộc Điện Hạ Xin Đừng Cắn Tôi – Chap 3417/06/2018
Huyết Tộc Điện Hạ Xin Đừng Cắn Tôi – Chap 3310/06/2018
Huyết Tộc Điện Hạ Xin Đừng Cắn Tôi – Chap 3203/06/2018
Huyết Tộc Điện Hạ Xin Đừng Cắn Tôi – Chap 3126/05/2018
Huyết Tộc Điện Hạ Xin Đừng Cắn Tôi – Chap 3019/05/2018
Huyết Tộc Điện Hạ Xin Đừng Cắn Tôi – Chap 2912/05/2018
Huyết Tộc Điện Hạ Xin Đừng Cắn Tôi – Chap 2805/05/2018
Huyết Tộc Điện Hạ Xin Đừng Cắn Tôi – Chap 2728/04/2018
Huyết Tộc Điện Hạ Xin Đừng Cắn Tôi – Chap 2622/04/2018
Huyết Tộc Điện Hạ Xin Đừng Cắn Tôi – Chap 2514/04/2018
Huyết Tộc Điện Hạ Xin Đừng Cắn Tôi – Chap 2409/04/2018
Huyết Tộc Điện Hạ Xin Đừng Cắn Tôi – Chap 2307/04/2018
Huyết Tộc Điện Hạ Xin Đừng Cắn Tôi – Chap 2231/03/2018
Huyết Tộc Điện Hạ Xin Đừng Cắn Tôi – Chap 2124/03/2018
Huyết Tộc Điện Hạ Xin Đừng Cắn Tôi – Chap 2017/03/2018
Huyết Tộc Điện Hạ Xin Đừng Cắn Tôi – Chap 1910/03/2018
Huyết Tộc Điện Hạ Xin Đừng Cắn Tôi – Chap 1804/03/2018
Huyết Tộc Điện Hạ Xin Đừng Cắn Tôi – Chap 1725/02/2018
Huyết Tộc Điện Hạ Xin Đừng Cắn Tôi – Chap 1622/02/2018
Huyết Tộc Điện Hạ Xin Đừng Cắn Tôi – Chap 1511/02/2018
Huyết Tộc Điện Hạ Xin Đừng Cắn Tôi – Chap 1404/02/2018
Huyết Tộc Điện Hạ Xin Đừng Cắn Tôi – Chap 1327/01/2018
Huyết Tộc Điện Hạ Xin Đừng Cắn Tôi – Chap 1221/01/2018
Huyết Tộc Điện Hạ Xin Đừng Cắn Tôi – Chap 1109/01/2018
Huyết Tộc Điện Hạ Xin Đừng Cắn Tôi – Chap 1007/01/2018
Huyết Tộc Điện Hạ Xin Đừng Cắn Tôi – Chap 931/12/2017
Huyết Tộc Điện Hạ Xin Đừng Cắn Tôi – Chap 826/12/2017
Huyết Tộc Điện Hạ Xin Đừng Cắn Tôi – Chap 714/12/2017
Huyết Tộc Điện Hạ Xin Đừng Cắn Tôi – Chap 604/12/2017
Huyết Tộc Điện Hạ Xin Đừng Cắn Tôi – Chap 530/11/2017
Huyết Tộc Điện Hạ Xin Đừng Cắn Tôi – Chap 426/11/2017
Huyết Tộc Điện Hạ Xin Đừng Cắn Tôi – Chap 321/11/2017
Huyết Tộc Điện Hạ Xin Đừng Cắn Tôi – Chap 213/11/2017
Huyết Tộc Điện Hạ Xin Đừng Cắn Tôi – Chap 109/11/2017

Bình luận

Float Left Đóng
Float Right Đóng